Solidification of Metals and Alloys No.3/1980

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
A.GRADOWSKI
ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH NA CZAS I SZYBKOŚĆ KRZEPNIĘCIA ORAZ SPADKI TEMPERATUR W PRZEKROJU WLEWKA
KMiS - 03 01
1011
Pobierz
S.JURA, W.SAKWA, K.BOREK
ZASTOSOWANIE ANALIZY TERMICZNEJ I RÓŻNICZKOWEJ DLA OKREŚLENIA PARAMETRÓW SKŁADU CHEMICZNEGO
KMiS - 03 02
454
Pobierz
S.JURA, J.SAKWA, K.BOREK
ANALIZA RÓŻNICZKOWA PROCESÓW KRZEPNIĘCIA I KRYSTALIZACJI ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 03 03
787
Pobierz
W.KAPTURKIEWICZ
MODEL NUMERYCZNY WZROSTU KRYSZTAŁÓW RÓWNOOSIOWYCH W ODLEWACH
KMiS - 03 04
625
Pobierz
M.TOKARSKI, R.KONIECZKO, A.MICKER, J.ZAJĄC
WPŁYW WARUNKÓW KRYSTALIZACJI NA PRZEBIEG STARZENIA NISKO-ALUMINIOWYCH STOPÓW CYNKU
KMiS - 03 05
475
Pobierz
J.CYBO, S.JURA
STALIWO KONSTRUKCYJNE DO PRACY W TEMPERATURACH OBNIŻONYCH
KMiS - 03 06
548
Pobierz
B.WIERZBICKA
WPŁYW CIŚNIENIA NA KRYSTALIZACJĘ STOPÓW ALUMINIUM-KRZEM
KMiS - 03 07
812
Pobierz
R.GRZYMKOWSKI, J.TROJAN
O PEWNEJ METODZIE OBLICZANIA PÓL TEMPERATURY W PROCESACH ODLEWNICZYCH
KMiS - 03 08
480
Pobierz
J.RĄCZKA, S.RUDNIK, J.KOWALSKI, E.KRAUS, A.TABOR
KRYSTALIZACJA,KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI ŻELIWA SZAREGO CHROMOWO-ANTYMONOWEGO
KMiS - 03 09
805
Pobierz
A.BYLICA, W.ORŁOWICZ
PRZEMIANA A1 W ŻELIWIE SFEROIDALNYM
KMiS - 03 10
580
Pobierz
S.KLUSKA, J.RĄCZKA
KRZEPNIĘCIE I STYGNIĘCIE WLEWNICY TYPU B-6 Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
KMiS - 03 11
542
Pobierz
M.TOKARSKI, R.KONIECZKO, A.MICKER
FENOMENOLOGIA KRYSTALIZACJI PROCESÓW WYDZIELENIOWYCH W NISKOALUMINIOWYCH STOPACH CYNKU
KMiS - 03 12
522
Pobierz
J.GUBAŁA, Z.ŻUREK
EWALUACJA OPORNOŚCI NA PĘKANIE STALIWA L20G2 W ZAKRESIE TEMPERATUR OBNIŻONYCH NA PODSTAWIE STANDARDOWYCH PRÓB MECHANICZNYCH
KMiS - 03 13
495
Pobierz
Ł.CIEŚLAK, D.SZEWIECZEK, JTYRLIK-HELD
ODLEWANIE TAŚM TECHNIKĄ BARDZO SZYBKIEGO CHŁODZENIA ZE STANU CIEKŁEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH METALI I STOPÓW
KMiS - 03 14
795
Pobierz
Z.PONIEWIERSKI, B.KORC
TRWAŁA MODYFIKACJA SILUMINÓW
KMiS - 03 15
591
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ
BADANIE MECHANIZMU MODYFIKACJI STOPÓW MIEDZI NA PRZYKŁADZIE STOPU CU-AL9
KMiS - 03 16
650
Pobierz
A.GWIŻDŻ, Z.TYSZKO, E.ZDEBSKI
BADANIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA I PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MODYFIKATORÓW ZŁOŻONYCH DO ŻELIWA
