Solidification of Metals and Alloys No.8/1984

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
B.Mochnacki, J.Suchy
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA METOD NUMERYCZNYCH W PROJEKTOWANIU I STEROWANIU TECHNOLOGIAMI ODLEWNICZYMI W ŚWIETLE PRAC PREZENTOWANYCH NA 50. INT. FOUNDRY CONGRESS (1983)
KMiS - 08 01
600
Download
S.Król, A.Micker, M.Tokarski
WPLYW SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PODCZAS KRYSTALIZACJI NA PRZEBIEG STARZENIA STOPU AlMg 8,65
KMiS - 08 02
2001
Download
A.Micker, A.Namysło, A.Nowak, M.Tokarski
STRUKTURA I WŁASNOŚCI NISKOALUMINIOWYCH STOPÓW CYNKU MODYFIKOWANYCH MISZMETALEM
KMiS - 08 03
1042
Download
A.Baranowski, Z.lgnaszak
OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH WYBRANYCH CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
KMiS - 08 04
792
Download
S.Jura
FUNKCJE OPISUJĄCE PROCES KRYSTALIZACJI METALI I STOPÓW
KMiS - 08 05
1286
Download
S.Jura, J.Chmiela
OCENA MECHANICZNYCH WŁASNOŚCI ŻELIWA SZAREGO W ODLEWACH O ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI ŚCIANEK NA PODSTAWIE METODY ATD
KMiS - 08 06
887
Download
S.Jura, A.Sznirch
WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI ŻELIWA NADEUTEKTYCZNEGO NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ZABIELENIE
KMiS - 08 07
1085
Download
J.Gawroński, B.Krajczy, A.Pilarz, J.Szajnar
WPŁYW WIUJĄCEGO REWERSYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WŁASNOŚCI ODULEWÓW Z ALUMINIUM A0
KMiS - 08 08
1033
Download
J.Gawroński
TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ODLEWANIA SUSPENSYJNEGO ŻELIWA WYSOKOCHROMOWEGO
KMiS - 08 09
1330
Download
M.Dudyk, B.Ficek, P.Wasilewski
ODDZIAŁYWANIE PARAMETRÓW PROCESU TOPIENIA NA STAN MODYFIKOWANIA STRUKTURY SILUMINÓW
KMiS - 08 10
757
Download
Z.Byrski, M.Dudyk, P.Wasilewski
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA JAKO MIARA STOPNIA ZMODYFIKOWANIA STOPU AK7 ODLEWANEGO DO FORM PIASKOWYCH
KMiS - 08 11
2021
Download
A.Bylica, W.Orłowicz
MOŻLIWOŚCI ZMIANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO SPOSOBEM WYŻARZANIA W ZAKRESIE TEMPERATUR PRZEMIANY A1
KMiS - 08 12
968
Download
J.Suchy
KRONIKA KOMISJI ODLEWNICTWA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PAN ZA ROK 1982
KMiS - 08 13
659
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.