Solidification of Metals and Alloys No.24/1995

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
BULKOWSKI Lech, POGORZAŁEK Jerzy, WYROBEK Alojzy, GORAŹDŻA Jerzy
ŻELAZOKRZEM GRANULOWANY- WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE
KMiS - 24 01
1670
Pobierz
IGNASZAK Zenon, BARANOWSKI Adam, HUEBER Nicolas
ROZWAżANIA NAD LOKALIZACJĄ WAD POCHODZENIA SKURCZOWEGO W ODLEWACH STALIWNYCH I Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
KMiS - 24 02
2395
Pobierz
BYDAŁEK ADAM WOJCIECH
BADAN1A RAFINACYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI ŻUŻLI METALURGICZNYCH
KMiS - 24 03
1034
Pobierz
DROTLEW Andrzej, GARBIAK Małgorzata
ŚCIERNE ZUŻYCIE EROZYJNE FERRYTYCZNYCH ŻELIW WYSOKOCHROMOWYCH W TEMPERATURZE 450°C JAKO FUNKCJA SKŁADU CHEMICZNEGOI KĄTA PADANIA ŚCIERNIWA
KMiS - 24 04
668
Pobierz
FALĘCKI Zygmunt
WADY W ODLEWACH BLOKÓW KORUNDOWO-CYRKONOWYCH
KMiS - 24 05
775
Pobierz
FALĘCKI Zygmunt, ZYCH Jerzy
Wykorzystanie pomiarów ultradźwiękowych do kontroli i oceny jakości odlewów żeliwnych
KMiS - 24 06
505
Pobierz
GAJEWSKI Mirosław
STALIW A CHROMOWO - NIKLOWO- MIEDZIOWE UTWARDZANE WYDZIELENIOWO
KMiS - 24 07
1014
Pobierz
GRANAT Kazimierz
WPŁYW DODATKU KRZEMU NA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE ODLEWNICZYCH STOPÓW TYPU Fe-Cr-C
KMiS - 24 08
1254
Pobierz
JANUS Andrzej
SFEROIDALNE ŻELIWO AUSTENITYCZNE NIKLOWO-MANGANOWO-MIEDZIOWE
KMiS - 24 09
1462
Pobierz
JURA Stanisław, SUCHOŃ Jacek
ODLEWY WARSTWOWE STAL ŻELIWO
KMiS - 24 10
1003
Pobierz
LONGA Władysław
TEORETYCZNA FORMUŁA DO OBLICZANIA CZASÓW ZALEWANIA FORM PIASKOWYCH ŻELIWEM
KMiS - 24 11
1794
Pobierz
LONGA Władysław, TABIŚ Hanna
OBLICZANTE NADLEWÓW STOŻKOWYCH ROZSZERZAJĄCYCH SIĘ ORAZ ZBIEŻNYCH KU GÓRZE DLA POŁĄCZEŃ TYPU B
KMiS - 24 12
812
Pobierz
NIEDŹWIEDZKI Zenon
ŻELIWO NA PIERŚCIENIE TŁOKOWE
KMiS - 24 13
2875
Pobierz
PACAŁOWSKI Janusz, TALACH-DUMAŃSKA Marta, SPODARYK Adam
WIELOSKŁADNIKOWY MOSIĄDZ BEZOŁOWIOWY O DOBREJ SKRAWALNOŚCI l ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE
KMiS - 24 14
881
Pobierz
PIEKARSKI Bogdan
PROJEKTOWANIE ODLEWANYCH NOŚNIKÓW WSADU W PIECACH DO NAWĘGLANIA W OPARCIU O BADANIA ICH ZUŻYCIA
KMiS - 24 15
564
Pobierz
STACHAŃCZYK Jerzy, GWIŻDŻ Andrzej, PIROWSKI Zenon
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ODLEWANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH ZE STALIWA LOH22N5M3 Z DODATKIEM AZOTU
KMiS - 24 16
1646
Pobierz
