Solidification of Metals and Alloys No.39/1999

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Joachim BUCHWALDER, Jorg HUNGER, Werner KAULBARS , Jens LAHR
ROHSTOFFLICHE VERWERTUNG VON ABFALLEN DURCH EINBLASEN IN DIE WINDFORMEN EINES HOCHOFENS
KMiS - 39 01
937
Pobierz
Wojciech CHMIELORZ, Adam DOMBEK
STEROWANIE URZĄDZEŃ TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO SYSTEMU POLKO
KMiS - 39 02
1822
Pobierz
Józef GAWROŃSKI, Mirosław CHOLEWA, Krzysztof JANERKA, Jan SZAJNAR
ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO DO WYTWARZANIA ODLEWÓW KOMPOZYTOWYCH ZBROJONYCH CZĄSTKAMI DYSPERSYJNYMI
KMiS - 39 03
920
Pobierz
Stanisław M. DOBOSZ, Jacek GODZIEMSKI, Marek, PIASECKI
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ODLEWANYCH WKŁADEK BAZALTOWYCH W ELEMENTACH LINII TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO
KMiS - 39 04
2187
Pobierz
Aleksander FEDORYSZYN
CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPRĄDOWYCH KLASYFIKATORÓW PNEUMATYCZNO-GRAWITACYJNYCH
KMiS - 39 05
1288
Pobierz
Władysław GAJEWSKI, Marian GORSKI
UNOSZENIE GRUBYCH ZIAREN W PIONOWYM TRANSPORCIE PNEUMATYCZNYM
KMiS - 39 06
1320
Pobierz
Mirosław GREGORASZCZUK
CHARAKTERYSTYKA PRZENOŚNIKÓW PNEUMATYCZNYCH W ASPEKCIE ZASTOSOWAŃ W ODLEWNIACH
KMiS - 39 07
4311
Pobierz
Mirosław GREGORASZCZUK, Józef DAŃKO, Aleksander FEDORYSZYN
PROCES FLUIDYZACJI W ZASTOSOWANIU DO ODDZIELANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z MASY FORMIERSKIEJ
KMiS - 39 08
1458
Pobierz
Damian HOMA, Ryszard MAJCHRZAK
WDROŻENIA NOWYCH GENERACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO SYSTEMU POLKO
KMiS - 39 09
1771
Pobierz
Zenon IGNASZAK, Jean–Baptiste PRUNIER, Robert PIAULT
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE SYSTEMU TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO W WARUNKACH ODLEWNI FRANCUSKICH
KMiS - 39 10
1365
Pobierz
Krzysztof JANERKA, Stanisław JURA, Henryk SZLUMCZYK, Jan JEZIERSKI
URZĄDZENIA DO NAWĘGLANIA KĄPIELI METALOWEJ W PIECACH ŁUKOWYCH
KMiS - 39 11
1314
Pobierz
Krzysztof JANERKA, Józef GAWROŃSKI, Zbigniew PIĄTKIEWICZ, Mirosław CHOLEWA, Jan SZAJNAR, Henryk SZLUMCZYK, Jan JEZIERSKI
MODELOWANIE FIZYCZNE PNEUMATYCZNEGO WPROWADZANIA DYSPERSOIDU DO OSNOWY METALOWEJ
KMiS - 39 12
974
Pobierz
Jan JEZIERSKI, Krzysztof JANERKA, Stanisław JURA, Zbigniew PIĄTKIEWICZ
PARAMETRY PROCESU WDMUCHIWANIA ŻELAZOSTOPÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW ŻELAZA
KMiS - 39 13
844
Pobierz
Jerzy KILARSKI, Stanisław JURA, Andrzej STUDNICKI
PROBLEM TRWAŁOŚCI NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO
KMiS - 39 14
1391
Pobierz
Ryszard MAJCHRZAK, Damian HOMA
ROZWÓJ TECHNOLOGII TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO SPOIW MINERALNYCH W GŁĘBINOWYCH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
KMiS - 39 15
2545
Pobierz
Maria MAZUR, Mieczysław TEISSEYRE
POMIAR KONCENTRACJI I STRUMIENIA MASY PYŁU WĘGLOWEGO PODAWANEGO DO PALNIKÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
KMiS - 39 16
4691
Pobierz
Wojciech MOKROSZ, Jan HEHLMANN, Jan BANDROWSKI
PÓŁSUCHE ODSIARCZANIE GAZÓW SPALINOWYCH Z TRANSPORTEM PNEUMATYCZNYM SORBENTU
KMiS - 39 17
1771
Pobierz
Wojciech NOWAK, Jerzy T. PISAREK, Paweł MIREK
ANALIZA PÓL PRĘDKOŚCI CZĄSTEK PYŁU W STRUDZE SWOBODNEJ
KMiS - 39 18
2293
Pobierz
Władysław ORŁOWICZ, Zenon OPIEKUN, Andrzej TRYTEK
ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE
KMiS - 39 19
3094
Pobierz
Tomasz OSTROWSKI, Jerzy BRANNY
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE PNEUMATYCZNEGO DOZOWANIA I MIESZANIA SKŁADNIKÓW DLA POTRZEB SPORZĄDZANIA MIESZANEK SPOŻYWCZYCH W WARUNKACH F.P.U.H. „MOKATE”
KMiS - 39 20
2256
Pobierz
Zbigniew PIĄTKIEWICZ, Krzysztof JANERKA, Henryk SZLUMCZYK, Jan JEZIERSKI
OPORY PRZEPŁYWU TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO MATERIAŁÓW WILGOTNYCH
KMiS - 39 21
5557
Pobierz
Krzysztof SMYKSY, Józef DAŃKO
ANALIZA ROZWIĄZAŃ I OCENA PNEUMATYCZNYCH ZESPOŁÓW ZAWOROWYCH STOSOWANYCH W MASZYNACH FORMIERSKICH
KMiS - 39 22
1505
Pobierz
Henryk SZLUMCZYK, Zbigniew PIĄTKIEWICZ, Krzysztof JANERKA, Jan JEZIERSKI
BADANIA PNEUMATYCZNEGO UKŁADU DOZUJĄCEGO MATERIAŁY SYPKIE DO ŻELIWIAKA
KMiS - 39 23
2220
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.