Solidification of Metals and Alloys No.4/1981

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
W.SAKWA
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NAPRĘŻEŃ W ODLEWACH
KMiS - 04 01
1018
Pobierz
Z.WESOŁOWSKI
POWIERZCHNIE NIECIĄGŁOŚCI W MECHANICE KONTINUUM
KMiS - 04 02
583
Pobierz
B.MOCHNACKI
MODELE MATEMATYCZNE W TEORII CIEPLNYCH PROCESÓW ODLEWNICZYCH
KMiS - 04 03
789
Pobierz
B.WIERZBICKA
KRZEPNIĘCIE STOPÓW ODLEWNICZYCH PRZY ODDZIAŁYWANIU NACISKU ZEWNĘTRZNEGO
KMiS - 04 04
620
Pobierz
R.PARKITNY
PODSTAWY TEORII NAPRĘŻEŃ W ODLEWACH
KMiS - 04 05
459
Pobierz
R.PARKITNY
NAPRĘŻENIA W ODLEWACH O OSIOWEJ SYMETRII W UJĘCIU METODY ELEMENTU SKOŃCZONEGO
KMiS - 04 06
602
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NUMERYCZNA REALIZACJA PARABOLICZNEGO ROZKŁADU TEMPERATUR ODLEWU WALCA
KMiS - 04 07
567
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NAPRĘŻENIA W ODLEWIE I FORMIE ODLEWNICZEJ WALCA
KMiS - 04 08
599
Pobierz
A.BOKOTA, R.PARKITNY
RÓWNANIA PRZEMIESZCZENIOWE WLEWKA O DOWOLNYM ZARYSIE
KMiS - 04 09
468
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY
ODZIAŁYWANIA MECHANICZNE WLEWNICY I WLEWKA O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA
KMiS - 04 10
590
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY
ODZIAŁYWANIA MECHANICZNE WLEWNICY I WLEWKA O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO. ALGORYTM METODY
KMiS - 04 11
519
Pobierz
A.BOKOTA, Z.JASIKOWSKI, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, W.PIEKARSKA, L.TOMSKI
PODSTAWY TEORII PRĘTÓW ZAKRZYWIONYCH W ZASTOSOWANIU DO ZAGADNIEŃ PROSTOWANIA RADIALNYCH WLEWKÓW CIĄGŁYCH
KMiS - 04 12
594
Pobierz
A.BOKOTA, Z.JASIKOWSKI, R.PARKITNY
ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI WLEWKÓW RADIALNYCH W STREFIE WTÓRNEGO CHŁODZENIA
KMiS - 04 13
514
Pobierz
R.PARKITNY, W.PIEKARSKA
NAPRĘŻENIA W PIERŚCIENIACH HARTOWANYCH. MODELE I BADANIA DOŚWIADCZALNE
KMiS - 04 14
621
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.