Archives of Foundry - Volume 2, No. 4

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
D.BAŘINOVÁ, J.ČECH, L.ZEMČÍK
EXPERIMENTAL AND SIMULATED EVALUATION OF THE QUALITY OF PRESSURE AND SQUEEZE CASTINGS
AF V02/04 01
2086
Pobierz
A. BIAŁOBRZESKI, Z. MITURA, K. SOŁEK
PRÓBA NUMERYCZNEJ SYMULACJI ODLEWANIA TIKSOTROPOWEGO
AF V02/04 02
1736
Pobierz
G. BIEŃKO, A. DROTLEW, J. KUBICKI
WPŁYW GRUBOŚCI ŚCIANKI ODLEWU NA MORFOLOGIĘ WĘGLIKÓW W STOPIE WYSOKOCHROMOWYM
AF V02/04 03
871
Pobierz
A. BOKOTA, T. DOMAŃSKI, W.PIEKARSKA
MODEL NUMERYCZNY PROCESU HARTOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH
AF V02/04 04
1075
Pobierz
A. BOKOTA, R. PARKITNY
NAPRĘŻENIA W PROCESIE ODLEWANIA DO KOKILI Z CIŚNIENIEM W FAZIE CIEKŁEJ
AF V02/04 05
862
Pobierz
A. BOKOTA, L. SOWA
SYMULACJA NUMERYCZNA PIONOWEJ PRÓBY LEJNOŚCI
AF V02/04 06
999
Pobierz
A. BOKOTA, A. KULAWIK
TRÓJWYMIAROWY MODEL ZJAWISK TERMICZNYCH DETERMINOWANYCH ŹRÓDŁEM RUCHOMYM
AF V02/04 07
1022
Pobierz
J. ČECH, L. ZEMČÍK
ANALYSIS OF COOLING CURVES OF VARIOUS ALLOYS FOR THE NEEDS OF SIMULATION PROGRAMS
AF V02/04 08
2323
Pobierz
M. CHOLEWA
MODYFIKACJA STOPU AK-11 POWIETRZEM AKTYWOWANYM W POLU ELEKTRYCZNYM
AF V02/04 09
1399
Pobierz
M. CHOLEWA
ZMIANY W STRUKTURZE STOPU AM-4 POWSTAŁE NA SKUTEK GAZOWEJ OBRÓBKI W STANIE CIEKŁYM
AF V02/04 10
1274
Pobierz
M. CIESIELSKI, B. MOCHNACKI
KOMPUTEROWA GENERACJA STRUKTURY PIERWOTNEJ ODLEWU
AF V02/04 11
1157
Pobierz
M. DUDYK K. KOSIBÓR
ZASTOSOWANIE WYNIKÓW METODY ATD-AED DO OCENY SILUMINÓW
AF V02/04 12
1439
Pobierz
Z. GÓRNY, S. KLUSKA-NAWARECKA, H. POŁCIK, S. BIENIASZ
PRZYCZYNKI DO SYMULACJI KOMPUTEROWEJ KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE
AF V02/04 13
1009
Pobierz
A. JANUS
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO NA ZAKRES TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ZAEUTEKTYCZNEGO ŻELIWA TYPU Ni-Mn-Cu
AF V02/04 14
1706
Pobierz
M. KONDRACKI, J. GAWROŃSKI, J. SZAJNAR, R. GRZELCZAK, K. PODSIADŁO
BADANIE PROCESU KRYSTALIZACJI MOSIĄDZU OŁOWIOWEGO MO59 PRZY POMOCY ATD
AF V02/04 15
2753
Pobierz
Z. KONOPKA, M. CISOWSKA
OCENA PŁYNIĘCIA CIEKŁEGO STOPU AlMg10 W SPIRALNEJ PRÓBIE LEJNOŚCI
AF V02/04 16
1849
Pobierz
E. MAJCHRZAK , J. MENDAKIEWICZ, A. PIASECKA BELKHAYAT
MODELLING OF PURE METAL CRYSTALLIZATION PROCESS WITH REGARD TO SENSITIVITY ANALYSIS
AF V02/04 17
1358
Pobierz
P. MIKOŁAJCZAK, Z. IGNASZAK
SZACOWANIE GRADIENTU W ANALITYCZNYM I NUMERYCZNYM ROZWIĄZANIU POLA TEMPERATURY
AF V02/04 18
1203
Pobierz
B. MOCHNACKI, M. PRAŻMOWSKI, J. S. SUCHY
ANALYSIS OF SEGREGATION PROCESS IN THE SOLIDIFYING CASTING
AF V02/04 19
1098
Pobierz
B. MOCHNACKI, M. CIESIELSKI
MICRO/MACRO MODEL OF SOLIDIFICATION USING THE CONTROL VOLUME METHOD
AF V02/04 20
1228
Pobierz
B. MOCHNACKI, E. PAWLAK, S. LARA
NUMERICAL MODEL OF SOLIDIFICATION USING THE GENERALIZED VARIANT OF FDM
