Volume 14, Special Issue 2/2014

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
M. Brzeziński, K. Smyksy
Karty kontrolne narzędziem oceny zmienności procesu wytwarzania odlewów
V14 - SI2 01
1285
Download
P. Czapla, R. Dańko
Badania wstępne dwustopniowego systemu mechanicznej regeneracji masy zużytej z technologii ALPHASET
V14 - SI2 02
1039
Download
R. Dańko, M. Holtzer, M. Górny
Ocena wpływu jakości regeneratu na parametry powierzchniowe odlewów
V14 - SI2 03
798
Download
A. Garbacz-Klempka, M. Wardas-Lasoń, S. Rzadkosz
Odpady hutnicze z rejonu Złotego Stoku
V14 - SI2 04
1340
Download
R. Haratym, J. Lewiński, R. Biernacki
Investment Casting or Forging in the Aspect of Environmental Protection
V14 - SI2 05
842
Download
I. Izdebska-Szanda, M. Żmudzińska a, J. Faber, K. Perszewska
Ocena ekologiczna mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi
V14 - SI2 06
810
Download
Ł. Jamrozowicz, J. Zych, J. Kolczyk, D. Wróblewski
Rola kształtu powierzchni formy w procesie wysychania wybranych powłok ochronnych
V14 - SI2 07
999
Download
A. Kmita, B. Hutera
Metody poprawy jakości ekologicznych mas formierskich ze szkłem wodnym
V14 - SI2 08
983
Download
J. Kozłowski, A. Kochański, M. Perzyk, M. Tryznowski
Zastosowanie PLA jako spoiwa w masach formierskich i rdzeniowych
V14 - SI2 09
1124
Download
J. Łukasik, M. Maj, W. Stachurski
Dobór aplikacji ogniotrwałych materiałów izolacyjnych jako źródło znacznych oszczędności energii
V14 - SI2 10
1624
Download
A. Mager
Proekologiczny sposób przygotowania ciekłego stopu AlSi11Cu2(Fe) na bazie złomu handlowego
V14 - SI2 11
1624
Download
K. Perszewska, J. Faber, M. Żmudzińska, M. Książek
Badania olfaktometryczne w celu stworzenia mapy zapachowej wybranej odlewni krajowej
V14 - SI2 12
1182
Download
P. Schlafka, A.W. Bydałek, A. Bydałekc
Analiza środowiskowa warunków topienia brązów aluminiowych
V14 - SI2 13
821
Download
M. Skrzyński, R. Dańko
Ocena wpływu intensywności procesu regeneracji w regeneratorze REGMAS na stopień destrukcji osnowy kwarcowej
V14 - SI2 14
809
Download
M. Stachowicz, K. Granat, A. Małachowska
Porównanie metod klasycznych i nowoczesnej mikrofalowej wytwarzania rdzeni z mas ze szkłem wodnym
V14 - SI2 15
1000
Download
P. Wawulska-Marek, A. Bałkowiec, H. Matysiak, J. Zdunek, K.J. Kurzydłowski
Ocena możliwości wtórnego zastosowania odpadowych mas woskowych w technologii odlewania precyzyjnego
V14 - SI2 16
1104
Download
E. Ziółkowski, P. Śmierciak
Kryteria optymalizacji w systemach sterowania rozmytego piecami odlewniczymi
V14 - SI2 17
1238
Download
S. Żymankowska-Kumon, K. Miś
Wpływ parametrów procesu regeneracji mas formierskich z żywicą furanową na właściwości regeneratu i pyłu poregeneracyjnego
V14 - SI2 17
904
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.