STUDNICKI Andrzej, JURA Stanisław, KILARSKI Jerzy, PRZYBYŁ Marian, SUCHOŃ Jacek
WPŁYW PARAMETRÓW STRUKTURY ŻELIWA CHROMOWEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE I UDARNOŚĆ
KMiS - 24 17
1197
Pobierz
SUCHOŃ Jacek, CYBO Jerzy, JURA Stanisław, CHMIELA Jerzy, SŁUŻALEK Grzegorz
ZMIANY STEREOLOGICZNE STRUKTURY A PROFIL TWARDOŚCI WALCÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 24 18
851
Pobierz
SZWEYCER Michał, JACKOWSKI Jacek
AGLOMERATY WTÓRNE W KOMPOZYTACH ZAWIESINOWYCH
KMiS - 24 19
649
Pobierz
TABOR Adam, RĄCZKA Jan, KOWALSKI Jerzy
TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW PIERŚCIENI ZA WORÓW SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
KMiS - 24 20
2411
Pobierz
ZYCH Jerzy
Odporność na m1ęczenie cieplne żeliwa z grafitem sferoidalnym, wermikularnym i płatkowym
KMiS - 24 21
619
Pobierz
KUBICKI Jerzy
THE SELECTION PRINCIPLES OF THE MAIN PARAMETERS OF MAKING Al-Cu CASTING COATINGS ON Ni-Cr CAST STEEL
KMiS - 24 22
486
Pobierz
Edward WALICKI, Anna WALICKA
PRESSURE DROPS IN CONICAL FLOW OF MOLTEN METAL
KMiS - 24 23
2824
Pobierz
Edward WALICKl, Anna WALICKA
FLOW OF A LIQUID METAL IN SLOTS OF CASTING DIES
KMiS - 24 24
908
Pobierz
TELEJKO Ireneusz, CHOJECKI Andrzej
DOBÓR TEMPERATURY ODLEWANIA STALI NA ODLEWY
KMiS - 24 25
2383
Pobierz
GAWROŃSKI Józef, MARCINKOWSKA Janina, SZAJNAR Jan, CHOLEWA Mirosław, WRÓBEL Piotr
STOPOWE WARSTWY KOMPOZYTOWE NA ODLEWACH STALIWNYCH
KMiS 24 26
909
Pobierz
JANERKA Krzysztof, JURA Stanisław, PIĄTKIEWICZ Zbigniew, SZLUMCZYK Henryk
WSKAŹNIKI NAWĘGLANIA CIEKŁYCH STOPÓW ŻELAZA W FUNKCJI PARAMETRÓW STRUMIENIA DWUFAZOWEGO
KMiS - 24 27
593
Pobierz
KILARSKI Jerzy, JURA Stanisław, PRZYBYŁ Marian, STUDNICKI Andrzej, SUCHOŃ Jacek
WPŁYW BORU I WANADU NA STRUKTURĘ I NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA CHROMOWEGO
KMiS - 24 28
752
Pobierz
KILARSKI Jerzy, JURA Stanisław, STUDNICKI Andrzej
WPŁYW Ni, Mn i Cu NA STRUKTURĘ I TWARDOŚĆ ŻELIW A CHROMOWEGO
KMiS - 24 29
927
Pobierz
CHOLEWA Mirosław, GAWROŃSKI Józef, SZAJNAR Jan
KOMPOZYTOWE KORPUSY POMP GÓRNICZYCH
KMiS - 24 30
1390
Pobierz
GAWROŃSKI Józef, SZAJNAR Jan, KALANDYK Zbigniew, LACHOWSKI Mirosław
RAFINACJA GAZOWA ODLEWÓW Z MIEDZI KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM
KMiS - 24 31
1220
Pobierz
JURA Stanisław
ELEKTROKOSTKI W PROCESIE ŻELIWIAKOWYM
KMiS - 24 32
1196
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.