AF V02/04 21
1004
Pobierz
J. MUTWIL, D. NIEDŹWIECKI
TEMPERATURA LEJNOŚCI ZEROWEJ SILUMINÓW
AF V02/04 22
1129
Pobierz
I. NOVÁ
SOLUTION OF THE PROCESSES OF SOLIDIFICATION AND COOLING OF THE CASTINGS IN SAND MOULDS BY MEANS OF SIMULATION CALCULATIONS
AF V02/04 23
1487
Pobierz
A. NOWAK, A. POCICA, E. MAJCHRZAK, M. DZIEWOŃSKI
NUMERICAL SIMULATION OF THE TUNGSTEN INERT GAS PROCESS
AF V02/04 24
990
Pobierz
A. W. ORŁOWICZ, A. TRYTEK
SOLIDIFICATION STRUCTURE GTAW-TREATED IRON CASTINGS
AF V02/04 25
1353
Pobierz
R. PARKITNY, T. SKRZYPCZAK
SYMULACJA KRZEPNIĘCIA DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW METALI Z UWZGLĘDNIENIEM ROZKŁADU DOMIESZKI
AF V02/04 26
802
Pobierz
R. PARKITNY, A. BOKOTA, K. SUPERNAT
ANALIZA STABILNOŚCI PŁASKIEGO FRONTU KRZEPNIĘCIA DLA LINIOWEGO I PIERWIASTKOWEGO PRAWA NARASTANIA
AF V02/04 27
820
Pobierz
S. PIETROWSKI
ODLEWANIE KÓŁ SAMOCHODOWYCH Z SILUMINÓW
AF V02/04 28
2483
Pobierz
S. PIETROWSKI, B. PISAREK, R. WŁADYSIAK
SYSTEM KOMPUTEROWY KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ ŻELIWA Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD
AF V02/04 29
1059
Pobierz
N. SCZYGIOL, A. NAGÓRKA
APPLICATION OF AN AVERAGING METHOD OF ERROR ESTIMATION IN ADAPTIVE FINITE ELEMENT SIMULATIONS OF SOLIDIFICATION
AF V02/04 30
1052
Pobierz
N. SCZYGIOL, E. GAWROŃSKA, A. GROSSER
SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA KIEROWANEGO OCHŁADZALNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI
AF V02/04 31
1272
Pobierz
L. SOWA
SYMULACJA NUMERYCZNA JAMY SKURCZOWEJ W KRZEPNĄCYM ODLEWIE STALIWNYM
AF V02/04 32
869
Pobierz
L. SOWA
POLA PRĘDKOŚCI I KINETYKA KRZEPNIĘCIA WLEWKA W ZALEŻNOŚCI OD ZALEWANIA KRYSTALIZATORA COS
AF V02/04 33
1177
Pobierz
A. STUDNICKI
BADANIE PROCESU KRYSTALIZACJI ODLEWNICZYCH MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA ŚCIERANIE
AF V02/04 34
1322
Pobierz
J. SUCHOŃ, S. JURA
PROGNOZOWANIE WŁASNOŚCI WALCÓW ŻELIWNYCH NA PODSTAWIE SZYBKOŚCI KRZEPNIĘCIA
AF V02/04 35
821
Pobierz
R. SZOPA, J. SIEDLECKI
SENSITIVITY ANALYSIS OF CONTINUOUS CASTING WITH REGARD TO TIME-DEPENDENT POURING TEMPERATURE
AF V02/04 36
900
Pobierz
G. SZWARC, N. SCZYGIOL
ANALIZA NUMERYCZNA STANU NAPRĘŻENIA W OBSZARZE STAŁO-CIEKŁYM ODLEWU
AF V02/04 37
968
Pobierz
D. BARTOCHA, S. JURA
ZASTOSOWANIE CZYNNIKA STOPOWEGO W ANALIZIE STATYSTYCZNEJ
AF V02/04 38
1037
Pobierz
A. BIAŁOBRZESKI , E. CZEKAJ, M. HELLER
WŁAŚCIWOŚCI KOROZYJNE STOPÓW ALUMINIUM I MAGNEZU PRZETWARZANYCH TECHNOLOGIĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
AF V02/04 39
15797
Pobierz
F. BINCZYK, J. SITKO, J. PIĄTKOWSKI, A. SMOLIŃSKI
ZMIANA SKŁADU CHEMICZNEGO, TWARDOŚCI I MIKROSTRUKTURY NA PRZEKROJU POPRZECZNYM BIMETALOWYCH, ŻELIWNYCH WALCÓW HUTNICZYCH
AF V02/04 40
1134
Pobierz
K. BRASZCZYŃSKA, A. ZYSKA
ZMIANY STRUKTURALNE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW GRE3 - SiC_p
