Solidification of Metals and Alloys No.4/1981

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
W.SAKWA
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NAPRĘŻEŃ W ODLEWACH
KMiS - 04 01
1269
Pobierz
Z.WESOŁOWSKI
POWIERZCHNIE NIECIĄGŁOŚCI W MECHANICE KONTINUUM
KMiS - 04 02
674
Pobierz
B.MOCHNACKI
MODELE MATEMATYCZNE W TEORII CIEPLNYCH PROCESÓW ODLEWNICZYCH
KMiS - 04 03
933
Pobierz
B.WIERZBICKA
KRZEPNIĘCIE STOPÓW ODLEWNICZYCH PRZY ODDZIAŁYWANIU NACISKU ZEWNĘTRZNEGO
KMiS - 04 04
798
Pobierz
R.PARKITNY
PODSTAWY TEORII NAPRĘŻEŃ W ODLEWACH
KMiS - 04 05
565
Pobierz
R.PARKITNY
NAPRĘŻENIA W ODLEWACH O OSIOWEJ SYMETRII W UJĘCIU METODY ELEMENTU SKOŃCZONEGO
KMiS - 04 06
690
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NUMERYCZNA REALIZACJA PARABOLICZNEGO ROZKŁADU TEMPERATUR ODLEWU WALCA
KMiS - 04 07
745
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, L.TOMSKI
NAPRĘŻENIA W ODLEWIE I FORMIE ODLEWNICZEJ WALCA
KMiS - 04 08
753
Pobierz
A.BOKOTA, R.PARKITNY
RÓWNANIA PRZEMIESZCZENIOWE WLEWKA O DOWOLNYM ZARYSIE
KMiS - 04 09
530
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY
ODZIAŁYWANIA MECHANICZNE WLEWNICY I WLEWKA O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA
KMiS - 04 10
696
Pobierz
A.BOKOTA, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY
ODZIAŁYWANIA MECHANICZNE WLEWNICY I WLEWKA O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO. ALGORYTM METODY
KMiS - 04 11
668
Pobierz
A.BOKOTA, Z.JASIKOWSKI, J.KIDAWA-KUKLA, R.PARKITNY, W.PIEKARSKA, L.TOMSKI
PODSTAWY TEORII PRĘTÓW ZAKRZYWIONYCH W ZASTOSOWANIU DO ZAGADNIEŃ PROSTOWANIA RADIALNYCH WLEWKÓW CIĄGŁYCH
KMiS - 04 12
694
Pobierz
A.BOKOTA, Z.JASIKOWSKI, R.PARKITNY
ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI WLEWKÓW RADIALNYCH W STREFIE WTÓRNEGO CHŁODZENIA
KMiS - 04 13
576
Pobierz
R.PARKITNY, W.PIEKARSKA
NAPRĘŻENIA W PIERŚCIENIACH HARTOWANYCH. MODELE I BADANIA DOŚWIADCZALNE
KMiS - 04 14
738
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.