Archives of Foundry - Volume 4, No. 12

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
M.PERZYK, R.BIERNACKI
ZAAWANSOWANE METODY STATYSTYCZNE W STEROWANIU PROCESAMI PRODUKCYJNYMI
AF V04/12 01
2856
Download
A.STAWOWY, B.RĘBIASZ, R.WRONA, A.MACIOŁ
METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA
AF V04/12 02
2946
Download
R.WRONA, A.MACIOŁ, A.STAWOWY
SYSTEMOWE UJĘCIE ZADANIA PROJEKTOWEGO
AF V04/12 03
2265
Download
A.JOPKIEWICZ, Z.NIEDŹWIEDZKI, M.WŁÓKA
SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI „PRIMA-ŁÓDŹ”
AF V04/12 04
1775
Download
T.MIKULCZYŃSKI, R.WIĘCŁAWEK
WPŁYW ZAWARTOŚCI LEPISZCZA I WYBRANYCH DODATKÓW NA POMIAR WILGOTNOŚCI MASY FORMIERSKIEJ METODĄ IMPULSOWĄ
AF V04/12 05
2082
Download
Z.NIEDŹWIEDZKI
ANALIZA GŁĘBOKOŚCI WNIKANIA CIEKŁEGO ŻELIWA W POR O ZARYSIE ELIPTYCZNYM
AF V04/12 06
798
Download
J.GAWROŃSKI, J.JEZIERSKI, K.JANERKA
METODA WDMUCHIWANIA PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY JAKOŚCI I EKONOMICZNOŚCI PRODUKCJI ODLEWNICZEJ
AF V04/12 07
1336
Download
Z.NIEDŹWIEDZKI
WPŁYW NIEJEDNORODNOŚCI STĘŻENIA ZAWIESINY NA WIELKOŚCI PROCESU CIĄGŁEJ SEDYMENTACJI WIELOSTRUMIENIOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU RUCHU LAMINARNEGO
AF V04/12 08
868
Download
J.MUTWIL
PROBLEMATYKA POMIARU TEMPERATURY W UKŁADZIE ODLEW-FORMA
AF V04/12 10
1592
Download
A.W.BYDAŁEK, P.SCHLAFKA, A.BYDAŁEK
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE PHOSPHORUS COMPOUNDS ON THE REFINING PROCESSES
AF V04/12 11
1232
Download
J.MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCYCH METALI I STOPÓW
AF V04/12 12
1700
Download
G.TĘCZA, M.ŻURAWIK
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURALNA WARSTWY WIERZCHNIEJ W STALIWIE Cr – Mo W WARUNKACH ŚCIERANIA
AF V04/12 13
2204
Download
E.GUZIK, D.KOPYCIŃSKI
STRUKTURA ORAZ UDARNOŚĆ ŻELIWA AUSTENITYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH
AF V04/12 14
1625
Download
M.STAWARZ, J.SZAJNAR
WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE
AF V04/12 15
3072
Download
M.KACZOROWSKI, A.KRZYŃSKA, M.PSODA
BADANIA STRUKTURALNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM
AF V04/12 16
2719
Download
T.SZYKOWNY, J.SADOWSKI
UTWARDZANIE DYSPERSYJNE WALCOWANEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V04/12 17
1653
Download
T.SZYKOWNY, J.SZCZUTKOWSKI
ZGNIOT I REKRYSTALIZACJA ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V04/12 18
2903
Download
S.DYMSKI
BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW HARTOWANIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA ADI
AF V04/12 19
1592
Download
J.SADOWSKI
ANALIZA PROCESU PĘKANIA WYBRANYCH STOPÓW ODLEWNICZYCH W PRÓBIE UDAROWEGO ZGINANIA
AF V04/12 20
1492
Download
A.STUDNICKI, J.KILARSKI, M.PRZYBYŁ
PROFIL MAKRO- I MIKRO-TWARDOŚCI NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU Z ŻELIWA CHROMOWEGO
AF V04/12 21
2663
Download
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
MODIFICATION OF ALUMINUM WITH AlTi5C0,1
AF V04/12 22
1426
Download
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE USZLACHETNIONYCH POWIERZCHNIOWO ODLEWÓW ZE STOPU C355
AF V04/12 23
981
Download
P.KULA, Z.NIEDŹWIEDZKI, Z.GAWROŃSKI
ANALIZA PÓL TEMPERATUROWYCH HARTOWANEGO MATERIAŁU
AF V04/12 24
1004
Download
A.BYLICA, W.BOCHNOWSKI, B.MAJOR
ZMIANY SKŁADU FAZOWEGO STALI SZYBKOTNĄCYCH PO OBRÓBCE LASEROWEJ
AF V04/12 25
1975
Download
W.JASIŃSKI
MIKROSTRUKTURA NADSTOPÓW IN 519 PO PRZESYCANIU
AF V04/12 26
1060
Download
J.SHALAPKO, S.KOSTOGRYZ, V.GONCHAR
FORMATION OF LOCAL MELTING ZONE BY LASER ALLOYING OF SURFACE AND WEAR RESISTANCE UNDER FRETTING CONDITIONS
AF V04/12 27
1019
Download
M.SKYBA, O.SYNYUK
IMPROVEMENT OF PRESS-FORMS FOR POLYMERIC ITEMS MOULDING
AF V04/12 28
1048
Download
B.PISAREK
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU
AF V04/12 29
3423
Download
R.WŁADYSIAK
WYBRANE SPOSOBY OPTYMALIZACJI PRODUKCJI W ODLEWNI ZA POMOCĄ KOMPUTEROWEGO SYSTEMU MRPII/ERP
AF V04/12 30
1171
Download
L.OŚCIŁOWSKI, R.BILIŃSKI, A.OŚCIŁOWSKI
NOWOCZESNE WYSOKOJAKOŚCIOWE WYMURÓWKI STOSOWANE W PIECACH DO TOPIENIA STOPÓW METALI
AF V04/12 31
3760
Download
T.SOCHACKI, J.GRABSKI
ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH
AF V04/12 32
1532
Download
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
KONTROLA STALIWA GX20Cr56 METODĄ ATD
AF V04/12 35
1092
Download
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD
AF V04/12 36
1172
Download
A.CYPRYS
OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII ODLEWANIA ELEMENTU KOMORY DO OPERACJI NEUROCHIRURGICZNYCH
AF V04/12 37
888
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.