AF V02/04 41
1133
Pobierz
A.W. BYDAŁEK
ATMOSFERA TOPIENIA W ODLEWNICZYCH PROCESACH PRZETAPIANIA STOPÓW MIEDZI – CZĘŚĆ I
AF V02/04 42
1075
Pobierz
K. CHMIELEWSKI, B. PIEKARSKI
EFFECT OF NICKEL, CHROMIUM, SILICON AND CARBON ON INCREASED RESISTANCE TO CARBURISING EFFECT OF Ni-Cr CAST STEEL
AF V02/04 43
1702
Pobierz
A. GRZEBYK
BADANIA DYLATOMETRYCZNE STOPU Cu-Zn-Al-Si
AF V02/04 44
2390
Pobierz
E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI
ODLEWANY EUTEKTYCZNY KOMPOZYT in situ AlFe
AF V02/04 45
1033
Pobierz
M. HAJKOWSKI, Z. IGNASZAK, M. LEFIK, T. ŁODYGOWSKI
PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ODLEWÓW ZE STOPÓW Al-Si ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH
AF V02/04 46
938
Pobierz
W. JASIŃSKI
ZMIANY MIKROSTRUKTURY ODLEWANYCH ODŚRODKOWO RUR KATALITYCZNYCH
AF V02/04 47
1063
Pobierz
S. JURA, A. STUDNICKI, J. KILARSKI, Z. JURA
SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO
AF V02/04 48
1842
Pobierz
B. KALANDYK
ZASTOSOWANIE MATEMATYCZNEGO MODELU KINETYKI ZUŻYCIA SKUMULOWANEGO W WARUNKACH TESTU MILLERA
AF V02/04 49
2282
Pobierz
Z. KONOPKA, M. CISOWSKA
ANALIZA ROZMIESZCZENIA WŁÓKIEN WĘGLOWYCH W KOMPOZYCIE NA OSNOWIE STOPU AK7 WYKONANEGO METODĄ SQUEEZE CASTING
AF V02/04 50
1167
Pobierz
T. LIPIŃSKI
OCENA WYDŁUŻENIA WZGLĘDNEGO SILUMINU AK7 PO OBRÓBCE Na2B4O7, NaNO3 i Cr2O3+AlNi
AF V02/04 51
1366
Pobierz
T. LIPIŃSKI
MODYFIKACJA STOPU Al-Si12 PROSZKIEM ZE STOPU Al-Si12
AF V02/04 52
966
Pobierz
J. MUTWIL, D. NIEDŹWIECKI
ZDOLNOŚĆ SILUMINÓW DO ODWZOROWANIA FORMY
AF V02/04 53
1052
Pobierz
D. MYSZKA, M. KACZOROWSKI
WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI
AF V02/04 54
1180
Pobierz
A.W. ORŁOWICZ, M. MRÓZ
INTENSITY OF FRICTIONAL WEAR: GTAW TREATED CASTINGS OF AK 7 ALLOY
AF V02/04 55
978
Pobierz
A. PATEJUK
WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO CZĄSTKAMI Al2O3
AF V02/04 56
1273
Pobierz
J. PIĄTKOWSKI, F. BINCZYK
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE ODLEWNICZYCH STOPÓW Mg-Al
AF V02/04 57
7530
Pobierz
F. ROMANKIEWICZ
WPŁYW BIZMUTU NA MODYFIKACJĘ STOPU AlSi7 STRONTEM I BOREM
AF V02/04 58
1055
Pobierz
J. ŚLEZIONA, M. DYZIA
ZASTOSOWANIE ZŁOŻONYCH TLENKÓW DO WYTWARZANIA DYSPERSYJNYCH FAZ ZBROJĄCYCH W STOPACH ALUMINIUM
AF V02/04 59
2654
Pobierz
M. STAWARZ, S. JURA
PARAMETRY STEREOLOGICZNE GRAFITU I SKŁAD CHEMICZNY OKREŚLAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V02/04 60
1455
Pobierz
J. SZAJNAR
ZMIANY W ROZKŁADZIE MIEDZI JAKO PRZYCZYNA PRZEMIANY STRUKTURY W ODLEWACH WYKONYWANYCH W POLU MAGNETYCZNYM
AF V02/04 61
862
Pobierz
J.TYBULCZUK, D. MYSZKA, A.PYTEL, A.KOWALSKI, M.KACZOROWSKI
STRUKTURA I WŁASNOŚCI ŻELIWA ADI PO HARTOWANIU IZOTERMICZNYM BEZPOŚREDNIO Z FORMY ODLEWNICZEJ
AF V02/04 62
1189
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.