Solidification of Metals and Alloys No. 37/1998

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
Jerzy STARCZEWSKI, Wiesław BIAŁOWĄS
ASSESSMENT OF ANALYTICAL MATHODS OF SOLIDIFICATION PROCESS AND INGOT FEEDHEAD SIZE DETERMINATION
KMiS - 37 01
952
Download
Adam BOKOTA, Leszek SOWA
POLA TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI W UKŁADZIE WLEWEK-KRYSTALIZATOR COS
KMiS - 37 02
1482
Download
Bogusław BOROWIECKI
KRZYWE PŁYNIĘCIA CIEKŁEGO ŻELIWA
KMiS - 37 03
2139
Download
Andrzej BYDAŁEK
O MECHANIZMIE WYPEŁNIANIA FORMY ODLEWNICZEJ CIEKŁYM METALEM
KMiS - 37 04
939
Download
Adam W. BYDAŁEK
ROLA PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI PRZY FORMOWANIU SIĘ STRUKTURY ZORIENTOWANEJ W WARUNKACH PRZEPŁYWU METALU W KANALE FORMY
KMiS - 37 05
1112
Download
Edward FRAŚ, Edward GUZIK, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy A. BURBELKO, Michał PORĘBSKI
OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA JEGO SKŁADU CHEMICZNEGO
KMiS - 37 06
1052
Download
Jerzy MUTWIL, Andrzej BYDAŁEK, Dariusz NIEDŹWIEDZKI
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BADAŃ NAD LEJNOŚCIĄ METALI I STOPÓW
KMiS - 37 07
1263
Download
Jerzy MUTWIL
NOWA METODA BADAŃ MECHANIZMU KRZEPNIĘCIA METALI I STOPÓW W OKRESIE PRZEPŁYWU
KMiS - 37 08
531
Download
Zbigniew JURA
OKREŚLANIE CIEPŁA KRZEPNIĘCIA NA PODSTAWIE PRÓBY ATD
KMiS - 37 10
966
Download
Zbigniew JURA
WPŁYW SPEKTRALNEGO CIEPŁA KRYSTALIZACJI NA POSTAĆ KRZYWEJ ATD
KMiS - 37 11
969
Download
Władysław LONGA
ZAGADNIENIE SWOBODNEJ I HAMOWANEJ KRYSTALIZACJI
KMiS - 37 12
565
Download
Stanisław PIETROWSKI
MECHANIZM KRYSTALIZACJI GRAFITU WERMIKULARNEGO W ŻELIWIE
KMiS - 37 13
931
Download
Stanisław PIETROWSKI
ŻELIWO STOPOWE Z GRAFITEM WERMIKULARNYM
KMiS - 37 14
1065
Download
Ferdynand ROMANKIEWICZ, Izabela GŁAZOWSKA, Winfried REIF
MODYFIKACJA BRĄZU CYNOWEGO CuSn10
KMiS - 37 15
3028
Download
Marek S. SOIŃSKI, Tadeusz WARCHALA
WYTWARZANIE ŻELIWA Z GRAFITEM WERMIKULARNYM POPRZEZ OBRÓBKĘ STOPU ALUMINIUM I MISZMETALEM CEROWYM
KMiS - 37 16
1604
Download
STUDNICKI Andrzej, JURA Stanisław, SUCHOŃ Jacek
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO ŻELIWA CHROMOWEGO NA ROZKŁAD WIELKOŚCI WĘGLIKÓW
KMiS - 37 17
1665
Download
Józef GAWROŃSKI, Jan SZAJNAR, Zbigniew KALANDYK, Mirosław LACHOWSKI
WŁAŚCIWOŚCI MOSIĄDZU MO59 KRZEPNĄCEGO W WIRUJĄCYM POLU MAGNETYCZNYM
KMiS - 37 18
1721
Download
Jan SZAJNAR
ROLA TRWAŁOŚCI FRONTU KRYSTALIZACJI W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM
KMiS - 37 19
1285
Download
Leszek SOWA
ZJAWISKA PRZEPŁYWU CIEPŁA I MASY W PROCESIE WYPEŁNIANIA FORMY CIEKŁYM METALEM
KMiS - 37 09
1047
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.