Solidification of Metals and Alloys No.8/1984

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
B.Mochnacki, J.Suchy
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA METOD NUMERYCZNYCH W PROJEKTOWANIU I STEROWANIU TECHNOLOGIAMI ODLEWNICZYMI W ŚWIETLE PRAC PREZENTOWANYCH NA 50. INT. FOUNDRY CONGRESS (1983)
KMiS - 08 01
586
Download
S.Król, A.Micker, M.Tokarski
WPLYW SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PODCZAS KRYSTALIZACJI NA PRZEBIEG STARZENIA STOPU AlMg 8,65
KMiS - 08 02
1906
Download
A.Micker, A.Namysło, A.Nowak, M.Tokarski
STRUKTURA I WŁASNOŚCI NISKOALUMINIOWYCH STOPÓW CYNKU MODYFIKOWANYCH MISZMETALEM
KMiS - 08 03
1009
Download
A.Baranowski, Z.lgnaszak
OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH WYBRANYCH CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
KMiS - 08 04
781
Download
S.Jura
FUNKCJE OPISUJĄCE PROCES KRYSTALIZACJI METALI I STOPÓW
KMiS - 08 05
1248
Download
S.Jura, J.Chmiela
OCENA MECHANICZNYCH WŁASNOŚCI ŻELIWA SZAREGO W ODLEWACH O ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI ŚCIANEK NA PODSTAWIE METODY ATD
KMiS - 08 06
856
Download
S.Jura, A.Sznirch
WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI ŻELIWA NADEUTEKTYCZNEGO NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ZABIELENIE
KMiS - 08 07
1042
Download
J.Gawroński, B.Krajczy, A.Pilarz, J.Szajnar
WPŁYW WIUJĄCEGO REWERSYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WŁASNOŚCI ODULEWÓW Z ALUMINIUM A0
KMiS - 08 08
996
Download
J.Gawroński
TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ODLEWANIA SUSPENSYJNEGO ŻELIWA WYSOKOCHROMOWEGO
KMiS - 08 09
1281
Download
M.Dudyk, B.Ficek, P.Wasilewski
ODDZIAŁYWANIE PARAMETRÓW PROCESU TOPIENIA NA STAN MODYFIKOWANIA STRUKTURY SILUMINÓW
KMiS - 08 10
735
Download
Z.Byrski, M.Dudyk, P.Wasilewski
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA JAKO MIARA STOPNIA ZMODYFIKOWANIA STOPU AK7 ODLEWANEGO DO FORM PIASKOWYCH
KMiS - 08 11
1953
Download
A.Bylica, W.Orłowicz
MOŻLIWOŚCI ZMIANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO SPOSOBEM WYŻARZANIA W ZAKRESIE TEMPERATUR PRZEMIANY A1
KMiS - 08 12
930
Download
J.Suchy
KRONIKA KOMISJI ODLEWNICTWA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PAN ZA ROK 1982
KMiS - 08 13
653
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.