Volume 13, Special Issue 2/13

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
D. Bartocha, J. Suchoń, C. Baron, J. Szajnar
Wpływ drobnoziarnistości struktury pierwotnej staliwa na prędkość fali ultradźwiękowej
V13 - SI2 01
1200
Download
B. Borowiecki, S. Mak
Segregation of Admixing Elements in The Boundary Layer of the Main Inlet of a Ductile Iron Casting
V13 - SI2 02
1536
Download
K.N. Braszczyńska-Malik, E. Przełożyńska, M. Mróz
Partially Melted Zone in Mg-Al Type Alloy After Gas-tungsten Arc Welding
V13 - SI2 03
1664
Download
K. Buczkowska, R. Kaczorowski, T. Pacyniak
Research on the Influence of Basic Parameters of the Pre-Expansion of Granules Density
V13 - SI2 04
2225
Download
A.A. Burbelko, J. Początek
Analiza rozkładu węgla w ziarnie eutektycznym żeliwa sferoidalnego metodą uśrednionego wielościanu Voronoia
V13 - SI2 05
1205
Download
B. Dudzik
Characteristics of Brake Disc Castings Day by Day
V13 - SI2 06
2316
Download
K. Gawdzińska, M. Pelczar
Assessment of Reinforcement Phase Shape in MMC Using Decision Trees
V13 - SI2 07
1252
Download
A. Gil, K. Wańczyk, P. Kowalski
Badanie zmian wymiarowych materiałów na formy silikonowe w różnych temperaturach za pomocą optycznego skanera 3D
V13 - SI2 08
1785
Download
R. Jasionowski, D. Zasada, W. Polkowski
Destruction Mechanism of Z10400 Zn-based Alloy Subjected to Cavitational Erosion
V13 - SI2 09
1372
Download
R. Jasionowski, D. Zasada, W. Polkowski
EBSD Strain Analysis of CuZn10 Alloy in As-cast State and After Plastic Working and Annealing During Cavitational Wear
V13 - SI2 10
1675
Download
M. Jesiotr, D. Myszka
Thermal Analysis of Selected Polymer Materials for Precision Casting Models
V13 - SI2 11
2059
Download
T. Knych, P. Uliasz, M. Piwowarska - Uliasz
Comparative Studies of Continuously Cast Semi-finished Al Grade EN AW 1370
V13 - SI2 12
2857
Download
A. Kochański, A. Soroczyński, J. Kozłowski
Applying Rough Set Theory for the Modeling of Austempered Ductile Iron Properties
V13 - SI2 13
1095
Download
J. Mażulis, M. Stachowicz, K. Granat
Ocena skuteczności pochłaniania mikrofal przez różne osnowy mas formierskich
V13 - SI2 14
1614
Download
R. Romankiewicz, F. Romankiewicz
Influence of Modification on the Structure and Morphology of Fracture of AlSi13Mg1CuNi
V13 - SI2 16
1253
Download
T. Skrzypczak, E. Węgrzyn-Skrzypczak
Effect of Mesh Quality on the Numerical Solution of the Solidification of Pure Metal
V13 - SI2 17
1055
Download
J. Suchoń, A. Studnicki, J. Szajnar
Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym
V13 - SI2 18
1717
Download
R. Władysiak
Shaping the Structure and Properties of High Quality Silumin Castings in Metal Molds Cooled with Water Mist
V13 - SI2 19
1267
Download
T. Wróbel, J. Szajnar, D. Bartocha, M. Stawarz
Odlewanie Al99,5 sposobem ciągłym
V13 - SI2 20
1474
Download
E. Ziółkowski, K. Smyksy, R. Wrona, M. Brzeziński
Energy Demand of Compressor Machines Used in Foundry Plants
V13 - SI2 21
1353
Download
M. Cholewa, Ł. Kozakiewicz
Ścieralność mas formierskich na bazie keramzytu
V13 - SI2 22
1230
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.