Solidification of Metals and Alloys No.26/1996

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
KRÓLAS Ludwik
METODYKA OPRACOWANIA I WDROŻENIA SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KMiS - 26 01
5993
Pobierz
MICHAŁOWSKA Maria, KULCZYCKI Szymon
SPECYFICZNE ASPEKTY NORM ISO 9000 W PRZEMYŚLE ODLEWNICZYM
KMiS - 26 02
700
Pobierz
BRUDNIAK Stanisław
PROCES WDRAŻANIA l CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KMiS - 26 03
1690
Pobierz
DEKERT Jan
DOŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z OPRACOWANIA, WDROŻENIA I CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WG NORMY ISO 9002 W ODLEWNI ŻELIW A "ŚREM" S.A.
KMiS - 26 04
805
Pobierz
SZEFFER - PLIŚ Krystyna
CZYNNIKI DECYDUJĄCE O TEMPIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W ODLEWNI
KMiS - 26 05
632
Pobierz
ML YNARCIK Ladislav, BOBOK Iudovit, KOREN Jura, SCHUTZOVA Daniela
CERTIFIKACIA KVALITY A PRAKTICKE SKUSENOSTI VOVYROBNYCH PODNIKOCH
KMiS - 26 06
783
Pobierz
PATEJUK Aleksy
SYSTEM ODBIORU PRODUKCJI SPECJALNEJ W ODLEWNICTWIE
KMiS - 26 07
933
Pobierz
RĄCZKA Marek
PLANY KONTROLI I BADAŃ DLA PROCESÓW ODLEWNICZYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORM ISO 9000
KMiS - 26 08
14143
Pobierz
BŁOTNICKI Marek, BORLA Kazimierz, ADAMONIS Zbigniew
WPLYW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH NA STABILNOŚĆ JAKOŚCI ODLEWÓW
KMiS - 26 09
742
Pobierz
KUŹNICKA Janina, KUŹNICKI Witold
METODY KONTROLI JAKOŚCI ŻELIW A ORAZ PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁ YW NA JAKOŚĆ ODLEWÓW W ODLEWNI ŻELIWA "ŚREM" S.A.
KMiS - 26 10
5257
Pobierz
JURA Stanisław, JURA Jerzy
STEROWANIE JAKOŚCIĄ ŻELIWA
KMiS - 26 11
591
Pobierz
DEPUTAT Julian
NOWE TECHNIKI ULTRADŹWIĘKOWYCH BADAŃ MATERIAŁÓW
KMiS - 26 12
2264
Pobierz
NOWAK Stanisław, PATEJUK Aleksy
ZASTOSOWANIE TECHNIKI ULTRADŹWIĘKOWEJ DO WYKRYWANIA WAD ODLEWÓW O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE
KMiS - 26 13
969
Pobierz
LITNIEWSKI Jerzy, WYTRYKOWSKI Dariusz, ORŁOWICZ Władysław
OBRAZOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ I MIKRODEFEKTOSKOPIA MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ SKANUJĄCEGO MIKROSKOPU AKUSTYCZNEGO
KMiS - 26 14
1141
Pobierz
ZYCH Jerzy, FALĘCKI Zygmunt
ULTRADŹWIĘKOWA KONTROLA W PRODUKCJI ODLEWÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 26 15
1627
Pobierz
ORŁOWlCZ Władysław
KONTROLA ULTRADŹWIĘKOWA ŻELIWA W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ
KMiS - 26 16
1422
Pobierz
ROWECKI Romuald
RENTGENOWSKI SYSTEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PRODUKCJI PHILIPS PXV 5000
KMiS - 26 17
796
Pobierz
GUZIK Edward
OGÓLNA OCENA METOD SFEROIDYZOWANIA ŻELIW A
KMiS - 26 18
2226
Pobierz
BIAŁOBRZESKI Andrzej
TECHNOLOGIA ODLEW ANIA TIKSOTROPOWEGO ( SSM)
KMiS - 26 19
2753
