Solidification of Metals and Alloys No.18/1993

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Marek Balcer
MATHEMATICAL MODELLING OF HEAT CONDUCTION PROCESSES BY MEANS OF SOME ALGORITHMS USING INVERSE MASTRIXES
KMiS - 18 01
582
Pobierz
Małgorzata Biedrońska, Radosław Grzymkowski
THE EQUATION OF TEMPERATURE FIELD FOR THE BEGINNING PHASE OF THE CONTINUOUS INGOT FORMING AND ITS APPLYING
KMiS - 18 02
415
Pobierz
Adam Bokota, Leszek Sowa
MODELOWANIE NARASTANIA FAZY STAŁEJ W CYLINDRYCZNYM KANALE FORMY
KMiS - 18 03
546
Pobierz
Andrzej Bydałek, Adam W. Bydałek
KRZEPNIĘCIE ŻELIWA MODYFIKOWANEGO W WARUNKACH DYNAMICZNYCH
KMiS - 18 04
755
Pobierz
Adam Gradowski
NUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESU POWSTAWANIA JAMY SKURCZOWEJ PODCZAS KRYSTALIZACJI ODLEWU Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
KMiS - 18 05
1764
Pobierz
Radosław Grzymkowski, Józef Szczepan Suchy
REPRODUCTION OF PARAMETERS OF SOLIDIFICATION PROCESS
KMiS - 18 06
864
Pobierz
Zenon Ignaszak
SYMULACJA KRZEPNlĘCIA I ZASILANIA. STOSOWANIE PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH WE FRANCUSKICH CENTRACH BADAWCZYCH I ODLEWNIACH
KMiS - 18 07
622
Pobierz
Wojciech Kapturkiewicz, Andrej A. Burbiełko
MIKRO-MACRO MODEL OF SOLIDIFICATION FOR SIMULATIO OF CONTINUOUS CASTING OF STEELN
KMiS - 18 09
1030
Pobierz
Adam Kapusta, Andrzej Wawrzynek
NUMERICAL SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESS IN DOMAIN OF CONTINUOUS CASTING WITH COMPLEX SHAPE
KMiS - 18 10
560
Pobierz
Władysław Longa
OBLICZANIE POZIOMU CIEKŁEGO METALU W NADLEWACH ZASILAJĄCYCH ODLEWY KRZEPNĄCE W FORMACH METALOWYCH
KMiS - 18 11
982
Pobierz
Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz
APPLICATION OF THE GENERALIZED ALTERNATING PHASE TRUNCATION METHOD FOR NUMERICAL MODELLING OF CAST IRON SOLIDIFICATION
KMiS - 18 12
998
Pobierz
Ewa Majchrzak, Halina Witek
SOLUTION OF 3D SOLIDIFICATION PROBLEM BY THE BOUNDARY ELEMENT METHOD USING DISCRETIZATION IN TIME
KMiS - 18 13
853
Pobierz
Adam Micker
SYMULACJA PROCESU KIERUNKOWEGO I JEDNOCZESNEGO KRZEPNIĘCIA DLA ODLEWNICZYCH STOPÓW CYNKU
KMiS - 18 14
916
Pobierz
Bohdan Mochnacki
APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD IN NUMERICALSIMULATION OF THERMAL PROCESSES IN DOMAIN OF STEEL INGOT
KMiS - 18 15
550
Pobierz
Andrzej Namysło
PHASE EQUILIBRIUM DURING VOLUMETRIC SOLIDIFICATION OF CuA111.3 ALLOY UNDER DYNAMIC CONDITIONS
KMiS - 18 16
990
Pobierz
Ryszard Parkitny, Norbert Sczygiol
MODELOWANIE PĘKANIA KRZEPNĄCYCH ZIAREN RÓWNOOSIOWYCH
KMiS - 18 17
876
Pobierz
Stanisław Pysz, Zhigniew Pączek
WYKORZYSTANIE CAD DO SYMULACJI KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW
KMiS - 18 18
476
Pobierz
Ryszard Skoczylas
NlJMERICAL MODELLING OF LIQUID FLOW DURING MOULD FILLING
KMiS - 18 19
755
Pobierz
Jan Szajnar
NUMERICAL ANALYSIS OF FORCED CONVECTION INFLUENCE ON THE COURSE OF SOLIDIFICATION PROCESS
KMiS - 18 20
476
Pobierz
Jan Wilk
MODELE SYMULACJI CYFROWEJ POLA TEMPERATURY W PROCESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA ODLEWÓW O PROSTYCH I ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH
KMiS - 18 21
723
Pobierz
Zenon Ignaszak, Adam Baranowski
STUDIUM PORÓWNAWCZE KRYTERIÓW ZASILANIA ODLEWÓW
KMiS - 18 08
876
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.