Archives of Foundry - Volume 1, No. 2

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
G. ADACH, W. NOWAK, A. NOWAK
DOŚWIADCZENIA W TECHNOLOGII MODELI ZGAZOWANYCH W GRUPIE ODLEWNIE POLSKIE
AF V01/02 01
1708
Pobierz
F. BINCZYK J. PIĄTKOWSKI, J. SZYMSZAL
KRYSTALIZACJA EUTEKTYKI W SILUMINACH NADEUTEKTYCZNYCH
AF V01/02 02
1905
Pobierz
F. BINCZYK, J. SITKO, E. CZERWIŃSKI, E. KRZEMIEŃ
KRYSTALIZACJA ŻELIWA SZAREGO I STOPOWEGO NA WALCE DWUWARSTWOWE
AF V01/02 03
1315
Pobierz
A. BOKOTA, L. SOWA
ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MODELOWANIA PRÓBY LEJNOŚCI
AF V01/02 04
880
Pobierz
A. BOKOTA, W. PIEKARSKA
POLA TEMPERATURY I NAPRĘŻEŃ W WARSTWACH PRZYSPOINOWYCH W PROCESIE SPAWANIA LASEROWEGO
AF V01/02 05
868
Pobierz
A.A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ
ANALIZA TERMICZNA IZOTERMICZNEGO HARTOWANIA ŻELIWA
AF V01/02 06
1116
Pobierz
M. CHOLEWA
DYNAMIKA RUCHU CIEPŁA W MIKROOBSZARACH KOMPOZYTÓW
AF V01/02 07
957
Pobierz
J. ČECH, L. ZEMČÍK
POSSIBILITY OF APPLYING SIMULATION AND STRESS CONDITIONS IN Mg-ALLOYS
AF V01/02 08
960
Pobierz
M. DUDYK, K. KOSIBÓR
KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH
AF V01/02 09
1714
Pobierz
M. DYZIA, A. DOLATA-GROSZ, J. ŚLEZIONA, J. WIECZOREK
STRUKTURA KOMPOZYTÓW AK12-CZĄSTKI CERAMICZNE
AF V01/02 10
5129
Pobierz
J. EXNER, I. NOVÁ
INFLUENCE OF HEAT TRANSFER CONDITIONS COEFFICIENT OF GAP IN THE CASTING – METAL MOULD SYSTEM
AF V01/02 11
1187
Pobierz
J. GAWROŃSKI, M. CHOLEWA
PORÓWNANIE ELEKTRYCZNYCH METOD CIEPLNEGO AKTYWOWANIA CZĄSTEK ZBROJĄCYCH W ODLEWANYCH MATERIAŁACH KOMPOZYTOWYCH
AF V01/02 12
1061
Pobierz
A. GIEREK, J. PIĄTKOWSKI, J. SZYMSZAL
WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA NIEZAWODNOŚĆ STOPU ODLEWNICZEGO AlSi17Cu3Mg, JAKO TWORZYWA KONSTRUKCYJNEGO
AF V01/02 13
1238
Pobierz
E. GUZIK, K. KUKUŁKA
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ODLEWACH PŁYTEK O ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI
AF V01/02 14
1938
Pobierz
M. HAJKOWSKI
ZALEŻNOŚĆ PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH OD STRUKTURY KRYSTALICZNEJ ODLEWÓW Z PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW Al-Si
AF V01/02 15
3424
Pobierz
Z. IGNASZAK, B. BESZTERDA
ESTYMACJA CZASU KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW
AF V01/02 16
1051
Pobierz
Z. IGNASZAK, H. KAMIŃSKI, G. SYPNIEWSKA–KAMINSKA
ZAGADNIENIA ODWROTNE PRZEWODZENIA CIEPŁA W ZASTOSOWANIU DO WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYK MATERIAŁÓW
