Volume 14, Special Issue 4/2014

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
J. Augustyn-Pieniążek, K. Wilkosz
Qualitative Assessment of the Defects in Metal Casting Prosthetic Restorations
V14 - SI4 01
1135
Download
M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś
Badanie katodowych produktów powstałych na powierzchni niklu w bezwodnych roztworach elektrolitów
V14 - SI4 02
1036
Download
A. Bobrowski
Analiza gazów z grupy BTEX metodą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)
V14 - SI4 03
1483
Download
R. Dańko, M. Łucarz, J. Dańko
Regeneracja mechaniczna i mechaniczno-termiczna zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box
V14 - SI4 04
890
Download
T. Goraj, M. Szucki, J. Lelito, J. S. Suchy
Numeryczna analiza przepływów w wybranych fragmentach układów wlewowych stosowanych przy wytwarzaniu odlewów wielkogabarytowych
V14 - SI4 05
1401
Download
M. Górny, G. Sikora
Weryfikacja modeli heterogenicznego zarodkowania ziaren pierwotnych w stopie Al-5Cu
V14 - SI4 06
865
Download
A. Grabarczyk *, K. Major-Gabryś, S.M. Dobosz, M. Wojczuk, M. Superson
Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny, jako spoiwo mas formierskich
V14 - SI4 07
1485
Download
B. Grabowska
Badania biorozkładu w środowisku wodnym polimerowych spoiw odlewniczych
V14 - SI4 08
1241
Download
M. Holtzer, A. Kmita, A. Roczniak
Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
V14 - SI4 09
1631
Download
K. Kaczmarska, B. Grabowska, D. Drożyński
Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwami na bazie skrobi
V14 - SI4 10
1423
Download
A. Kmita, B. Hutera
Wybijalność mas ze szkłem wodnym modyfikowanym nanocząstkami MgO
V14 - SI4 11
846
Download
T. Knych, P. Uliasz, J. Wiecheć, K. Podeszwa
Badania nad doborem parametrów przesycania komercyjnego odlewniczego stopu aluminium typu AlSi7Mg0,3
V14 - SI4 12
1291
Download
D. Kopyciński, D. Siekaniec
The Influence of the Pouring Temperature on the Structure and Mechanical Properties of High-Chromium Cast Iron
V14 - SI4 13
1328
Download
P.K. Krajewski, G. Piwowarski, J.S. Suchy
Thermal Conductivity of the Green-Sand Mould Poured with Copper
V14 - SI4 14
3302
Download
M. Królikowski, A. Burbelko, D. Kwaśniewska-Królikowska
Wykorzystanie tomografii komputerowej w defektoskopii odlewów z żeliwa sferoidalnego
V14 - SI4 15
2418
Download
B. Krupińska, M. Krupiński, Z. Rdzawski, K. Labisz, M. Król
Characteristic of Cast Zn-Al-Cu Alloy Microstructure after Modification
V14 - SI4 16
1059
Download
Z. Kwak, S. Rzadkosz, A. Garbacz-Klempka, W. Krok
Wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę i właściwości stopów serii 7xxx
V14 - SI4 17
2071
Download
J. Loch, H. Krawiec, A. Łukaszczyk
Wpływ symulowanych wodnych środowisk fizjologicznych na odporność korozyjną stopów Ti6Al4V i Ti10Mo4Zr oraz ich składników stopowych
V14 - SI4 18
3560
Download
J. Piekło, M. Maj
Evaluation of Casting Fatigue Life Based on Numerical Model and Fatigue Tests
V14 - SI4 19
1108
Download
G. Piwowarski, J. Buraś, W.K. Krajewski, P.K. Krajewski
Thermal Analysis of the ZnAl10 Alloy Modified by Ti Additions in AlTi5C0.15 and ZnTi3.2 Inoculants
V14 - SI4 20
1238
Download
S. Rzadkosz, J. Kozana, A. Garbacz-Klempka, M. Piękoś, W. Cieślak
Kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych brązów cynowych
V14 - SI4 21
1437
Download
M. Skrzyński, R. Dańko, P. Czapla
Regeneracja zużytej masy z żywicą furfurylową na stanowisku laboratoryjnym
V14 - SI4 22
1091
Download
M. Sokolnicki, E. Guzik
Żeliwo ADI przeznaczone do pracy w warunkach obciążenia dynamicznego
V14 - SI4 23
2559
Download
M. Stawarz, M. Gromczyk, M. Kondracki, J. Szajnar
Analiza wpływu warunków odprowadzania ciepła z formy na przebieg krystalizacji żeliwa o podwyższonej zawartości Si
V14 - SI4 24
960
Download
P. Śmierciak, E. Ziółkowski
Wpływ wybranych parametrów zakłóceń na jakość klasycznego i rozmytego sterowania piecem oporowym
V14 - SI4 25
809
Download
K. Wańczyk, E. Ziółkowski
Zastosowanie wybranych generatorów pseudolosowych do symulacji naważania materiałów wsadowych
V14 - SI4 26
829
Download
T. Wróbel, D. Gonscz, Ł. Kozakiewicz
Natężenie hałasu na stanowisku do poziomego odlewania ciągłego aluminium
V14 - SI4 27
1547
Download
E. Ziółkowski, K. Smyksy, A. Fedoryszyn, M. Brzeziński
Implementacja FFT w systemie monitorowania pracy napędu mieszarki krążnikowej
V14 - SI4 28
790
Download
J. Zych, J. Mocek
Destrukcja mas z żywicą furanową wywoływana promieniowaniem cieplnym ciekłego metalu
V14 - SI4 29
1197
Download
S. Żymankowska-Kumon
Zastosowanie chromatografii gazowej w pirolizie spoiw odlewniczych
V14 - SI4 30
913
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.