Solidification of Metals and Alloys No.1/1979

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
J.BRASZCZYŃSKI, M.MITKO, Z.KONOPKA
WPŁYW INFRADŹWIĘKÓW NA KRYSTALIZACJĘ I GRAFITYZACJĘ ŻELIWA CIĄGLIWEGO
KMiS - 01 01
506
Pobierz
Z.FALĘCKI, K.FRANCZAK, L.LITEWKA
WPŁYW SZYBKOŚCI KRZEPNIĘCIA NA SZCZELNOŚC ŻELIWA
KMiS - 01 02
493
Pobierz
Ł.CIEŚLAK,D.SZEWIECZEK, A.KLIMPEL, J.TYRLIK-HELD
WPŁYW NAGRZEWANIA STRUMIENIEMPLAZMY NA PROCES KRYSTALIZACJI PRZY RÓŻNYCH SZYBKOŚCIACH CHŁODZENIA
KMiS - 01 03
508
Pobierz
K.HESS, CZ.STODULNY, Z.IGNASZAK
ANALIZA I BADANIE PODSTAW METODY STEROWANIA KRZEPNIĘCIEM ODLEWÓW Z RÓŻNICOWANIEM MATERIAŁÓW FORMIERSKICH
KMiS - 01 04
599
Pobierz
Z.PIŁKOWSKI, J.DYLONG
WPŁYW FIZYKOCHEMICZNEJ OBRÓBKI CIEKŁEGO STOPU ALUMINIUM NA JEGO WŁASNOŚCI PO KRYSTALIZACJI
KMiS - 01 05
460
Pobierz
W.SAKWA, S.JURA, J.GAWROŃSKI, B.KRAJCZY, A.PILARZ, J.SZAJNAR
KRYSTALIZACJA ODLEWU PÓŁCIĄGŁEGO W WARUNKACH CHŁODZENIA PIERWOTNEGO STRUGI I ODZIAŁYWANIA DRGAŃ
KMiS - 01 06
530
Pobierz
J.GAWROŃSKI, B.KRAJCZY, A.PILARZ
PROCES KRYSTALIZACJI W POLU MAGNETYCZNYM (BADANIA WSTĘPNE)
KMiS - 01 07
435
Pobierz
J.GŁOWNIA, P.BOLECHAŁA, Z.KULIG
MODYFIKACJA STOPÓW ALUMINIUM ZWIĄZKAMI MIĘDZYMETALICZNYMI
KMiS - 01 08
555
Pobierz
T.WARCHALA, J.CHŁĄD
KRYSTALIZACJA I WŁASNOŚCI ŻELIWA SYNTETYCZNEGO O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI KRZEMU
KMiS - 01 09
502
Pobierz
S.JURA, J.CYBO
PROCES MODYFIKACJI I PRÓBY TECHNOLOGICZNE WYTOPÓW STALIWA O OBNIŻONYM PROGU KRUCHOŚCI
KMiS - 01 10
587
Pobierz
Z.PONIEWIERSKI, J.LINKOWSKI, B.BORC
TRWAŁA MODYFIKACJIA SILUMINÓW
KMiS - 01 11
659
Pobierz
S.JURA, J.SAKWA, K.BOREK
OCENA JAKOŚCI STOPÓW PRZY POMOCY ANALIZY TERMICZNEJ I RÓŻNICZKOWEJ
KMiS - 01 12
494
Pobierz
M.TOKARSKI, T.GÓRECKI,R.KONIECZKO, A.MICKER, J.ZAJĄC
WPŁYW SZYBKOŚCI KRZEPNIĘCIA I SKŁADU CHEMICZNEGO NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI NISKOALUMINIOWYCH STOPÓW CYNKU
KMiS - 01 13
417
Pobierz
M.FIDECKI
WPŁYW MODYFIKACJI ŻELAZOKRZEMEM NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z MIKRODODATKAMI CYNY I ANTYMONU
KMiS - 01 14
583
Pobierz
E.DOBIEJEWSKA, A.FURMANEK, H.GUMIENNY
WPŁYW ZWIĄZKÓW METALI ZIEM RZADKICH NA KRYSTALIZACJĘ I POSTAĆ GRAFITU W ŻELIWIE
KMiS - 01 15
613
Pobierz
A.BYLICA, W.ORŁOWICZ
BADANIA KINETYKI IZOTERMICZNEJ PRZEMIANY PRZECHŁODZONEGO AUSTENITU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM
KMiS - 01 16
446
Pobierz
J.RĄCZKA, A.MIK
OCENA EFEKTU MODYFIKACJI ŻELIWA SZAREGO MISZMETALEM CEROWYM I CEREM NA PODSTAWIE KRYTERIÓW - ZMNIEJSZENIA STOPNIA PRZECHŁODZENIA PODCZAS PRZEMIANY EUTEKTYCZNEJ I PERLITYCZNEJ OSNOWY METALICZNEJ
KMiS - 01 17
654
Pobierz
S.JURA, B.MOCHNACKI, J.SUCHY
KINETYKA SEGREGACJI W STOPACH DWUSKŁADNIKOWYCH KRZEPNĄCYCH KIERUNKOWO ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ
KMiS - 01 18
474
Pobierz
W.KAPTURKIEWICZ
MODEL NUMERYCZNY KRZEPNIECIA STOPU PODWÓJNEGO
KMiS - 01 19
494
Pobierz
W.SAKWA, B.MOCHNACKI, W.STEFANIAK
OPRACOWANIE MODELU MATEMATYCZNEGO RUCHU CIEKŁEGO METALU W OBSZARZE PŁASKIM Z RUCHOMĄ POWIERZCHNIĄ SWOBODNĄ
KMiS - 01 20
490
Pobierz
R.GRZYMKOWSKI, B.MOCHNACKI
MODEL RÓŻNICOWY ODLEWANIA CIĄGŁEGO WLEWKÓW KRZYWOLINIOWYCH ODLEWANYCH NA URZĄDZENIACH RADIALNYCH
KMiS - 01 21
419
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NAPRĘŻENIA W ODLEWACH W OKRESIE ICH KRZEPNIĘCIA. ROZWIĄZANIA DLA ODLEWÓW O KSZTAŁTACH REGULARNYCH
KMiS - 01 22
453
Pobierz
W.SAKWA, S.JURA, J.MARCINKOWSKA, B.KUSZNIR
TEORETYCZNE PODSTAWY WYTWARZANIA WARSTW STOPOWYCH NA ODLEWACH ŻELIWNYCH
KMiS - 01 23
449
Pobierz
P.MURZA-MUCHA, M.KACZOROWSKI, Z.GODLEWSKI, J.KUCHARCZYK
ANALIZA I BADANIA ZJAWISK FIZYKO-CHEMICZNYCH ZACHODZĄCYCH W FORMIE ODLEWNICZEJ I ZWIĄZANYCH Z POWSTAWANIEM WĘGLA BŁYSZCZĄCEGO
KMiS - 01 24
530
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.