inż. Angela Stojczew, studentka II stopnia specjalności "Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne" w Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej

Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.