Volume 14, Special Issue 4/2014

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
J. Augustyn-Pieniążek, K. Wilkosz
Qualitative Assessment of the Defects in Metal Casting Prosthetic Restorations
V14 - SI4 01
1122
Pobierz
M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś
Badanie katodowych produktów powstałych na powierzchni niklu w bezwodnych roztworach elektrolitów
V14 - SI4 02
1017
Pobierz
A. Bobrowski
Analiza gazów z grupy BTEX metodą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)
V14 - SI4 03
1469
Pobierz
R. Dańko, M. Łucarz, J. Dańko
Regeneracja mechaniczna i mechaniczno-termiczna zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box
V14 - SI4 04
879
Pobierz
T. Goraj, M. Szucki, J. Lelito, J. S. Suchy
Numeryczna analiza przepływów w wybranych fragmentach układów wlewowych stosowanych przy wytwarzaniu odlewów wielkogabarytowych
V14 - SI4 05
1383
Pobierz
M. Górny, G. Sikora
Weryfikacja modeli heterogenicznego zarodkowania ziaren pierwotnych w stopie Al-5Cu
V14 - SI4 06
855
Pobierz
A. Grabarczyk *, K. Major-Gabryś, S.M. Dobosz, M. Wojczuk, M. Superson
Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny, jako spoiwo mas formierskich
V14 - SI4 07
1459
Pobierz
B. Grabowska
Badania biorozkładu w środowisku wodnym polimerowych spoiw odlewniczych
V14 - SI4 08
1231
Pobierz
M. Holtzer, A. Kmita, A. Roczniak
Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
V14 - SI4 09
1605
Pobierz
K. Kaczmarska, B. Grabowska, D. Drożyński
Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwami na bazie skrobi
V14 - SI4 10
1402
Pobierz
A. Kmita, B. Hutera
Wybijalność mas ze szkłem wodnym modyfikowanym nanocząstkami MgO
V14 - SI4 11
839
Pobierz
T. Knych, P. Uliasz, J. Wiecheć, K. Podeszwa
Badania nad doborem parametrów przesycania komercyjnego odlewniczego stopu aluminium typu AlSi7Mg0,3
V14 - SI4 12
1278
Pobierz
D. Kopyciński, D. Siekaniec
The Influence of the Pouring Temperature on the Structure and Mechanical Properties of High-Chromium Cast Iron
V14 - SI4 13
1298
Pobierz
P.K. Krajewski, G. Piwowarski, J.S. Suchy
Thermal Conductivity of the Green-Sand Mould Poured with Copper
V14 - SI4 14
3275
Pobierz
M. Królikowski, A. Burbelko, D. Kwaśniewska-Królikowska
Wykorzystanie tomografii komputerowej w defektoskopii odlewów z żeliwa sferoidalnego
V14 - SI4 15
2385
Pobierz
B. Krupińska, M. Krupiński, Z. Rdzawski, K. Labisz, M. Król
Characteristic of Cast Zn-Al-Cu Alloy Microstructure after Modification
V14 - SI4 16
1045
Pobierz
Z. Kwak, S. Rzadkosz, A. Garbacz-Klempka, W. Krok
Wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę i właściwości stopów serii 7xxx
V14 - SI4 17
2061
Pobierz
J. Loch, H. Krawiec, A. Łukaszczyk
Wpływ symulowanych wodnych środowisk fizjologicznych na odporność korozyjną stopów Ti6Al4V i Ti10Mo4Zr oraz ich składników stopowych
V14 - SI4 18
3554
Pobierz
J. Piekło, M. Maj
Evaluation of Casting Fatigue Life Based on Numerical Model and Fatigue Tests
V14 - SI4 19
1094
Pobierz
G. Piwowarski, J. Buraś, W.K. Krajewski, P.K. Krajewski
Thermal Analysis of the ZnAl10 Alloy Modified by Ti Additions in AlTi5C0.15 and ZnTi3.2 Inoculants
V14 - SI4 20
1215
Pobierz
S. Rzadkosz, J. Kozana, A. Garbacz-Klempka, M. Piękoś, W. Cieślak
Kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych brązów cynowych
V14 - SI4 21
1406
Pobierz
M. Skrzyński, R. Dańko, P. Czapla
Regeneracja zużytej masy z żywicą furfurylową na stanowisku laboratoryjnym
V14 - SI4 22
1074
Pobierz
M. Sokolnicki, E. Guzik
Żeliwo ADI przeznaczone do pracy w warunkach obciążenia dynamicznego
V14 - SI4 23
2515
Pobierz
M. Stawarz, M. Gromczyk, M. Kondracki, J. Szajnar
Analiza wpływu warunków odprowadzania ciepła z formy na przebieg krystalizacji żeliwa o podwyższonej zawartości Si
V14 - SI4 24
944
Pobierz
P. Śmierciak, E. Ziółkowski
Wpływ wybranych parametrów zakłóceń na jakość klasycznego i rozmytego sterowania piecem oporowym
V14 - SI4 25
798
Pobierz
K. Wańczyk, E. Ziółkowski
Zastosowanie wybranych generatorów pseudolosowych do symulacji naważania materiałów wsadowych
V14 - SI4 26
819
Pobierz
T. Wróbel, D. Gonscz, Ł. Kozakiewicz
Natężenie hałasu na stanowisku do poziomego odlewania ciągłego aluminium
V14 - SI4 27
1519
Pobierz
E. Ziółkowski, K. Smyksy, A. Fedoryszyn, M. Brzeziński
Implementacja FFT w systemie monitorowania pracy napędu mieszarki krążnikowej
V14 - SI4 28
779
Pobierz
J. Zych, J. Mocek
Destrukcja mas z żywicą furanową wywoływana promieniowaniem cieplnym ciekłego metalu
V14 - SI4 29
1187
Pobierz
S. Żymankowska-Kumon
Zastosowanie chromatografii gazowej w pirolizie spoiw odlewniczych
V14 - SI4 30
905
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.