Solidification of Metals and Alloys No.44/2000

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
D. BARTOCHA, S. JURA
A SIMPLY METHOD DETERMINATION DATA INDISPENSABLY FOR COMPUTER SIMULATION OF HARDENED
KMiS - 44 01
1418
Pobierz
K. N. BRASZCZYŃSKA
THE EFFECT OF MAGNESIUM ON THE MICROSTRUCTURE OF AK7- SiCp COMPOSITES
KMiS - 44 02
1156
Pobierz
J. ČECH, L. ZEMČÍK
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS AND SIMULATION OF SOLIDIFICATION OF DUCTILE IRON CASTINGS TO THE PREDICTION OF PROPERTIES
KMiS - 44 03
1450
Pobierz
J. CHMIELA, J. CYBO, S. JURA, J. MASZYBROCKA
STEREOLOGICAL AND FRACTAL ANALYSIS OF THE REINFORCING PHASE OF AlMg4+Al2O3 COMPOSITE IN THE AS-CAST AND AS-ROLLED CONDITION
KMiS - 44 04
1057
Pobierz
J. CHMIELA, D. SŁOTA, J. CYBO, S. JURA
FRACTAL CHARACTERISTIC OF HARDNESS IN ALLOY WITH A STRUCTURAL GRADIENT
KMiS - 44 05
945
Pobierz
M. CHOLEWA
KORELACJE MIĘDZY CIEPLNO-GEOMETRYCZNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI ZBROJENIA W KOMPOZYTACH DYSPERSYJNYCH
KMiS - 44 06
983
Pobierz
M. CHOLEWA
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU ZBROJONEGO CZĄSTKAMI W FUNKCJI MORFOLOGII ZBROJENIA
KMiS - 44 07
970
Pobierz
M. CHOLEWA, J GAWROŃSKI
ZWIĄZEK GEOMETRYCZNYCH CECH KOMPONENTÓW WZMACNIAJĄCYCH Z TECHNOLOGICZNYMI I EKSPLOATACYJNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI KOMPOZYTÓW ODLEWANYCH
KMiS - 44 08
882
Pobierz
T. CIUĆKA
REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATND
KMiS - 44 09
1087
Pobierz
A. DROTLEW
PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA STOPÓW Fe-Cr-C W TEMPERATURZE 450°C NA PODSTAWIE WYKRESÓW ATD
KMiS - 44 10
918
Pobierz
M. DUDYK
KRYSTALIZACJA ALUMINIUM ZANIECZYSZCZONEGO ŻELAZEM
KMiS - 44 11
2703
Pobierz
J. GAWOR, M.S. SOIŃSKI, T. WARCHALA, J. WIEDERMANN
MIKROANALIZA RENTGENOWSKA STRUKTURY ŻELIWA MODYFIKOWANEGO BIZMUTEM I METALAMI ZIEM RZADKICH
KMiS - 44 12
1203
Pobierz
J. GAWROŃSKI, S. JURA, M. CHOLEWA
PRODUCTION OF DUCTILE CAST IRON FROM IRON BLAST FURNACE PIG IRON BY “IN MOLD” METHOD
KMiS - 44 13
1275
Pobierz
M. HAJKOWSKI, D. NAGOLSKA
ZALEŻNOŚĆ SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI OD CZYNNIKÓW STRUKTURY METALOGRAFICZNEJ W ODLEWACH ZE STOPU Al-Si
KMiS - 44 14
2702
Pobierz
M. HEBDOWSKA, A. TABOR, A. WOJTYSIAK
KRYSTALIZACJA CEMENTYTU EUTEKTYCZNEGO W ŻELIWIE BIAŁYM I KINETYKA PROCESU JEGO ROZPADU PODCZAS WYŻARZANIA GRAFITYZUJĄCEGO
KMiS - 44 15
1695
Pobierz
K. J. HÜBNER, J. GŁOWNIA
METODY ARGONOWANIA STALI W MAŁYCH KADZIACH A CZYSTOŚĆ STALIWA
KMiS - 44 16
2624
Pobierz
Z. IGNASZAK
IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWANIA OCHŁADZALNIKÓW NA KRZEPNIĘCIE ODLEWÓW STALIWNYCH
KMiS - 44 17
2176
Pobierz
Z. IGNASZAK, P. MIKOŁAJCZAK
PROBLEM KORELACJI KRYTERIÓW GRADIENTOWYCH ZE STANEM WAD SKURCZOWYCH
KMiS - 44 18
1015
Pobierz
S. JURA, Z. JURA
SPEKTRALNE CIEPŁO KRYSTALIZACJI ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 44 19
1580
Pobierz
Z. JURA
OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA
KMiS - 44 20
1331
Pobierz
W. KAPTURKIEWICZ
MODELOWANIE WZROSTU PERLITU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM
KMiS - 44 21
1589
Pobierz
W. KAPTURKIEWICZ, A.A. BURBELKO, M. SOKOLNICKI, G. ADACH
NIEZBĘDNE CECHY OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO DO PRZYGOTOWANIA TECHNOLOGII ODLEWNICZEJ
KMiS - 44 22
1599
Pobierz
A. KAPUSTA
RESEARCH OF SENSITIVITY TEMPERATURE FIELD IN THE COOLING CASTING
KMiS - 44 23
916
Pobierz
J. KILARSKI, A. STUDNICKI, S. JURA
ZASTOSOWANIE METODY ATD DO JAKOŚCIOWEJ OCENY STALIWA CHROMOWEGO PRZEZNACZONEGO NA WYKŁADZINY MŁYNÓW CEMENTOWYCH
KMiS - 44 24
1718
Pobierz
Z. KONOPKA
BADANIE KRYSTALIZACJI KOMPOZYTU AK9-Pb
KMiS - 44 25
1112
Pobierz
T. LIPIŃSKI
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA MIKRODODATKÓW Cr2O3, Pb3O4, NaNO3, Bi I ZrC NA PARAMETRY KRYSTALIZACJI STOPU AK7
KMiS - 44 26
926
Pobierz
E. MAJCHRZAK, K. FREUS
RECONSTRUCTION OF BOUNDARY CONDITION ON THE INTERNAL SURFACE OF CONTINUOUS CASTING MOULD
KMiS - 44 27
875
Pobierz
E. MAJCHRZAK, M. JASIŃSKI
SENSITIVITY ANALYSIS IN SOLIDIFICATION PROBLEMS – VARIATION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF MOULD
KMiS - 44 28
870
Pobierz
J. MENDAKIEWICZ, A. PIASECKA BELKHAYAT, R. SZOPA
MODELOWANIE ZADAŃ Z OSTRYM FRONTEM KRZEPNIĘCIA Z WYKORZYSTANIEM II SCHEMATU MEB
KMiS - 44 29
1132
Pobierz
B. MOCHNACKI, J.S. SUCHY, M. PRAŻMOWSKI
MODELLING OF SEGREGATION IN THE PROCESS OF Al-Si ALLOY SOLIDIFICATION
KMiS - 44 30
987
Pobierz
B. MOCHNACKI, S. LARA, E. PAWLAK
NUMERICAL SOLUTION OF 2D STEFAN PROBLEM
KMiS - 44 31
1915
Pobierz
A. MODRZYŃSKI, K. GRZEŚKOWIAK
ANALIZA TERMODYNAMICZNA I KINETYCZNA UKŁADU: CIEKŁY NASYCONY WĘGLEM STOP (Fe-C) - PARY MAGNEZU
KMiS - 44 32
1217
Pobierz
R. PARKITNY, L. SOWA
WPŁYW RUCHU CIEKŁEGO METALU NA KINETYKĘ KRZEPNIĘCIA. ZAGADNIENIE OSIOWO-SYMETRYCZNE
KMiS - 44 33
933
Pobierz
A. PATEJUK
WPŁYW DOMIESZKI CYNKU NA WŁAŚCIWOŚCI SILUMINU EUTEKTYCZNEGO
KMiS - 44 34
2123
Pobierz
M. PERZYK
APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION IN PRELIMINARY DESIGN OF FEEDING SYSTEMS
KMiS - 44 35
1231
Pobierz
M. PERZYK, D. MYSZKA
