Solidification of Metals and Alloys No.37/1998

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
Jerzy STARCZEWSKI, Wiesław BIAŁOWĄS
ASSESSMENT OF ANALYTICAL MATHODS OF SOLIDIFICATION PROCESS AND INGOT FEEDHEAD SIZE DETERMINATION
KMiS - 37 01
964
Pobierz
Adam BOKOTA, Leszek SOWA
POLA TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI W UKŁADZIE WLEWEK-KRYSTALIZATOR COS
KMiS - 37 02
1497
Pobierz
Bogusław BOROWIECKI
KRZYWE PŁYNIĘCIA CIEKŁEGO ŻELIWA
KMiS - 37 03
2174
Pobierz
Andrzej BYDAŁEK
O MECHANIZMIE WYPEŁNIANIA FORMY ODLEWNICZEJ CIEKŁYM METALEM
KMiS - 37 04
952
Pobierz
Adam W. BYDAŁEK
ROLA PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI PRZY FORMOWANIU SIĘ STRUKTURY ZORIENTOWANEJ W WARUNKACH PRZEPŁYWU METALU W KANALE FORMY
KMiS - 37 05
1132
Pobierz
Edward FRAŚ, Edward GUZIK, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy A. BURBELKO, Michał PORĘBSKI
OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA JEGO SKŁADU CHEMICZNEGO
KMiS - 37 06
1071
Pobierz
Jerzy MUTWIL, Andrzej BYDAŁEK, Dariusz NIEDŹWIEDZKI
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BADAŃ NAD LEJNOŚCIĄ METALI I STOPÓW
KMiS - 37 07
1285
Pobierz
Jerzy MUTWIL
NOWA METODA BADAŃ MECHANIZMU KRZEPNIĘCIA METALI I STOPÓW W OKRESIE PRZEPŁYWU
KMiS - 37 08
538
Pobierz
Zbigniew JURA
OKREŚLANIE CIEPŁA KRZEPNIĘCIA NA PODSTAWIE PRÓBY ATD
KMiS - 37 10
978
Pobierz
Zbigniew JURA
WPŁYW SPEKTRALNEGO CIEPŁA KRYSTALIZACJI NA POSTAĆ KRZYWEJ ATD
KMiS - 37 11
980
Pobierz
Władysław LONGA
ZAGADNIENIE SWOBODNEJ I HAMOWANEJ KRYSTALIZACJI
KMiS - 37 12
567
Pobierz
Stanisław PIETROWSKI
MECHANIZM KRYSTALIZACJI GRAFITU WERMIKULARNEGO W ŻELIWIE
KMiS - 37 13
943
Pobierz
Stanisław PIETROWSKI
ŻELIWO STOPOWE Z GRAFITEM WERMIKULARNYM
KMiS - 37 14
1085
Pobierz
Ferdynand ROMANKIEWICZ, Izabela GŁAZOWSKA, Winfried REIF
MODYFIKACJA BRĄZU CYNOWEGO CuSn10
KMiS - 37 15
3063
Pobierz
Marek S. SOIŃSKI, Tadeusz WARCHALA
WYTWARZANIE ŻELIWA Z GRAFITEM WERMIKULARNYM POPRZEZ OBRÓBKĘ STOPU ALUMINIUM I MISZMETALEM CEROWYM
KMiS - 37 16
1615
Pobierz
STUDNICKI Andrzej, JURA Stanisław, SUCHOŃ Jacek
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO ŻELIWA CHROMOWEGO NA ROZKŁAD WIELKOŚCI WĘGLIKÓW
KMiS - 37 17
1685
Pobierz
Józef GAWROŃSKI, Jan SZAJNAR, Zbigniew KALANDYK, Mirosław LACHOWSKI
WŁAŚCIWOŚCI MOSIĄDZU MO59 KRZEPNĄCEGO W WIRUJĄCYM POLU MAGNETYCZNYM
KMiS - 37 18
1752
Pobierz
Jan SZAJNAR
ROLA TRWAŁOŚCI FRONTU KRYSTALIZACJI W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM
KMiS - 37 19
1311
Pobierz
Leszek SOWA
ZJAWISKA PRZEPŁYWU CIEPŁA I MASY W PROCESIE WYPEŁNIANIA FORMY CIEKŁYM METALEM
KMiS - 37 09
1063
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.