Solidification of Metals and Alloys No.12/1987

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Ryszard Parkitny, Norbert Sczygiol
OCENA SKŁONNOŚCI ODLEWÓW DO PĘKANIA NA GORĄCO
KMiS - 12 01
1216
Pobierz
Ryszard Parkitny, Norbert Sczygiol
RÓWNANIA KRZEPNIĘClA OBJĘTOŚCIOWEGO DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW METALI
KMiS - 12 02
836
Pobierz
Ryszard Parkitny, Norbert Sczygiol
ROZWIĄZANlE ANALITYCZNE RÓWNAŃ KRZEPNlĘCIA OBJĘTOŚCIOWEGO DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW METALI
KMiS - 12 03
758
Pobierz
Norbert Sczygiol
PĘKANIE STOPÓW Cu-Sn w WARUNKACH KRZEPNIĘClA OBJĘTOŚCIOWEGO
KMiS - 12 04
660
Pobierz
Jadwiga Kidawa-Kukla, Ryszrad Parkitny
RÓWNANIA MECHANIKI KRZEPNIĘCIA ODLEWU LEPKOSPRĘŻYSTEJ TARCZY
KMiS - 12 05
513
Pobierz
Adam Bokota
DYSKUSJA WARUNKÓW CIĄGŁOŚCl NA POWIERZCHNI KRZEPNIĘCIA
KMiS - 12 06
628
Pobierz
Zygmunt Jasikowski, Ryszrad Parkitny
ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ MECHANICZNYCH WLEWNICY I WLEWKA METODĄ NOŚNOŚCI GRANICZNEJ
KMiS - 12 07
552
Pobierz
Jadwiga Kidawa-Kukla
BADANIA DOŚWIADCZALNE SZCZELINY SKURCZOWEJ TWORZĄCEJ SIĘ MIĘDZY KOKILĄ A ODLEWEM O PRZEKROJU KWADRATOWYM
KMiS - 12 08
614
Pobierz
Ryszard Parkitny, Wiesława Piekarska
KRZEPNIĘCIE ADIABATYCZNE ODLEWÓW ZBROJONYCH MAKROSKOPOWO
KMiS - 12 09
721
Pobierz
Adam Bokota, Tadeusz Włodarczyk
KRZEPNIĘCIE ODLEWU WALCA DRĄŻONEGO WZMOCNIONEGO RURĄ WEWNĘTRZNIE
KMiS - 12 10
538
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.