AF V01/02 17
2297
Pobierz
W. JASIŃSKI, B. PIEKARSKI
BADANIE WYDZIELEŃ W STABILIZOWANYM STALIWIE ŻAROWYTRZYMAŁYM PRZY POMOCY MIKROSKOPU SKANINGOWEGO
AF V01/02 18
1222
Pobierz
J. JEZIERSKI, S. JURA, K. JANERKA
PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA
AF V01/02 19
970
Pobierz
S. JURA, Z. JURA
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO I STOPNIA SFEROIDYZACJI GRAFITU NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA
AF V01/02 20
11015
Pobierz
S. JURA, Z. JURA
WPŁYW FUNKCYJNYCH PARAMETRÓW STEREOLOGICZNYCH GRAFITU NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V01/02 21
2239
Pobierz
W. KAPTURKIEWICZ, A.A. BURBELKO
MODELOWANIE ODLEWANIA PÓŁCIĄGŁEGO I CIĄGŁEGO Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WŁASNEGO I PROFESJONALNEGO
AF V01/02 22
2288
Pobierz
J. KILARSKI, A .STUDNICKI, S. JURA
ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO
AF V01/02 23
1549
Pobierz
J. KILARSKI, A. STUDNICKI, S. JURA
TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO
AF V01/02 24
2009
Pobierz
J. KUBICKI, A. KOCHMAŃSKA
WIELOSKŁADNIKOWE POWŁOKI OCHRONNE NA STALIWIE ŻAROWYTRZYMAŁYM OTRZYMYWANE METODĄ PASTY
AF V01/02 25
1109
Pobierz
J. KUBICKI, P. KOCHMAŃSKI
EFFECT OF CARBURIZATION AND THERMAL SHOCKS ON STRUCTURE OF Al-Si CASTING COATINGS
AF V01/02 26
1009
Pobierz
T. LIPIŃSKI
ANALIZA ZAKRESU KRYSTALIZACJI STOPU AlSi7Mg PO OBRÓBCE MIESZANKAMI CHEMICZNYMI WEWNĄTRZ FORMY ODLEWNICZEJ
AF V01/02 27
934
Pobierz
T. LIPIŃSKI
ZMIANA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 PO OBRÓBCE METALOTERMICZNEJ
AF V01/02 28
1319
Pobierz
M. LUPA, B. MOCHNACKI, J. SIEDLECKI
THE INFLUENCE OF BONDARY CONDITIONS ON THE CONTINUOUS CASTING SOLIDIFICATION
AF V01/02 29
804
Pobierz
E. MAJCHRZAK, K. FREUS
IDENTIFICATION OF BOUNDARY HEAT FLUX USING THE SENSITIVITY COEFFICIENTS
AF V01/02 30
851
Pobierz
B. MOCHNACKI, J.S. SUCHY, M. PRAŻMOWSKI
MODELLING OF BINARY ALLOY VOLUMETRIC SOLIDIFICATION
AF V01/02 31
903
Pobierz
B. MOCHNACKI, R. SZOPA
NUMERICAL MODEL OF CYLINDRICAL CASTING SOLIDIFICATION USING THE BEM
AF V01/02 32
865
Pobierz
J. MUTWIL, R. JANOWSKI
CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH
AF V01/02 33
965
Pobierz
D. MYSZKA, M. KACZOROWSKI
BADANIA STRUKTURALNE ŻELIWA ADI OTRZYMANEGO W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO HARTOWANIA IZOTERMICZNEGO Z FORM PIASKOWYCH
AF V01/02 34
2800
Pobierz
A. W. ORŁOWICZ, A. TRYTEK
WPŁYW SZYBKIEJ KRYSTALIZACJI NA INTENSYWNOŚĆ ZUŻYCIA ŚCIERNEGO ODLEWÓW ŻELIWNYCH
