Solidification of Metals and Alloys No.38/1998

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Adam BOKOTA
STANY SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNE I SPRĘŻYSTOLEPKO-PLASTYCZNE PODCZAS KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA ODLEWU
KMiS - 38 01
451
Pobierz
Zenon IGNASZAK
SYMULACJA PROCESU ODLEWANIA Z ZASTOSOWANIEM FORMY WIRTUALNEJ
KMiS - 38 02
2126
Pobierz
Stanisław JURA, Jerzy KILARSKI, Zbigniew JURA
KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH
KMiS - 38 03
913
Pobierz
Romuald SZOPA
METODA ELEMENTÓW BRZEGOWYCHW MODELOWANIU STYGNIĘCIA ODLEWÓW O GEOMETRII WALCOWEJ
KMiS - 38 04
522
Pobierz
Ryszard PARKITNY, Jerzy WINCZEK
MODELOWANIE PRZEMIAN FAZOWYCH W STYGNĄCYCH ODLEWACH STALIWNYCH
KMiS - 38 05
1110
Pobierz
Ryszard PARKITNY, Konrad SUPERNAT
ANALIZA PRZECHŁODZENIA STĘŻENIOWEGO DLA UOGÓLNIONEGO ZAGADNIENIA STEFANA
KMiS - 38 06
1498
Pobierz
Marcin PERZYK, Andrzej KOCHAŃSKI
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO MODELOWANIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH
KMiS - 38 07
1763
Pobierz
Norbert SCZYGIOL, Grzegorz SZWARC, Tomasz OLAS
ANALIZA OBIEKTOWA MODELOWANIA NUMERYCZNEGO POWSTAWANIA NAPRĘŻEŃ W KRZEPNĄCYCH ODLEWACH
KMiS - 38 08
963
Pobierz
Norbert SCZYGIOL
MODELOWANIE NUMERYCZNE POWSTAWANIA NAPRĘŻEŃ W KRZEPNĄCYCH ODLEWACH
KMiS - 38 09
578
Pobierz
Józef SUCHY, Radosław GRZYMKOWSKI
SUBSTITUTE THERMAL CAPACITY IN TWO - PHASE ZONE FOR AN EUTECTIC Al ALLOY
KMiS - 38 10
786
Pobierz
Franciszek BINCZYK, Jarosław PIĄTKOWSKI, Aleksander SMOLIŃSKI
HIPOTEZA MODYFIKACJI FOSFOREM SILUMINU AK20
KMiS - 38 11
1383
Pobierz
Franciszek BINCZYK, Jarosław PIĄTKOWSKI, Aleksander SMOLIŃSKI, Paweł PODOLSKI
KRYSTALIZACJA SILUMINU AK20 PO MODYFIKACJI FOSFOREM I SODEM
KMiS - 38 12
1909
Pobierz
Stanisław JURA, Andrzej STUDNICKI, Jacek SUCHOŃ, Monika KAWKA, Ryszard SZTELER
BADANIA DYLATOMETRYCZNE STOPÓW Al PRZY CYKLICZNYM NAGRZEWANIU
KMiS - 38 13
1297
Pobierz
Witold KRAJEWSKI
EFFECTIVENESS OF Zn-Al FOUNDRY ALLOYS GRAIN REFINEMENT BY THE (Al,Zn)-Ti MASTER ALLOY
KMiS - 38 14
872
Pobierz
Witold KRAJEWSKI
STRUCTURAL RESEARCH OF THE (Al,Zn)-Ti MASTER ALLOY FOR HIGH-ALUMINIUM ZINC FOUNDRY ALLOYS GRAIN REFINEMENT
KMiS - 38 15
1271
Pobierz
Władysław ORŁOWICZ, Zenon OPIEKUN
BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW
KMiS - 38 16
1738
Pobierz
Stanisław PIETROWSKI, Ryszard WŁADYSIAK, Bogusław PISAREK
SILUMIN OKOŁOEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co
KMiS - 38 17
1526
Pobierz
Stanisław PIETROWSKI
SILUMIN NADEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co
KMiS - 38 18
1123
Pobierz
Petr SKOÈOVSKÝ, Radomila KONEÈNÁ, Peter BENKO
ZASTOSOWANIE METALOGRAFII KOLOROWEJ I ILOŚCIOWEJ DO BADAŃ MODYFIKACJI SILUMINÓW
KMiS - 38 19
1957
Pobierz
Aleksander SMOLIŃSKI, Franciszek BINCZYK, Jarosław PIĄTKOWSKI
MAKROSTRUKTURA STOPU AlSi17Cu5Mg PO KRYSTALIZACJI W METALOWEJ KOKILI Z NADSTAWKĄ IZOLACYJNĄ
