Volume 13, Special Issue 3/2013

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś
Cathodic Reactions on the Surface of Nickel in Methanol Solutions of Electrolytes
V13 - SI3 01
328
Pobierz
L.H. Cupido, P.L. Żak
Simulation of Casting Technologies for Al-Si-Cu Plate Casting
V13 - SI3 02
486
Pobierz
P. Czapla, R. Dańko
The State of Art of the Mechanical Reclamation of Used Foundry Sands
V13 - SI3 03
555
Pobierz
M. Du Plessis
Simplified 2D Transient Heat Transfer Simulation Using Gauss Error Function and FDM
V13 - SI3 04
716
Pobierz
M. Górny , G. Sikora
Wpływ szybkości stygnięcia na liczbę ziaren pierwotnych stopu Al-5Cu
V13 - SI3 05
436
Pobierz
B. Grabowska, G. Grabowski, K. Kaczmarska
Use Thermal Analysis (TG/DTG/DSC) in the Study of Stability (Bio)Polymer Binder
V13 - SI3 06
456
Pobierz
B. Gracz, P. L. Żak , M. Szucki, J. Lelito
Log-Normal Distribution of Heterogeneous Nucleation Substrate in the AZ91/SiCp Composite
V13 - SI3 07
483
Pobierz
M. Grzymałowski, A. Herberg, R. Wrona
Standaryzacja procesu oczyszczania maszynowego odlewów
V13 - SI3 08
809
Pobierz
M. Harabasz, M. Holtzer
Jakość wody jako jeden z czynników determinujących właściwości mas formierskich z bentonitem
V13 - SI3 09
521
Pobierz
K. Kaczmarska , B. Grabowska
Analiza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznej
V13 - SI3 10
1014
Pobierz
N. Kaźnica, A. Grabarczyk, K. Major-Gabryś
Modyfikacja uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa do sypkich mas samoutwardzalnych przy użyciu Al2O3
V13 - SI3 11
430
Pobierz
T. Knych, P. Uliasz, M. Piwowarska-Uliasz
Badania stopów Al-Zr odlewanych w sposób ciągły
V13 - SI3 12
538
Pobierz
T. Knych, P. Uliasz, J. Wiecheć
Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPP
V13 - SI3 13
495
Pobierz
R. Kołodziej, Ł. Kostrzewski, J. Szajnar
Problem z wadami gazowymi w odlewni żeliwa
V13 - SI3 14
1489
Pobierz
Ł. Kostrzewski , R. Kołodziej, J. Szajnar
Metoda oceny skuteczności sferoidyzacji żeliwa za pomocą uproszczonego wzoru na uzysk magnezu
V13 - SI3 15
830
Pobierz
W. Kowalczyk , R. Dańko
Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji
V13 - SI3 16
521
Pobierz
P.K. Krajewski, K. Magda, P. Stojecki
Examining and Modelling the Influence of Thermo-Physical Properties of Liquid Metal and Sand Mould on Solidification Time of Pure Al Castings
V13 - SI3 17
469
Pobierz
Z. Kwak , A. Garbacz-Klempka, J. Kolczyk
Wykonanie biżuterii metodą wytapianych modeli inspirowanej dawnymi wzorami
V13 - SI3 18
596
Pobierz
J. Loch, H. Krawiec
Zachowanie korozyjne stopów kobaltu w roztworze sztucznej śliny
V13 - SI3 19
873
Pobierz
M. Łucarz
Wykorzystanie regeneratu z technologii cold-box do wykonywania mas rdzeniowych
V13 - SI3 20
393
Pobierz
M. Łuszczak, R. Dańko
Stan zagadnienia w zakresie odlewania dużych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium
V13 - SI3 21
877
Pobierz
P. Malinowski, J.S. Suchy
Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
V13 - SI3 22
296
Pobierz
K. Miś , M. Szucki, G. Piwowarski
Ocena możliwości wykonania staliwnego odlewu repliki głowicy Pollaxe przy pomocy oprogramowania MAGMA5
V13 - SI3 23
323
Pobierz
G. Piwowarski, J. Buraś, W.K. Krajewski
Wpływ zabiegu modyfikowania zaprawą ZnTi3,2 na mikrostrukturę stopu ZnAl10
V13 - SI3 24
495
Pobierz
U. Pleśniak, I. Kot, H. Krawiec
Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera
V13 - SI3 25
1020
Pobierz
M. Rudzińska, A. Garbacz Klempka, A. Dyga, R. Liwoch
Nieniszczące badania średniowiecznej buławy
V13 - SI3 26
434
Pobierz
S. Rzadkosz, M. Kranc, A. Garbacz-Klempkac , J. Kozana, M. Piękoś
Technologia wytapianych modeli w zastosowaniu dla stopów miedzi
V13 - SI3 27
1308
Pobierz
T. Sleboda , J. Fourie
Analysis of Ti6Al4V P/M Properties Under Thermomechanical Compression Tests
V13 - SI3 28
453
Pobierz
S. Sobula, G. Tęcza, O. Krasa, W. Wajda
Modyfikacja staliwa niskostopowego Cr-Mn-Si-Ni-Mo borem, tytanem i MZR
V13 - SI3 29
612
Pobierz
A. Szczęsny, D. Siekaniec, A. Madizhanowa, D. Kopyciński
Charakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C
V13 - SI3 30
570
Pobierz
M. Szucki, T. Goraj, J. Lelito, J.S. Suchy
Numerical Analysis of Solid Particles Flow in Liquid Metal
V13 - SI3 31
433
Pobierz
Ł. Szymański, S. Żymankowska-Kumon
Zastosowanie analizy chromatograficznej w odlewnictwie
V13 - SI3 32
405
Pobierz
M. Tenerowicz, S. Rzadkosz, P. Żak, M. Kranc
Komputerowe wspomaganie odlewnictwa artystycznego
V13 - SI3 33
434
Pobierz
E. Tyrała, M. Górny, M. Kawalec
Measurement of Phase Transformation Kinetics in Austempered Ductile Iron
v13 - SI3 34
377
Pobierz
J. Wiecheć, P. Uliasz, T. Knych, M. Piwowarska–Uliasz, R. Jarosz
The Influence of Chemical Composition and Parameters of Heat Treatment on the Mechanical Properties and Electrical Conductivity in Hypoeutectic Aluminium Silicon Alloys
V13 - SI3 13
541
Pobierz
E. Wildhirt, A. Garbacz–Klempka, P.L. Żak, T. Stolarczyk, P. Długosz
Wykonanie rekonstrukcji odlewanej bransolety z epoki brązu
V13 - SI3 36
659
Pobierz
E. Ziółkowski, K. Smyksy, R. Wrona
Pomiary poboru mocy przez mieszarki masy formierskiej
V13 - SI3 37
353
Pobierz
J. Zych, J. Kolczyk
Wpływ geometrii powierzchni zewnętrznych modeli woskowych na kinetykę wysychania form ceramicznych
V13 - SI3 38
452
Pobierz
P.L. Żak, J.S. Suchy, J. Lelito, B. Gracz
Application of Rank Controlled Differential Quadrature Method for Solving an Infinite Steel Plate Cooling Problem
V13 - SI3 39
344
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.