Volume 16, Issue 2, April - June 2016

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
M.S. Soiński, P. Kordas, K. Skurka
Trends in the Production of Castings in the World and in Poland in the XXI Century
V16 - I2 01
2320
Pobierz
G. Rojek, K. Regulski, D. Wilk-Kołodziejczyk, S. Kluska Nawarecka, K. Jaśkowiec, A. Smolarek-Grzyb
Methods of Computational Intelligence in the Context of Quality Assurance in Foundry Products
V16 - I2 02
798
Pobierz
S. Kukla
Quality and Safety Assurance of Iron Casts and Manufacturing Processes
V16 - I2 03
785
Pobierz
M. Łucarz
Analysis of Spent Moulding Sands with Binders of Various Thermal Degradations, in an Aspect of a Possibility of a Directional Mould Degassing
V16 - I2 04
818
Pobierz
C. Zhang, Y. Bao, M. Wang, L. Zhang
Shrinkage Porosity Criterion and Its Application to A 5.5 Ton Steel Ingot
V16 - I2 05
1402
Pobierz
Y. Yin, Y. Li, K. Wu, J. Zhou
Numerical Simulation of Solidification Microstructure based on Adaptive Octree Grids
V16 - I2 06
1034
Pobierz
A. Jarco, J. Pezda
Effect of Different Variants of Heat Treatment on Mechanical Properties of the AlSi17CuNiMg Alloy
V16 - I2 07
832
Pobierz
S. Gaspar, J. Pasko
Pressing Speed, Specific Pressure and Mechanical Properties of Aluminium Cast
V16 - I2 08
910
Pobierz
J. Słowik, A. Drotlew, B. Piekarski
Mechanical Stresses Induced by Compression in Castings of the Load-carrying Grate
V16 I2 09
945
Pobierz
A. W. Orłowicz, M. Mróz, M. Tupaj, A. Trytek, B. Kupiec, M. Korzeniowski, D. Pająk, K. Sondej, L. Kozak
An Assessment of Appropriateness of the Choice of Parameters for Refractory Stampings Fabrication Process
V16 - I2 10
871
Pobierz
A.W. Orłowicz, M. Mróz, Z. Cisek, M. Tupaj, A. Trytek, B. Kupiec, M. Korzeniowski, K. Sondej, L. Kozak
Determination of Unit Pressure Force in Material Volume in the Course of Refractory Stamping Press Moulding
V16 - I2 11
1115
Pobierz
M. Pokusová, A. Brúsilová, Ľ. Šooš, I. Berta
Abrasion Wear Behavior of High-chromium Cast Iron
V16 - I2 12
1882
Pobierz
K. Regulski, D. Wilk-Kołodziejczyk, G. Rojek, S. Kluska-Nawarecka, W.T. Adrian
Application of ALSV(FD) logic and XTT knowledge representation in the range of ADI properties
V16 - I2 13
839
Pobierz
E. Guzik , M. Sokolnicki, A. Nowak
Effect of Heat Treatment Parameters on the Toughness of Unalloyed Ausferritic Ductile Iron
V16 - I2 14
855
Pobierz
B. Grabowska, K. Kaczmarska, A. Bobrowski, Ż. Kurleto-Kozioł, Ł. Szymański
Crosslink the Novel Group of Polymeric Binders BioCo by the UV-radiation
V16 - I2 15
607
Pobierz
E. Olejnik, Ł. Szymański, P. Kurtyka, T. Tokarski, B. Grabowska, P. Czapla
Hardness and Wear Resistance of TiC-Fe-Cr Locally Reinforcement Produced in Cast Steel
V16 - I2 16
1016
Pobierz
A.W. Orłowicz, M. Mróz, M. Tupaj, A. Trytek, B. Kupiec, M. Korzeniowski, K. Sondej, L. Kozak
The Effect of Carbides Orientation in NC11 Steel on Scratch Susceptibility of Die Inserts Used to Press Stampings for Refractory Shapes
V16 - I2 17
885
Pobierz
H. Soflaei, S.E.Vahdat
Microstructure Study of Diffusion Bonding of Centrifuged Structural Steel-Bronze
V16 - I2 18
1274
Pobierz
Y. Rahimy, S.E. Vahdat
Repair of Structural Steel Surface Groove by Using Diffusion Welding of Pure Iron Powder
V16 - I2 19
2373
Pobierz
T. Węgrzyn, J. Piwnik, W. Tarasiuk, Z. Stanik, M. Gabrylewski
Micro-jet Cooling by Compressed Air after MAG Welding
V16 - I2 20
1231
Pobierz
K.N. Braszczyńska-Malik, E. Przełożyńska
Microstructure of Mg–Al–RE-type Experimental Magnesium Alloy Gravity Cast into Sand mould
V16 - I2 21
977
Pobierz
A. Pietras,B. Rams
FSW Welding of Aluminium Casting Alloys
V16 - I2 22
1711
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.