Solidification of Metals and Alloys No.4/1981

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
W.SAKWA
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NAPRĘŻEŃ W ODLEWACH
KMiS - 04 01
1193
Pobierz
Z.WESOŁOWSKI
POWIERZCHNIE NIECIĄGŁOŚCI W MECHANICE KONTINUUM
KMiS - 04 02
631
Pobierz
B.MOCHNACKI
MODELE MATEMATYCZNE W TEORII CIEPLNYCH PROCESÓW ODLEWNICZYCH
KMiS - 04 03
864
Pobierz
B.WIERZBICKA
KRZEPNIĘCIE STOPÓW ODLEWNICZYCH PRZY ODDZIAŁYWANIU NACISKU ZEWNĘTRZNEGO
KMiS - 04 04
713
Pobierz
R.PARKITNY
PODSTAWY TEORII NAPRĘŻEŃ W ODLEWACH
KMiS - 04 05
533
Pobierz
R.PARKITNY
NAPRĘŻENIA W ODLEWACH O OSIOWEJ SYMETRII W UJĘCIU METODY ELEMENTU SKOŃCZONEGO
KMiS - 04 06
651
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NUMERYCZNA REALIZACJA PARABOLICZNEGO ROZKŁADU TEMPERATUR ODLEWU WALCA
KMiS - 04 07
649
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NAPRĘŻENIA W ODLEWIE I FORMIE ODLEWNICZEJ WALCA
KMiS - 04 08
709
Pobierz
A.BOKOTA, R.PARKITNY
RÓWNANIA PRZEMIESZCZENIOWE WLEWKA O DOWOLNYM ZARYSIE
KMiS - 04 09
491
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY
ODZIAŁYWANIA MECHANICZNE WLEWNICY I WLEWKA O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA
KMiS - 04 10
655
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY
ODZIAŁYWANIA MECHANICZNE WLEWNICY I WLEWKA O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO. ALGORYTM METODY
KMiS - 04 11
590
Pobierz
A.BOKOTA, Z.JASIKOWSKI, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, W.PIEKARSKA, L.TOMSKI
PODSTAWY TEORII PRĘTÓW ZAKRZYWIONYCH W ZASTOSOWANIU DO ZAGADNIEŃ PROSTOWANIA RADIALNYCH WLEWKÓW CIĄGŁYCH
KMiS - 04 12
653
Pobierz
A.BOKOTA, Z.JASIKOWSKI, R.PARKITNY
ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI WLEWKÓW RADIALNYCH W STREFIE WTÓRNEGO CHŁODZENIA
KMiS - 04 13
553
Pobierz
R.PARKITNY, W.PIEKARSKA
NAPRĘŻENIA W PIERŚCIENIACH HARTOWANYCH. MODELE I BADANIA DOŚWIADCZALNE
KMiS - 04 14
689
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.