50 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali KiKM 2009, 28-30 września 2009r.

W dniach 28-30 września 2009 odbyła się w Cedzynie k. Kielc Międzynarodowa Konferencja „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali” organizowana każdego roku przez Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. W tym roku była ona szczególnie uroczysta, ponieważ obchodzono 50-lecie jej istnienia. Konferencja ta jest największą konferencją naukową polskich odlewników i gości co roku przedstawicieli (fot.1) wszystkich ośrodków naukowych i szkół wyższych kształcących inżynierów odlewników w Polsce. Ponadto, w tym roku obchodzono jubileusze wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej wielce zasłużonych dla polskiego odlewnictwa profesorów: Michała Szweycera (fot.2) z Politechniki Poznańskiej oraz Wojciecha Kapturkiewicza (fot.3) i Andrzeja Chojeckiego (fot.4) z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 120 uczestników, w większości z Polski ale także z Czech i Niemiec. Jak co roku przedstawionych zostało w interesujących sesjach referatowych oraz posterowych kilkadziesiąt oryginalnych publikacji z niemal wszystkich zagadnień, którymi interesuje się polska i światowa nauka odlewnicza. Jako, że konferencja od lat jest imprezą towarzyszącą Targom Metal w Kielcach, jak co roku część jej obrad odbywała się na terenie Targów Kielce a uczestnicy mogli zapoznać się także z ofertą światowych firm produkujących dla potrzeb odlewnictwa.

Wszystkie zgłoszone i pozytywnie zrecenzowane publikacje zostały wydane w języku angielskim w kolejnym numerze kwartalnika Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk „Archives of Foundry Engineering”, wydawnictwie o uznanej pozycji w Polsce i Europie Środkowowschodniej. Ponadto przy okazji okrągłego jubileuszu konferencji, wydano specjalną monografię zatytułowaną „Postępy teorii i praktyki odlewniczej”, podsumowującą znaczący wkład jaki wniosła konferencja, a właściwie jej znakomici uczestnicy, w rozwój polskiego odlewnictwa w ciągu pięćdziesięciu lat jej historii.

W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk, podczas którego oprócz bieżących zagadnień dokonano także rozstrzygnięcia corocznego konkursu im. Profesora Wacława Sakwy na najlepszą pracę dyplomową magisterską w dziedzinie odlewnictwa. Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace, a nagrodami tymi były oprócz dyplomów, jak przystało w środowisku odlewniczym, odlewane statuetki orła. Poziom zgłoszonych prac był jak zwykle wysoki a ostatecznie największe uznanie Komisji zdobyły dwie równorzędnie ocenione prace (I nagroda): (fot.5) mgra inż. Piotra Bartkowskiego pt.: „Wieloaspektowa eksperymentalna walidacja systemów wirtualnego prognozowania jakości odlewów ze stopów AlSi” (Promotor: prof. Z. Ignaszak) zrealizowana w Politechnice Poznańskiej oraz (fot.6) mgra inż. Pawła Wraziły pt.: „Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na lejność kompozytów na osnowie stopów AlSi z cząstkami SiC” (Promotor: prof. Z. Konopka) zrealizowana w Politechnice Częstochowskiej. II nagrodę otrzymał absolwent Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej mgr inż. Leszek Ościłowski za pracę pt.: „Uszlachetnianie żeliwa przy zastosowaniu zabiegów filtracji i modyfikacji" (Promotor: prof. E. Guzik) a III nagrodę również absolwent Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej mgr inż. Tomasz Snopkiewicz za pracę pt.: „Projekt i wykonanie elektronicznego przyrządu do oceny zagęszczania form odlewniczych” (Promotor: dr inż. Krzysztof Smyksy). Wyróżnienia uzyskały prace: mgra inż. Wojciecha Łazarczyka pt.: „Badania składu osnowy metalowej oraz składu chemicznego austenitu w żeliwie sferoidalnym ADI” (Promotor: prof. F. Bińczyk) i mgra inż. Piotra Majdy pt.: „Dobór parametrów technologicznych wytwarzania kompozytowych tarcz hamulcowych” (Promotor: prof. M. Cholewa) z Politechniki Śląskiej.

Jako, że tegoroczna konferencja była wydarzeniem niezwykle uroczystym, zdecydowano o zmianie jej formuły i zamiast trzeciego dnia sesji naukowych zaproponowano atrakcyjną wycieczkę krajoznawczą (fot.7). Jej celem było malownicze pasmo Gór Świętokrzyskich, które oprócz walorów turystycznych i historycznych posiada dla odlewników także inne walory – jest kolebką polskiej metalurgii a ślady tego faktu można odnaleźć w wielu miejscach ziemi kieleckiej.

Podsumowując konferencję, jej uczestnicy ocenili ją jak zwykle wysoko a Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. J. Szajnar (fot.8), zaprosił wszystkich do udziału w 51 Międzynarodowej Konferencji KiKM’2010, która odbędzie się w dniach 27-29 września w Cedzynie k. Kielc.

Galeria zdjęć z Konferencji (fot. K. Janerka)

Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.