Solidification of Matals and Alloys No.41/1999

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Bogdan RZOŃCA
KIERUNKI STRATEGICZNEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KMiS - 41 01
515
Pobierz
Józef GAWROŃSKI, Mirosław CHOLEWA
KOMFUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KONTROLĘ I STEROWANIE PRODUKCJĄ W ODLEWNI
KMiS - 41 02
660
Pobierz
Roman WRONA
PROBLEM NIEPEWNOŚCI I RYZYKA W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW MECHANIZACJI W ODLEWNI
KMiS - 41 03
804
Pobierz
Józef DAŃKO, Aleksander FEDORYSZYN
STRUKTURA I WYPOSAŻENIE NOWOCZESNYCH, BEZSKRZYNKOWYCH, AUTOMATYCZNYCH LINII ODLEWNICZYCH
KMiS - 41 04
3517
Pobierz
Aleksander FEDORYSZYN, Józef DAŃKO, Krzysztof SMYKSY, Leszek BODZOŃ
PODSTA WOWE CZYNNIKI OCENY TECHNOLOGICZNEJ LINII ODLEWNICZYCH
KMiS - 41 05
1172
Pobierz
Richard SCHUMACHER
REVOLUTIONARE GIESSTECHNIK MIT DEM GIESSROBOTER PUMA
KMiS - 41 06
519
Pobierz
Jerzy J. KOKOSZKA, Andrzej J. MARKOWSKI, Krzysztof JANERKA, Jan JEZIERSKI
PNEUMATYCZNE NAWĘGLANIE ŻELIWA W WARUNKACH WSK
KMiS - 41 07
1008
Pobierz
Krzysztof SMYKSY, Józef DAŃKO, Aleksander FEDORYSZYN
WSPÓLCZESNE MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA
KMiS - 41 08
2036
Pobierz
I. IZDEBSKA-SZANDA, F. PEZARSKI, W. LEŚNIEWSKI
BADANIA ZESPOLU IMPULSOWEGO FORMIERKI FT -65
KMiS - 41 09
634
Pobierz
Edward GUZIK, Czesław PODRZUCKI, Michał PORĘBSKI
OTRZYMYWANIE ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ PE Z METALU WYTAPIANEGO W ŻEI.IWIAKU
KMiS - 41 10
1085
Pobierz
Władysław ORŁOWICZ
SFEROIDYZACJA ŻELIWA PRZY UŻYCIU PRZEWODU ELASTYCZNEGO
KMiS - 41 11
3680
Pobierz
Jan SZAJNAR, Józef GAWROŃSKI
OKREŚLENIE WARUNKÓW SKUTECZNEGO STOSOWANIA POLA MAGNETYCZNEGO W PROCESACH WYKONYWANIA ODLEWÓW
KMiS - 41 12
893
Pobierz
Mariusz HOL TZER
OCHRONA POWIETRZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE
KMiS - 41 13
4268
Pobierz
Roman HARATYM, Aleksander KARWIŃSKI
WPŁYW PARAMETRÓW EKOLOGICZNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO NA JAKOŚĆ FORMY CERAM][CZNEJ I ODLEWU W METODZIE WYTAPIANYCH MODELI
KMiS - 41 14
1134
Pobierz
Roman HARATYM, Marcin PERZYK
ZMIANA MATERIAŁU ODLEWU PRZYCZYNĄ ZMNIEJSZENIA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
KMiS - 41 15
612
Pobierz
Ludovit BOBOK, Peter SZARYASY, Daniela SCHOTZOVA, Aleksander FEDORYSZYN, Mariusz HOLTZER
NIEKTORE POZNATKY Z OBLASTI ZISKAVANIA NEZELEZNYCH KOVOV Z ODPADOV
KMiS - 41 16
551
Pobierz
Franciszek PEZARSKI, Elżbieta SMOLUCHOWSKA, Irena IZDEBSKA SZANDA
REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH
KMiS - 41 17
894
Pobierz
Andrzej BALIŃSKI, Barbara WILKOSZ
STRUKTURA UWODNIONEGO KRZEMIANU SODU (SZKŁA WODNEGO) OTRZYMANEGO RÓŻNYMI METODAMI
KMiS - 41 18
2702
Pobierz
Jerzy STACHAŃCZYK, Józef TURZYŃSKI
KRYTERIA OCENY ODLEWÓW Z TYTANU l JEGO STOPÓW WYTWARZANYCH WEDŁUG METODY WYTAPIANYCH MODELI
KMiS - 41 19
2617
Pobierz
Jerzy KUBICKI, Bogdan PIEKARSKI
ODLEWY STALIWNE ODPORNE NA KOROZJĘ WYSOKOTEMPERATUROWĄ
KMiS - 41 20
1010
Pobierz
Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ
