Solidification of Metals and Alloys No.40/1999

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Bogusław BOROWIECKI
COMPUTER SIMULATION OF ROUND BAR FLUIDITY TEST
KMiS - 40 01
733
Pobierz
Zenon IGNASZAK
SIMULATION MODEL SENSIVITY TO QUALITY OF MATERIAL PROPERTIES
KMiS - 40 02
640
Pobierz
Jerzy KUBICKI
INVESTIGATION OF PROCESSES TAKING PLACE DURING FORMATION OF Al - Cu COATINGS
KMiS - 40 03
623
Pobierz
Stanisław PIETROWSKI , Ryszard WŁADYSIAK, Bogusław PISAREK
RECAPITULATION OF SILUMINS` CRYSTALLIZATION ASSESSMENT WITH USE OF THE THERMAL-DERIVATIVE ANALYSIS METHOD
KMiS - 40 04
1043
Pobierz
Adam BOKOTA, Sławomir ISKIERKA, Wiesława PIEKARSKA, Leszek SOWA
MATEMATYCZNY I NUMERYCZNY MODEL CZYSZCZENIA STOPU METODĄ PRZETAPIANIA STREFOWEGO
KMiS - 40 05
1215
Pobierz
Adam BOKOTA, Leszek SOWA
SYMULACJA NARASTANIA FAZY STAŁEJ W UKŁADZIE WLEWEK-KRYSTALIZATOR COS
KMiS - 40 06
868
Pobierz
Janusz BRASZCZYŃSKI, Małgorzata CISOWSKA
PRÓBA OCENY KRZEPNIĘCIA KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg/SiC+Cgr
KMiS - 40 07
691
Pobierz
Adam W. BYDAŁEK
TOPIENIE WYBRANYCH STOPÓW MIEDZI W WARUNKACH REDUKUJĄCYCH
KMiS - 40 08
1168
Pobierz
Mirosław CHOLEWA
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY OSNOWY KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWO - KRZEMOWĄ
KMiS - 40 09
574
Pobierz
Maksymilian DUDYK
WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA NA JEGO KRYSTALIZACJĘ
KMiS - 40 10
1423
Pobierz
Józef GAWROŃSKI, Mirosław CHOLEWA, Jan SZAJNAR, Krzysztof JANERKA
WYTWARZANIE ODLEWÓW KOMPOZYTOWYCH METODĄ PNEUMATYCZNEGO OSADZANIAANIA ELEMENTÓW ZBROJĄCYCH W OSNOWIE KOMPOZYTU
KMiS - 40 11
1171
Pobierz
Izabela GŁAZOWSKA, Ferdynand ROMANKIEWICZ
MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
KMiS - 40 12
956
Pobierz
Zenon IGNASZAK
TERMOFIZYCZNE PARAMETRY MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH W ZASTOSOWANIACH DO PROJEKTOWANIA ZASILANIA ODLEWÓW I SYMULACJI ICH KRZEPNIĘCIA
KMiS - 40 13
817
Pobierz
Krzysztof JANERKA, Józef GAWROŃSKI, Mirosław CHOLEWA, Jan SZAJNAR, Henryk SZLUMCZYK, Jan JEZIERSKI
MODELOWANIE FIZYCZNE PROCESU WDMUCHIWANIA PROSZKÓW DO CIEKŁEGO METALU
KMiS - 40 14
932
Pobierz
Jan JEZIERSKI, Stanisław JURA
WPROWADZANIE FeSi DO CIEKŁEGO ŻELIWA METODĄ PNEUMATYCZNĄ
KMiS - 40 15
875
Pobierz
Stanisław JURA, Dariusz BARTOCHA
FUNKCYJNY OPIS KRZYWEJ HARTOWNOŚCI
KMiS - 40 16
4357
Pobierz
Zbigniew JURA
CIEPŁO SPEKTRALNE KRYSTALIZACJI ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 40 17
633
Pobierz
Mieczysław KACZOROWSKI, Andrzej BOROWSKI, Stanisław WASZKIEWICZ
BADANIA STRUKTURY I WŁASNOŚCI ŻELIWA SYNTETYCZNEGO HARTOWANEGO IZOTERMICZNIE W ZŁOŻU FLUIDALNYM
KMiS - 40 18
2160
Pobierz
Marian MITKO, Szczepan TOMCZYŃSKI
ZASTOSOWANIE SPECJALNYCH METOD ODLEWANIA DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW METALOWYCH
KMiS - 40 19
1965
Pobierz
Tadeusz PACYNIAK
ANALIZA PROCESU ZAPEŁNIENIA WNĘKI CIEKŁYM STOPEM W METODZIE PEŁNEJ FORMY
KMiS - 40 20
734
Pobierz
Bogdan PIEKARSKI
STALIWO G-X30NiCrSiNbTi 30-18 DO PRACY W ATMOSFERACH NAWĘGLAJĄCYCH
KMiS - 40 21
648
Pobierz
Andrzej STUDNICKI, Stanisław JURA
IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO
KMiS - 40 22
2382
Pobierz
Andrzej STUDNICKI, Stanisław JURA
WYKRESY FAZOWE ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI Ni, Mo, V i B W ZAKRESIE KRZEPNIĘCIA
KMiS - 40 23
2032
Pobierz
Jacek SUCHOŃ, Stanisław JURA
OKREŚLENIE WPŁYWU SKŁADU CHEMICZNEGO I CZASU KRZEPNIĘCIA NA STRUKTURĘ WALCÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 40 24
416
Pobierz
Jan SZAJNAR
STABILNOŚĆ WZROSTU KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH W ODLEWACH TRADYCYJNYCH I WYKONYWANYCH POD WPŁYWEM POLA MAGNETYCZNEGO
KMiS - 40 25
1000
Pobierz
Adam TABOR, Jan St. RĄCZKA, Tadeusz HEJNAR, Marek SZCZYBURA, Kazimierz MAGIERA, Krzysztof JURDZEŃ, Adam KMIECIK, Kazimierz LEWANDOWSKI
POLSKIE URZĄDZENIE DO EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO
KMiS - 40 26
1759
Pobierz
Tomasz TOMCZAK , Henryk LEDA
WPŁYW STRONTU NA STRUKTURĘ OBRABIANYCH CIEPLNIE STOPÓW ALUMINIUM TYPU Al10Si0,3Mg
KMiS - 40 27
1266
Pobierz
Tadeusz WARCHALA, Marek S. SOIŃSKI
ODDZIAŁYWANIE MIKRODODATKÓW Bi I Ce NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 40 28
1215
Pobierz
Andrzej ZYSKA
STRUKTURA ODLEWÓW KOMPOZYTOWYCH STOP AlMg10 - CZĄSTKI SiC
KMiS - 40 29
1046
Pobierz
Władysław ORŁOWICZ, Zenon OPIEKUN
TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH PRZENOŚNIKÓW KUBEŁKOWYCH
KMiS - 40 30
1594
Pobierz
F. BINCZYK, J. PIĄTKOWSKI, A. SMOLIŃSKI
WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ
KMiS - 40 31
1442
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.