KMiS - 38 20
1082
Pobierz
Jacek PEZDA, Maksymilian DUDYK, Tomasz CIUĆKA, Przemysław WASILEWSKI
WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM
KMiS - 38 21
946
Pobierz
Tomasz CIUĆKA, Maksymilian DUDYK, Jacek PEZDA, Przemysław WASILEWSKI
REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA
KMiS - 38 22
1680
Pobierz
Barbara WIERZBICKA
KRYSTALIZACJA STOPÓW Al-Cu W PROCESIE SZYBKIEGO CHŁODZENIA
KMiS - 38 23
1344
Pobierz
Dariusz BARTOCHA, Jacek SUCHOŃ, Stanisław JURA
ODLEWY WARSTWOWE
KMiS - 38 24
1603
Pobierz
Janusz BRASZCZYŃSKI, Andrzej ZYSKA
MOŻLIWOŚCI ZARODKOWANIA FAZ METALICZNYCH NA CZĄSTKACH CERAMICZNYCH W KOMPOZYTACH
KMiS - 38 25
640
Pobierz
Mirosław CHOLEWA, Józef GAWROŃSKI
ANALIZA RUCHU CIEPŁA W MIKROOBSZARZE KOMPOZYTU ZBROJONEGO CZĄSTKAMI SiC
KMiS - 38 26
835
Pobierz
Mirosław CHOLEWA, Józef GAWROŃSKI
WPŁYW GEOMETRII CZĄSTEK ZBROJĄCYCH NA KRZEPNIĘCIE MIKROOBSZARU KOMPOZYTU
KMiS - 38 27
953
Pobierz
Izabella HYLA, Józef ŚLEZIONA
MOŻLIWOŚCI STEROWANIA ROZMIESZCZENIEM ZBROJENIA W PROCESIE KRZEPNIĘCIA KOMPOZYTÓW ZBROJONYCH CZĄSTKAMI
KMiS - 38 28
711
Pobierz
Jerzy KUBICKI
DETERMINATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN ACTIVE COVERING DURING PRODUCING OF COATINGS BY CASTING METHOD
KMiS - 38 29
678
Pobierz
Krzysztof NAPLOCHA, Zdzisław SAMSONOWICZ
ZASTOSOWANIE BAZY DANYCH DO PROJEKTOWANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
KMiS - 38 30
860
Pobierz
Andrzej DROTLEW, Małgorzata GARBIAK
CRACKING BEHAVIOUR OF CARBIDES IN EROSION WEAR
KMiS - 38 31
948
Pobierz
Adam GIEREK, H. KANIA, P. LIBERSKI, T. MIKUSZEWSKI, P. PODOLSKI
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH ODLEWANYCH STOPÓW UKŁADU Cu-Ni-Al UTWARDZANYCH DYSPERSYJNIE
KMiS - 38 32
2059
Pobierz
Krzysztof JANERKA, Stanisław JURA, Zbigniew PIĄTKIEWICZ, Henryk SZLUMCZYK, Jan JEZIERSKI
SZYBKOŚĆ NAWĘGLANIA W FUNKCJI PARAMETRÓW STRUMIENIA DWUFAZOWEGO W PNEUMATYCZNYM NAWĘGLANIU CIEKŁYCH STOPÓW ŻELAZA
KMiS - 38 33
1241
Pobierz
Władysław LONGA
PODSTAWOWE RÓWNANIE PRACY CIEPLNEJ ŻELIWIAKÓW KOKSOWYCH JEDNORZĘDOWYCH
KMiS - 38 34
719
Pobierz
Jacek RONATOSKI, Jan GŁOWNIA
UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40°C
KMiS - 38 35
2519
Pobierz
Andrzej STUDNICKI, Stanisław JURA, Jerzy KILARSKI
BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.
KMiS - 38 36
1278
Pobierz
Henryk SZLUMCZYK, Stanisław JURA, Zbigniew PIĄTKIEWICZ, Krzysztof JANERKA
KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW SYPKICH W ZŁOŻU FLUIDALNYM
KMiS - 38 37
2770
Pobierz
Radosław WINICZENKO, Stanisław DYMSKI, Mieczysław KACZOROWSKI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POŁĄCZEŃ ŻELIWO SFEROIDALNE - STAL 1H18N9T ZGRZEWANYCH TARCIOWO
KMiS - 38 38
1943
Pobierz
Feliks WOJTKUN
WPŁYW CHROMU, MOLIBDENU I WANADU NA STRUKTURĘ I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE STALIWA DO PRACY NA GORĄCO
KMiS - 38 39
1595
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.