PROBLEMY USZLACHETNIANIA CIEKŁYCH STOPÓW ALUMINIUM
KMiS - 41 21
7105
Pobierz
Dariusz DROŻYŃSKI, Stanisław M. DOBOSZ
MIKROKULKI SZKLANE - MODELOWA OSNOWA MAS FORMIERSKICH
KMiS - 41 22
1495
Pobierz
Bogdan RZOŃCA
TRENDS OF THE STRA TEGIC DEVELOPMENT OF PODKARPACKIE PROVINCE
KMiS - 41 23
421
Pobierz
Aleksander FEDORYSZYN, Józef DAŃKO, Krzysztof SMYKSY, Leszek BODZOŃ
GENERAŁ FACTORS OF CASTING LINES TECHNOLOGICAL EVALUATION
KMiS - 41 25
797
Pobierz
Józef DAŃKO, Aleksander FEDORYSZYN
THE STRUCTURE AND THE EQUIPMENT OF - UP TO DATEFLASKLESS AUTOMATIC CASTING LINES
KMiS - 41 26
913
Pobierz
Jerzy J. KOKOSZKA, Andzrej J. MARKOWSKI. Krzysztof JANERKA, Jan JEZJERSKI
PNEUMATIC CAST IRON CARBURIZING IN WSK
KMiS - 41 27
686
Pobierz
Krzysztof SMYKSY, Józef DAŃKO, Aleksander FEDORYSZYN
MODERN MACHINES FOR COMPACTION OF CLAY BONDED SAND
KMiS - 41 28
682
Pobierz
Irena IZDEBSKA-SZANDA, Franciszek PEZARSKI, Wojciech LEŚNIEWSKI
TESTING THE IMPULSE SYSTEM OF A FT-65 MOULDING MACHINE
KMiS - 41 29
555
Pobierz
Edward GUZIK Czesław PODRZUCKI, Michał PORĘBSKI
THE MANUFACTURE OF DUCTILE IRON FROM THE HOT AND WITH OXYEN ENRICHED CUPOLA IRON USING MAGNESIUM CORED WIRE TECHNOLOGY
KMiS - 41 30
713
Pobierz
Władysław ORŁOWICZ
FLEXIBLE-CONDUIT METHOD OF CAST -IRON SPHERODIZING
KMiS - 41 31
613
Pobierz
Jan SZAJNAR, Józef GAWROŃSKI
DETERMINATION OF CONDITIONS FOR EFFECTIVE APPLICATION OF MAGNETIC FIELD IN CASTING PROCESSES
KMiS - 41 32
478
Pobierz
Mariusz HOLTZER
AIR PROTECTION IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND
KMiS - 41 33
592
Pobierz
Roman HARATYM, Aleksander KARWIŃSKI
THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL PARAMETERS OF PRODUCTION PROCESS ON THE QUALITY OF CERAMIC SHELL MOULDS AND CASTINGS MADE BY INVESTMENT CASTINGS PROCESS
KMiS - 44 34
742
Pobierz
Roman HARATYM, Marcin PERZYK
CHANGE OF CASTING MATERIAL REDUCES ENVIRONMENT POLUTION
KMiS - 41 35
745
Pobierz
Franciszek PEZARSKI, Elżbieta SMOLUCHOWSKA, Irena IZDEBSKA-SZANDA
MECHANICAL RECLAMATION OF SAND FROM COMPOUND MOULDS
KMiS - 41 36
730
Pobierz
Andrzej BALIŃSKI, Barbara WILKOSZ
THE STRUCTURE OF HYDRATED SODIUM SILICATE (WATER GLASS) PRODUCED BY VARIOUS METHODS
KMiS - 41 37
1031
Pobierz
Jerzy STACHAŃCZYK, Józef TURZYŃSKI
EVALUATION CRITERIA FOR TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS CASTINGS MADE BY INVESTMENT PROCESS
KMiS - 41 38
863
Pobierz
Jerzy KUBICKI, Bogdan PIEKARSKI
CAST STEEL CASTINGS RESISTANT TO HIGH-TEMPERATURE CORROSION
KMiS - 41 39
732
Pobierz
Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław SMORAWIŃSKI
STUDIES ON THE EFFECTIVENESS OF GAS REFINING PROCESS
KMiS - 41 40
1055
Pobierz
Dariusz DROŻYŃSKI, Stanisław M. DOBOSZ
G LASS MARBLES - MODEL BASE MA TERlAL FOR MOULDING MIXTURES
KMiS - 41 41
462
Pobierz
SMRCEK JURAJ, TRESA DUSAN, TULEJA PETER
THE PROBLEM OF ROBOT IMPLEMENTATION INTO ECOLOGICALLY HARMFUL ENVIRONMENTS
KMiS - 41 42
505
Pobierz
Jan KOPEĆ, Zdzisław WYPYCHOWSKI
AUTOMATYZACJA PROCESU FORMOWANIA
KMiS - 41 43
983
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.