Solidification of Metals and Alloys No.19/1994

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
M.BIEDROŃSKA, R.GRZYMKOWSKI
THE EQUATION OF TEMPERATURE FIELD FOR THE BEGINNING PHASE OF THE CONTINUOUS INGOT FORMING AND ITS APPL YING IN PRACTICE
KMiS - 19 01
543
Pobierz
Z.BOJAR
MORFOLOGIA DENDRYTÓW I SEGREGACJA DENDRYTYCZNA W ODLEWNICZYM STOPIE Co-Cr-Mo-C
KMiS - 19 02
2622
Pobierz
A.BOKOTA
SYMULACJA NUMERYCZNA NA POZIOMIE MAKROSKOPOWYMI M MIKROSKOPOWYM KRZEPNIĘCIA ODLEWU ROZWIĄZANIE MES I MEB
KMiS - 19 03
562
Pobierz
A.BOKOTA, L.SOWA
NUMERYCZNA SYMULACJA KRZEPNIĘCIA PRZEPLYWAJĄCEGO METALU W KANALE FORMY
KMiS - 19 04
749
Pobierz
S.BORKOWSKI
WPŁYW CHROMU I TYTANU NA KRYSTALIZACJĘ I WŁASNOŚCI ŻELIWA
KMiS - 19 05
1436
Pobierz
S.BORKOWSKI, T.WARCHAŁA
WŁASNOŚCI ŻELIWA FILTROWANEGO
KMiS - 19 06
1032
Pobierz
B.BOROWIECKI
STRUKTURA WARSTWY PRZYŚCIENNEJ ŻELIWA SZAREGO W KANAŁACH UKŁADU WLEWOWEGO FORM PIASKOWYCH
KMiS - 19 07
1301
Pobierz
A.A.BURBIEŁKO
DYNAMIC TIME-STEP PROCEDURE FOR THE MICRO-MACRO MODEL OF THE CAST SOLIDIFICATION
KMiS - 19 08
955
Pobierz
A.W.BYDALEK
ODDZIAŁYWANIE MODYFIKATORÓW W TRAKCIE WYPELNIANIA FORM ODLEWNICZYCH
KMiS - 19 09
968
Pobierz
J.BYSTRZYCKI, Z.BOJAR
BADANIA INTERMETALI NA OSNOWIE Ni I Fe W STANIE LANYM I PO WYŻARZANIU UJEDNORADNIAJĄCYM
KMiS - 19 10
2272
Pobierz
A.CHOJECKI, I.TELEJKO
INFLUENCE OF THE CHEMICAL COMPOSITIONOF CAST STEEL ON THE CRACKING FORMATION IN THE SOLIDIFICATION RANGE
KMiS - 19 11
2009
Pobierz
M.DUDYK, K.MINKUS
OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW
KMiS - 19 12
1134
Pobierz
E.FRAŚ, W.KAPTURKIEWICZ
CIŚNIENIE KRYSTALIZACJI ŻELIWA
KMiS - 19 13
988
Pobierz
J.GAWROŃSKI, M.CHOLEWA, J.SZAJNAR
KOMPOZYTY ALUMINIUM - CZĄSTKI CERAMICZNE SiC TECHNOLOGIA WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW KSZTAŁTOWYCH
KMiS - 19 14
1768
Pobierz
Z.IGNASZAK, A.BARANOWSKI
MORFOLOGIA KRZEPNIĘCIA A WARUNKI ZASILANIA ODLEWÓW
KMiS - 19 15
1593
Pobierz
Z.JASIKOWSKI
MODEL NUMERYCZNY NAPRĘŻEŃ I PRZEMIESZCZEŃ ZAKRZEPLEJ WARSTWY WLEWKA CIĄGLEGO POMIĘDZY ROLKAMI PROWADZĄCYMI
KMiS - 19 16
676
Pobierz
S.JURA, J.KILARSKI, Z.JURA
ATD ŻELIW A WYSOKOCHROMOWEGO I JEGO FUNKCJE KRYSTALIZACJI FAZ
KMiS - 19 17
1367
Pobierz
J.KUBICKI, M.GARBIAK
TESTING OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF ACTIVATING MIXTURES USED FOR OBTAINING COATINGS BY MEANS OF CASTING METHOD
KMiS - 19 18
586
Pobierz
Z.LIPNICKI, J.SOBICH
DYNAMICAL SOLIDIFICATION OF THE NOT OVERHEATED METAL FILLING IN A COOLING CYLINDRICAL CHANNEL
KMiS - 19 19
835
Pobierz
E.MAJCHRZAK, J.MENDAKIEWICZ
MACROSCOPIC MODEL OF CAST IRON SOLIDIFICATION NUMERICAL SOLUTlON ON THE BASIS OF BEM
KMiS - 19 20
1200
Pobierz
E.MAJCHRZAK, H.WITEK
ANAL YSIS OF COMPLEX CASTING SOLIDIFICATION USING COMBINED BOUNDARY ELEMENT METHOD
KMiS - 19 21
1400
Pobierz
A.MICKER
STABILNOŚĆ FRONTU KRYSTALIZACJI W ODLEWNICZYCH STOPACH CYNKU
KMiS - 19 22
1552
Pobierz
M.MITKO, J.BRASZCZYŃSKI
KINETYKA KRZEPNIĘCIA KOMPOZYTOW Al-Pb
KMiS - 19 23
1050
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.