Pobierz
DURMIS Ivan, FABIAN Peter
EKOLOGICKE A EKONOMICKE ASPEKTY VYROBY TVARNEJ BAINITICKEJ LIATINY
KMiS - 26 21
525
Pobierz
VRABEL Stanislav, BECHNY Lubomir
OVPLYVNOVANIE UZITKOVYCH VLASNOSTI ZLIATiN ZELEZA FILTRAClOU TAVENINY
KMiS - 26 22
596
Pobierz
TRYTEK Andrzej
POPRA W A JAKOŚCI ŻAROWYTRZYMAŁYCH STOPÓW PRZEZ ZASTOSOWANIE FILTRÓW PIANKOWYCH
KMiS - 26 23
878
Pobierz
SKOCOVSKY Petr
KVANTITATIVNE HODNOTENIE STRUKTURY LIATIN S PRECHODOWYMI TVARMI GRAFITU
KMiS - 26 24
400
Pobierz
DUDYK Maksymilian, CIUĆKA Tomasz, PEZDA Jacek, WASILEWSKI Przemysław
OCENA MODYFIKACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ZA POMOCĄ JEDNOCZESNEJ ANALIZY METODĄ ATD I AED SILUMINU AISiMg (AK9)
KMiS - 26 25
990
Pobierz
HAMPL Jiri
PREDIKCIA MIETALURGICKEJ KVALITY LIATINY S GULOĆKOVITYM GRAFITOM
KMiS - 26 26
719
Pobierz
GAWROŃSKI Józef, CHOLEWA Mirosław, SZAJNAR Jan
JAKOŚĆ BENTONITÓW I MIESZANEK BENTONITOWYCH ORAZ ZASADY ICH DOBORU
KMiS - 26 27
2886
Pobierz
HUTERA Barbara, LEWANDOWSKl Jan Lech, SMYKSY Krzysztof
WYBRANE ASPEKTY METODYKI OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH UKŁADU: KWARC-MATERIAŁ WIĄŻĄCY-KWARC
KMiS - 26 28
642
Pobierz
JANKOWSKI Wiesław
WSTĘPNA OBRÓBKA MĄCZKI KWARCOWEJ DLA ODLEWNICTWA PRECYZYJNEGO
KMiS - 26 29
1869
Pobierz
FEDORYSZYN Aleksander
CHARAKRTERYSTYKI ZIARNOWE PODSTAWĄ OCENY JAKOŚĆ OSNOWY PIASKOWEJ MAS FORMIERSKICHI
KMiS-26 30
3736
Pobierz
PIGIEL Mirosław
OKREŚLENIE WILGOTNOŚCI MAS FORMIERSKICH PRZY ZASTOSOWANIU NAGRZEWANIA MIKROFALOWEGO
KMiS - 26 31
1129
Pobierz
TASAK Edmund
SPAWANIE PĘKNIĘTYCH WIELKOGABARYTOWYCH ODLEWÓW STALIWNYCH
KMiS - 26 32
6339
Pobierz
TASAK Edmund, PIENIĄżEK Stanisław2 , CYRULIK Sławomir, SIWIAK Henryk, KRAWCZYK Marian
SPAWANIE ROLEK ŻAROODPORNYCH ZE STALIWA LH25N19S2
KMiS - 26 33
1664
Pobierz
CISZEWSKI Grzegorz
WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE I PLASTYCZNE ZŁĄCZY OTRZYMYWANYCH W WYNIKU SPAWANIA ŻE LIWA PERLITYCZNEGO Z GRAFITEM SFEROIDALNYM
KMiS 26 34
1032
Pobierz
MESKO Jozef, VESELKO Julius, LEZDIK Viliam
AGA - MIX GASSES APPLICA TION FOR THE WELDING OF REPAIRS DUCTILE IRON BY CAST IRON TUBES
KMiS - 26 35
1279
Pobierz
KOSOWSKI Adam, STASZCZAK Leopold, STYRKOSZ Jan, TYRALA Edward
ODPORNE NA KOROZJĘ ŻELIWO WYSOKOCHROMOWO-MOLIBDENOWE
KMiS - 26 36
2919
Pobierz
VARKOLY Ladislav
UNIVERSAL SYSTEM FOR MEASURING AND EVALUATION OF SMELTINGS AND DATA BAS E OF SMELTINGS
KMiS - 26 37
406
Pobierz
BAD'O Jan, FABIAN Peter
SKUŚKY TEPELNO-MECHANICKEJ UNAVY NASTROJOVEJ OCELE 19 552
KMiS - 26 38
624
Pobierz
POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej
WYKRESY CTPc ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 26 39
1715
Pobierz
RAGAN Emil
DIE CA VITY FILLIN G IN PRESSURE DIE CASTING
KMiS - 26 20
1411
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.