Volume 13, Special Issue 3/2013

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś
Cathodic Reactions on the Surface of Nickel in Methanol Solutions of Electrolytes
V13 - SI3 01
587
Download
L.H. Cupido, P.L. Żak
Simulation of Casting Technologies for Al-Si-Cu Plate Casting
V13 - SI3 02
1031
Download
P. Czapla, R. Dańko
The State of Art of the Mechanical Reclamation of Used Foundry Sands
V13 - SI3 03
1118
Download
M. Du Plessis
Simplified 2D Transient Heat Transfer Simulation Using Gauss Error Function and FDM
V13 - SI3 04
2042
Download
M. Górny , G. Sikora
Wpływ szybkości stygnięcia na liczbę ziaren pierwotnych stopu Al-5Cu
V13 - SI3 05
1071
Download
B. Grabowska, G. Grabowski, K. Kaczmarska
Use Thermal Analysis (TG/DTG/DSC) in the Study of Stability (Bio)Polymer Binder
V13 - SI3 06
1118
Download
B. Gracz, P. L. Żak , M. Szucki, J. Lelito
Log-Normal Distribution of Heterogeneous Nucleation Substrate in the AZ91/SiCp Composite
V13 - SI3 07
931
Download
M. Grzymałowski, A. Herberg, R. Wrona
Standaryzacja procesu oczyszczania maszynowego odlewów
V13 - SI3 08
1784
Download
M. Harabasz, M. Holtzer
Jakość wody jako jeden z czynników determinujących właściwości mas formierskich z bentonitem
V13 - SI3 09
1022
Download
K. Kaczmarska , B. Grabowska
Analiza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznej
V13 - SI3 10
1494
Download
N. Kaźnica, A. Grabarczyk, K. Major-Gabryś
Modyfikacja uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa do sypkich mas samoutwardzalnych przy użyciu Al2O3
V13 - SI3 11
772
Download
T. Knych, P. Uliasz, M. Piwowarska-Uliasz
Badania stopów Al-Zr odlewanych w sposób ciągły
V13 - SI3 12
979
Download
T. Knych, P. Uliasz, J. Wiecheć
Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPP
V13 - SI3 13
942
Download
R. Kołodziej, Ł. Kostrzewski, J. Szajnar
Problem z wadami gazowymi w odlewni żeliwa
V13 - SI3 14
4631
Download
Ł. Kostrzewski , R. Kołodziej, J. Szajnar
Metoda oceny skuteczności sferoidyzacji żeliwa za pomocą uproszczonego wzoru na uzysk magnezu
V13 - SI3 15
2219
Download
W. Kowalczyk , R. Dańko
Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji
V13 - SI3 16
890
Download
P.K. Krajewski, K. Magda, P. Stojecki
Examining and Modelling the Influence of Thermo-Physical Properties of Liquid Metal and Sand Mould on Solidification Time of Pure Al Castings
V13 - SI3 17
979
Download
Z. Kwak , A. Garbacz-Klempka, J. Kolczyk
Wykonanie biżuterii metodą wytapianych modeli inspirowanej dawnymi wzorami
V13 - SI3 18
1002
Download
J. Loch, H. Krawiec
Zachowanie korozyjne stopów kobaltu w roztworze sztucznej śliny
V13 - SI3 19
1215
Download
M. Łucarz
Wykorzystanie regeneratu z technologii cold-box do wykonywania mas rdzeniowych
V13 - SI3 20
713
Download
M. Łuszczak, R. Dańko
Stan zagadnienia w zakresie odlewania dużych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium
V13 - SI3 21
3080
Download
P. Malinowski, J.S. Suchy
Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
V13 - SI3 22
556
Download
K. Miś , M. Szucki, G. Piwowarski
Ocena możliwości wykonania staliwnego odlewu repliki głowicy Pollaxe przy pomocy oprogramowania MAGMA5
V13 - SI3 23
660
Download
G. Piwowarski, J. Buraś, W.K. Krajewski
Wpływ zabiegu modyfikowania zaprawą ZnTi3,2 na mikrostrukturę stopu ZnAl10
V13 - SI3 24
830
Download
U. Pleśniak, I. Kot, H. Krawiec
Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera
V13 - SI3 25
1887
Download
M. Rudzińska, A. Garbacz Klempka, A. Dyga, R. Liwoch
Nieniszczące badania średniowiecznej buławy
V13 - SI3 26
833
Download
S. Rzadkosz, M. Kranc, A. Garbacz-Klempkac , J. Kozana, M. Piękoś
Technologia wytapianych modeli w zastosowaniu dla stopów miedzi
V13 - SI3 27
4332
Download
T. Sleboda , J. Fourie
Analysis of Ti6Al4V P/M Properties Under Thermomechanical Compression Tests
V13 - SI3 28
917
Download
S. Sobula, G. Tęcza, O. Krasa, W. Wajda
Modyfikacja staliwa niskostopowego Cr-Mn-Si-Ni-Mo borem, tytanem i MZR
V13 - SI3 29
1380
Download
A. Szczęsny, D. Siekaniec, A. Madizhanowa, D. Kopyciński
Charakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C
V13 - SI3 30
1510
Download
M. Szucki, T. Goraj, J. Lelito, J.S. Suchy
Numerical Analysis of Solid Particles Flow in Liquid Metal
V13 - SI3 31
1013
Download
Ł. Szymański, S. Żymankowska-Kumon
Zastosowanie analizy chromatograficznej w odlewnictwie
V13 - SI3 32
695
Download
M. Tenerowicz, S. Rzadkosz, P. Żak, M. Kranc
Komputerowe wspomaganie odlewnictwa artystycznego
V13 - SI3 33
767
Download
E. Tyrała, M. Górny, M. Kawalec
Measurement of Phase Transformation Kinetics in Austempered Ductile Iron
v13 - SI3 34
882
Download
J. Wiecheć, P. Uliasz, T. Knych, M. Piwowarska–Uliasz, R. Jarosz
The Influence of Chemical Composition and Parameters of Heat Treatment on the Mechanical Properties and Electrical Conductivity in Hypoeutectic Aluminium Silicon Alloys
V13 - SI3 13
1307
Download
E. Wildhirt, A. Garbacz–Klempka, P.L. Żak, T. Stolarczyk, P. Długosz
Wykonanie rekonstrukcji odlewanej bransolety z epoki brązu
V13 - SI3 36
1152
Download
E. Ziółkowski, K. Smyksy, R. Wrona
Pomiary poboru mocy przez mieszarki masy formierskiej
V13 - SI3 37
656
Download
J. Zych, J. Kolczyk
Wpływ geometrii powierzchni zewnętrznych modeli woskowych na kinetykę wysychania form ceramicznych
V13 - SI3 38
862
Download
P.L. Żak, J.S. Suchy, J. Lelito, B. Gracz
Application of Rank Controlled Differential Quadrature Method for Solving an Infinite Steel Plate Cooling Problem
V13 - SI3 39
823
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.