OPIS METODY WPROWADZANIA I OSADZANIA ELEMENTÓW ZBROJĄCYCH DO OSNOWY TECHNICZNIE UŻYTECZNYCH ODLEWÓW KOMPOZYTOWYCH
KMiS - 44 36
1110
Pobierz
J. PEZDA
OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND
KMiS - 44 37
1201
Pobierz
S. PIETROWSKI
KOMPENDIUM WIEDZY O ŻELIWIE WERMIKULARNYM
KMiS - 44 38
8974
Pobierz
B. PISAREK
MODEL ANALITYCZNO-NUMERYCZNY KRYSTALIZACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ŻELIWA WERMIKULARNEGO O MIKROSTRUKTURZE FERRYTYCZNO-PERLITYCZNEJ
KMiS - 44 39
1061
Pobierz
M. PRZYBYŁ, A. STUDNICKI, S. JURA
WPŁYW WĘGLA I CHROMU NA ILOŚĆ FAZY WĘGLIKOWEJ W ŻELIWIE CHROMOWYM
KMiS - 44 40
1463
Pobierz
G. PUCKA, J. ŚLEZIONA, W. ŻAK
KRZEPNIĘCIE I SKURCZ LINIOWY KOMPOZYTU NA OSNOWIE STOPU AK12 ZBROJONEGO CZĄSTKAMI Al2O3 I SiC
KMiS - 44 41
2454
Pobierz
F. ROMANKIEWICZ
MODYFIKACJA SILUMINU AK20
KMiS - 44 42
3378
Pobierz
J. ROUČKA, M. SVÁROVSKÝ, V.KRUTIŠ, J.JELÍNEK
ERHÖHUNG DES THERMISCHEN WIRKUNGSGRADES VON SPEISERN DURCH DIE KOMBINATION EXOTHERMISCHER UND ISOLATIONSWIRKUNG
KMiS - 44 43
1075
Pobierz
L. SOWA, N. SCZYGIOL
COMPUTER SIMULATION OF THE FILLING AND SOLIDIFICATION OF A GRAVITY DIE CASTING
KMiS - 44 44
1372
Pobierz
A. STUDNICKI, S. JURA
PARAMETRY EUTEKTYCZNOŚCI ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI STOPOWYMI Ni, Mo, V i B
KMiS - 44 45
2984
Pobierz
J. SZAJNAR
EFEKTYWNY WSPÓŁCZYNNIK ROZDZIAŁU STĘŻEŃ WE WLEWKACH Z AlCu0,5 KRZEPNĄCYCH POD WPŁYWEM WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO
KMiS - 44 46
1026
Pobierz
R. SZOPA, J. SIEDLECKI
MODELLING OF SOLIDIFICATION USING THE CONTROL VOLUME METHOD
KMiS - 44 47
1029
Pobierz
R. WŁADYSIAK
ZASTOSOWANIE METODY ATD DO KONTROLI ŻELIWA WERMIKULARNEGO
KMiS - 44 48
1770
Pobierz
A. ZYSKA, J. BRASZCZYŃSKI
ANALIZA POWIERZCHNI MIĘDZYFAZOWEJ W KOMPOZYTACH AlMg5-SiCcząstki
KMiS - 44 49
1158
Pobierz
J. GAWROŃSKI, Z. IGNASZAK, P. WRÓBEL
KOMPOZYTOWE WARSTWY STOPOWE C – Cr – Mn NA ODLEWACH STALIWNYCH
KMiS - 44 50
988
Pobierz
A.W. BYDAŁEK
REAKCJE JONOWE W ŻUŻLACH WĘGLIKOWYCH
KMiS - 44 51
1060
Pobierz
C. CLAISSE, K. WĄTRÓBSKI
PODZIAŁ MOCY W PROCESIE JEDNOCZESNEGO TOPIENIA I PRZETRZYMYWANIA WSADU
KMiS - 44 52
1039
Pobierz
J. CYBO
MORFOLOGIA, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA WARSTWY WIERZCHNIEJ
KMiS - 44 53
2032
Pobierz
J. CYBO, J. CHMIELA, J. MASZYBROCKA, S. STACH
OLYMPUS BX60M I VISILOG4 W ZASTOSOWANIU DO BADAŃ STEREOLOGICZNYCH
KMiS - 44 54
1111
Pobierz
J. CYBO, S. JURA, J. MASZYBROCKA, J. CHMIELA
FUNKCYJNY OPIS MIKROSTRUKTURY MATERIAŁÓW
KMiS - 44 55
1855
Pobierz
J. CYBO, A. GOŁĄB, J. CHMIELA, S. STACH, J. MASZYBROCKA
ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU DO ILOŚCIOWEGO OPISU POWIERZCHNI NIEPŁASKICH
KMiS - 44 56
2333
Pobierz
J. CYBO, A. GOŁĄB, G. SŁUŻAŁEK
BADANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ METODĄ 3D
KMiS - 44 57
4629
Pobierz
J. CYBO, A. JÓZEFÓW, A. MATJASIŃSKI, P. DUDA
ZASTOSOWANIE TESTERA T-05 DO BADAŃ ZUŻYCIA
KMiS - 44 58
1818
Pobierz
I. DZWONNIK
RUCH ŚCIANEK FORMY PIASKOWEJ UTWARDZANEJ METODĄ - V PODCZAS ZMIAN CIŚNIENIA
KMiS - 44 59
859
Pobierz
J. GAWROŃSKI, M. CHOLEWA
ANALIZA WAD ODLEWÓW ŻELIWNYCH KORPUSÓW POMPY WODNEJ (EN-GJL-250, φ 360) SPOWODOWANYCH PRZEZ NISKĄ JAKOŚĆ LEPISZCZY BENTONITOWYCH
KMiS - 44 60
1174
Pobierz
M. HOLTZER, R. DAŃKO, I. KARGULEWICZ
AKTUALNE SPOSOBY MINIMALIZACJI ODPADÓW ZUŻYTEJ MASY FORMIERSKIEJ
KMiS - 44 61
2280
Pobierz
K. JANERKA, S. JURA, Z. PIĄTKIEWICZ, J. JEZIERSKI, H. SZLUMCZYK
SZYBKOŚĆ PROCESU W PNEUMATYCZNYM NAWĘGLANIU CIEKŁYCH STOPÓW ŻELAZA
KMiS - 44 62
1127
Pobierz
M. KACZOROWSKI R. WINICZENKO
NANOSTRUKTURA ŻELIWA SFEROIDALNEGO ZGRZANEGO TARCIOWO
KMiS - 44 63
1346
Pobierz
J. KUBICKI
ZBROJENIE ODLEWÓW Z ŻELIW WYSOKOCHROMOWYCH. DOBÓR MATERIAŁÓW I SPOSOBU OBRÓBKI CIEPLNEJ
KMiS - 44 64
1241
Pobierz
M. ŁUCARZ, R. DAŃKO
WYBÓR OPTYMALNEGO SPOSOBU REGENERACJI MECHANICZNEJ MAS Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ PYŁÓW
KMiS - 44 65
982
Pobierz
A. MODRZYŃSKI, K. GRZEŚKOWIAK, R. NAMYŚLAK, R. NIEWIEDZIAŁ
PROTOTYPOWE STANOWISKO DO PLAZMOWEGO TOPIENIA METALI
KMiS - 44 66
2526
Pobierz
J. MUTWIL, M. ŻYGADŁO, R. JANOWSKI, D. NIEDŹWIECKI
NOWE STANOWISKO DO BADANIA LEJNOŚCI
KMiS - 44 67
1395
Pobierz
J. MUTWIL
URZĄDZENIE DO BADANIA NAPRĘŻEŃ ODLEWNICZYCH
KMiS - 44 68
1252
Pobierz
J. MUTWIL
URZĄDZENIE DO BADANIA PRZEBIEGU ZASILANIA ODLEWU
KMiS - 44 69
922
Pobierz
K. POMORSKI, J. KUBICKI, A. DROTLEW
NOWE ZASTOSOWANIA EFEKTU BARKHAUSENA DO WYZNACZANIA STANU NAPRĘŻEŃ W WARSTWIE WIERZCHNIEJ ODLEWÓW I CZĘŚCI MASZYN
KMiS - 44 70
2714
Pobierz
G. PUCKA, ST.M. DOBOSZ, CZ. PALUSZKIEWICZ
MECHANIZM WIĄZANIA MAS FOSFORANOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ SPEKTROSKOPOWYCH W PODCZERWIENI
KMiS - 44 71
1958
Pobierz
J. S. RĄCZKA, A. TABOR, A. KOWALSKI
ODPORNOŚĆ BAINITYCZNO – AUSTENITYCZNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA DZIAŁANIE KOROZYJNE KWASÓW: SIARKOWEGO, AZOTOWEGO I SOLNEGO
KMiS - 44 72
2208
Pobierz
T. SZMIGIELSKI, M. ŻYGADŁO
POMIAR CIŚNIENIA W STREFIE KONDENSACJI
KMiS - 44 73
1219
Pobierz
R. STRZESZEWSKI
STOSOWANIE PIECÓW OBROTOWYCH W ODLEWNIACH ŻELIWA
KMiS - 44 74
4331
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.