KMiS - 03 17
686
Pobierz
M.BIEDROŃSKA, B.MOCHNACKI
MODELOWANIE PROBLEMU PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO PRZY ZASTOSOWANIU FUKCJI GIĘTYCH
KMiS - 03 18
457
Pobierz
Ł.CIEŚLAK, D.SZEWIECZEK, J.TYRLIK-HELD, W.MAZUR
STANOWISKO DO ULTRA SZYBKIEGO CHŁODZENIA STOPÓW METALI ZE STANU CIEKŁEGO
KMiS - 03 19
800
Pobierz
J.GŁOWNIA, A.KOLBUS, J.SIEDLECKI,Z.BONDEREK
KIEROWANIE WARUNKAMI KRZEPNIĘCIA DLA UZYSKANIA MONOKRYSZTAŁÓW STOPÓW NIKLU
KMiS - 03 20
1168
Pobierz
T.WACHELKO, M.S.SOIŃSKI, A.NOWACKA
PODWYŻSZENIE WŁASNOŚCI STALIWA NISKOSTOPOWEGO PRZEZ WPROWADZENIE MIKRODODATKÓW WANADU I NIOBU
KMiS - 03 21
452
Pobierz
J.BRASZCZYŃSKI, Z.KONOPKA, M.MITKO
WPŁYW DRGAŃ DŹWIEKOWYCH NA KRYSTALIZACJĘ I GRAFITYZACJĘ ŻELIWA CIĄGLIWEGO PERLITYCZNEGO
KMiS - 03 22
471
Pobierz
K.HESS, Z.IGNASZAK
PRZEWODNICTWO CIEPLNE MAS FORMIERSKICH W FUNKCJI TEMPERATURY
KMiS - 03 23
628
Pobierz
J.BRASZCZYŃSKI, M.MITKO, Z.KONOPKA, S.TOMCZYŃSKI
KRYSTALIZACJA ŻELIWA BIAŁEGO W POLU DRGAŃ MECHANICZNYCH
KMiS - 03 24
508
Pobierz
M.BRANKOVIC, K.HESS, M.HAJKOWSKI
OCENA PRZYDATNOŚCI MAS FORMIERSKICH DO TWORZENIA ODLEWÓW NA PODSTAWIE WIELOFUNKCYJNEJ PRÓBY TECHNOLOGICZNEJ
KMiS - 03 25
774
Pobierz
Z.NIEDŹWIEDZKI, S.PIETROWSKI
WŁASNOŚCI SILUMINÓW POD I EUTEKTYCZNYCH ODLEWANYCH W KRYSTALIZATORZE ELEKTROMAGNETYCZNYM, KOKILI I FORMIE PIASKOWEJ
KMiS - 03 26
750
Pobierz
J.MARCINKOWSKA, B.KUSZNIR
TECHNOLOGIE WYTWARZANIA WARSTW STOPOWYCH NA ODLEWACH ŻELIWNYCH PRZY ZASTOSOWANIU POLA MAGNETYCZNEGO
KMiS - 03 27
550
Pobierz
I.TELEJKO
PRACA WŁAŚCIWA TWORZENIA PĘKNIĘCIA NA GORĄCO W STOPACH ODLEWNICZYCH, A KSZTAŁT ZIARNA - MODEL ZALEŻNOŚCI
KMiS - 03 28
661
Pobierz
F.BINCZYK, E.KRZEMIEŃ
ZASTOSOWANIE RÓŻNICZKOWYCH KRZYWYCH KRZEPNIĘCIA W BADANIACH KRYSTALIZACJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO
KMiS - 03 29
650
Pobierz
J.GAWROŃSKI, B.KRAJCZY, A.PILARZ, J.SZAJNAR
WPŁYW DRGAŃ INDUKOWANYCH W CIEKŁYM METALU BEZ POŚREDNICTWA PENETRATORA NA WARUNKI KRYSTALIZACJI STOPÓW ALUMINIOWYCH
KMiS - 03 30
428
Pobierz
J.GAWROŃSKI, A.PILARZ
ANALIZA MODELU MATYMATYCZNEGO OSADZANIA CZĄSTEK STAŁYCH W ODLEWACH W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM
KMiS - 03 31
443
Pobierz
Z.FALĘCKI
SZCZELNOŚĆ ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 03 32
895
Pobierz
Z.TYSZKO, S.PRZEWORSKI
MORFOLOGIA WYDZIELEŃ WĘGLIKÓW W ŻELIWIE WYSOKOCHROMOWYM
KMiS - 03 33
645
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.