Volume 13, Special Issue 3/2013

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś
Cathodic Reactions on the Surface of Nickel in Methanol Solutions of Electrolytes
V13 - SI3 01
316
Pobierz
L.H. Cupido, P.L. Żak
Simulation of Casting Technologies for Al-Si-Cu Plate Casting
V13 - SI3 02
452
Pobierz
P. Czapla, R. Dańko
The State of Art of the Mechanical Reclamation of Used Foundry Sands
V13 - SI3 03
505
Pobierz
M. Du Plessis
Simplified 2D Transient Heat Transfer Simulation Using Gauss Error Function and FDM
V13 - SI3 04
643
Pobierz
M. Górny , G. Sikora
Wpływ szybkości stygnięcia na liczbę ziaren pierwotnych stopu Al-5Cu
V13 - SI3 05
408
Pobierz
B. Grabowska, G. Grabowski, K. Kaczmarska
Use Thermal Analysis (TG/DTG/DSC) in the Study of Stability (Bio)Polymer Binder
V13 - SI3 06
425
Pobierz
B. Gracz, P. L. Żak , M. Szucki, J. Lelito
Log-Normal Distribution of Heterogeneous Nucleation Substrate in the AZ91/SiCp Composite
V13 - SI3 07
444
Pobierz
M. Grzymałowski, A. Herberg, R. Wrona
Standaryzacja procesu oczyszczania maszynowego odlewów
V13 - SI3 08
755
Pobierz
M. Harabasz, M. Holtzer
Jakość wody jako jeden z czynników determinujących właściwości mas formierskich z bentonitem
V13 - SI3 09
494
Pobierz
K. Kaczmarska , B. Grabowska
Analiza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznej
V13 - SI3 10
951
Pobierz
N. Kaźnica, A. Grabarczyk, K. Major-Gabryś
Modyfikacja uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa do sypkich mas samoutwardzalnych przy użyciu Al2O3
V13 - SI3 11
403
Pobierz
T. Knych, P. Uliasz, M. Piwowarska-Uliasz
Badania stopów Al-Zr odlewanych w sposób ciągły
V13 - SI3 12
503
Pobierz
T. Knych, P. Uliasz, J. Wiecheć
Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPP
V13 - SI3 13
469
Pobierz
R. Kołodziej, Ł. Kostrzewski, J. Szajnar
Problem z wadami gazowymi w odlewni żeliwa
V13 - SI3 14
1287
Pobierz
Ł. Kostrzewski , R. Kołodziej, J. Szajnar
Metoda oceny skuteczności sferoidyzacji żeliwa za pomocą uproszczonego wzoru na uzysk magnezu
V13 - SI3 15
771
Pobierz
W. Kowalczyk , R. Dańko
Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji
V13 - SI3 16
495
Pobierz
P.K. Krajewski, K. Magda, P. Stojecki
Examining and Modelling the Influence of Thermo-Physical Properties of Liquid Metal and Sand Mould on Solidification Time of Pure Al Castings
V13 - SI3 17
435
Pobierz
Z. Kwak , A. Garbacz-Klempka, J. Kolczyk
Wykonanie biżuterii metodą wytapianych modeli inspirowanej dawnymi wzorami
V13 - SI3 18
566
Pobierz
J. Loch, H. Krawiec
Zachowanie korozyjne stopów kobaltu w roztworze sztucznej śliny
V13 - SI3 19
840
Pobierz
M. Łucarz
Wykorzystanie regeneratu z technologii cold-box do wykonywania mas rdzeniowych
V13 - SI3 20
372
Pobierz
M. Łuszczak, R. Dańko
Stan zagadnienia w zakresie odlewania dużych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium
V13 - SI3 21
800
Pobierz
P. Malinowski, J.S. Suchy
Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
V13 - SI3 22
284
Pobierz
K. Miś , M. Szucki, G. Piwowarski
Ocena możliwości wykonania staliwnego odlewu repliki głowicy Pollaxe przy pomocy oprogramowania MAGMA5
V13 - SI3 23
314
Pobierz
G. Piwowarski, J. Buraś, W.K. Krajewski
Wpływ zabiegu modyfikowania zaprawą ZnTi3,2 na mikrostrukturę stopu ZnAl10
V13 - SI3 24
480
Pobierz
U. Pleśniak, I. Kot, H. Krawiec
Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera
V13 - SI3 25
874
Pobierz
M. Rudzińska, A. Garbacz Klempka, A. Dyga, R. Liwoch
Nieniszczące badania średniowiecznej buławy
V13 - SI3 26
419
Pobierz
S. Rzadkosz, M. Kranc, A. Garbacz-Klempkac , J. Kozana, M. Piękoś
Technologia wytapianych modeli w zastosowaniu dla stopów miedzi
V13 - SI3 27
1217
Pobierz
T. Sleboda , J. Fourie
Analysis of Ti6Al4V P/M Properties Under Thermomechanical Compression Tests
V13 - SI3 28
425
Pobierz
S. Sobula, G. Tęcza, O. Krasa, W. Wajda
Modyfikacja staliwa niskostopowego Cr-Mn-Si-Ni-Mo borem, tytanem i MZR
V13 - SI3 29
558
Pobierz
A. Szczęsny, D. Siekaniec, A. Madizhanowa, D. Kopyciński
Charakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C
V13 - SI3 30
517
Pobierz
M. Szucki, T. Goraj, J. Lelito, J.S. Suchy
Numerical Analysis of Solid Particles Flow in Liquid Metal
V13 - SI3 31
405
Pobierz
Ł. Szymański, S. Żymankowska-Kumon
Zastosowanie analizy chromatograficznej w odlewnictwie
V13 - SI3 32
394
Pobierz
M. Tenerowicz, S. Rzadkosz, P. Żak, M. Kranc
Komputerowe wspomaganie odlewnictwa artystycznego
V13 - SI3 33
418
Pobierz
E. Tyrała, M. Górny, M. Kawalec
Measurement of Phase Transformation Kinetics in Austempered Ductile Iron
v13 - SI3 34
342
Pobierz
J. Wiecheć, P. Uliasz, T. Knych, M. Piwowarska–Uliasz, R. Jarosz
The Influence of Chemical Composition and Parameters of Heat Treatment on the Mechanical Properties and Electrical Conductivity in Hypoeutectic Aluminium Silicon Alloys
V13 - SI3 13
494
Pobierz
E. Wildhirt, A. Garbacz–Klempka, P.L. Żak, T. Stolarczyk, P. Długosz
Wykonanie rekonstrukcji odlewanej bransolety z epoki brązu
V13 - SI3 36
618
Pobierz
E. Ziółkowski, K. Smyksy, R. Wrona
Pomiary poboru mocy przez mieszarki masy formierskiej
V13 - SI3 37
341
Pobierz
J. Zych, J. Kolczyk
Wpływ geometrii powierzchni zewnętrznych modeli woskowych na kinetykę wysychania form ceramicznych
V13 - SI3 38
418
Pobierz
P.L. Żak, J.S. Suchy, J. Lelito, B. Gracz
Application of Rank Controlled Differential Quadrature Method for Solving an Infinite Steel Plate Cooling Problem
V13 - SI3 39
321
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.