AF V01/02 35
1381
Pobierz
R. PARKITNY, L. SOWA
SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA ODLEWU OSIOWO-SYMETRYCZNEGO WYPEŁNIANEGO OD DOŁU Z DOLEWANIEM DO NADLEWU
AF V01/02 36
867
Pobierz
S. PIETROWSKI
KONTROLA SKRAWALNOŚCI ŻELIWA METODĄ ATD
AF V01/02 37
1331
Pobierz
B. PISAREK
KRYSTALIZACJA WĘGLIKÓW W ŻELIWIE AUSTENITYCZNYM
AF V01/02 38
1602
Pobierz
M. PRZYBYŁ, A. STUDNICKI, S. JURA
ROZPAD AUSTENITU PRZECHŁODZONEGO WYSOKOWĘGLOWEGO STALIWA CHROMOWEGO
AF V01/02 39
1300
Pobierz
G. PUCKA, A. GIEREK
ZASTOSOWANIE METODY ATSD DO WYZNACZANIA EFEKTYWNEGO ZAKRESU KRYSTALIZACJI WYBRANYCH STOPÓW ALUMINIUM
AF V01/02 40
2128
Pobierz
F. ROMANKIEWICZ
MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI
AF V01/02 41
2068
Pobierz
S. RZADKOSZ
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO I PARAMETRÓW ODLEWANIA NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MOSIĄDZÓW MANGANOWO-CYNOWYCH
AF V01/02 42
1764
Pobierz
N. SCZYGIOL, G. SZWARC
MODELLING OF EQUIAXED MICROSTRUCTURE IN CASTINGS
AF V01/02 43
2056
Pobierz
A. SMOLIŃSKI
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNYCH TWORZYWA NADSTAWKI NADLEWU NA GEOMETRIĘ JAMY SKURCZOWEJ
AF V01/02 44
957
Pobierz
A. STUDNICKI, S. JURA
WPŁYW POŁOŻENIA PUNKTU EUTEKTYCZNEGO ŻELIWA CHROMOWEGO NA PARAMETRY OPISUJĄCE ROZKŁAD WIELKOŚCI WĘGLIKÓW
AF V01/02 45
1657
Pobierz
J. SUCHOŃ, S. JURA
WPŁYW SZYBKOŚCI KRZEPNIĘCIA NA UDZIAŁ GRAFITU I CEMENTYTU ORAZ TWARDOŚĆ NA PRZEKROJU WALCA ŻELIWNEGO
AF V01/02 46
1120
Pobierz
J. SZAJNAR
ZMIANA GEOMETRII FRONTU KRYSTALIZACJI W STREFIE KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH POD WPŁYWEM POLA MAGNETYCZNEGO
AF V01/02 47
2027
Pobierz
J. SZAJNAR
WPŁYW KSZTAŁTU FRONTU KRYSTALIZACJI NA SKUTKI DZIAŁANIA WYMUSZONEJ KONWEKCJI
AF V01/02 48
1137
Pobierz
J. WINCZEK
MODELOWANIE NUMERYCZNE PRZEMIAN FAZOWYCH JEDNOWARSTWOWEGO NAPAWANIA ODLEWÓW
AF V01/02 49
906
Pobierz
R. WŁADYSIAK
KONTROLA JAKOŚCI ŻELIWA AUSTENITYCZNEGO METODĄ ATD
AF V01/02 50
1204
Pobierz
R. WYRZYKOWSKI, N. SCZYGIOL, T. OLAS
PARALLEL NUMERICAL MODELLING OF SOLIDIFICATION ON A PC-BASED CLUSTER
AF V01/02 51
925
Pobierz
D. BARTOCHA, S. JURA
ZALEŻNOŚCI PARAMETRÓW FUNKCJI HRC=F(S) I WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNYCH OD SKŁADU CHEMICZNEGO STALIWA
AF V01/02 52
2341
Pobierz
J. ČECH, L. ZEMČÍK, D. BAŘINOVÁ
PREDICTION OF MECHANICAL, STRUCTURAL AND INTERNAL-STRESS PROPERTIES OF AUTOMOTIVE CASTINGS
AF V01/02 53
947
Pobierz
J. DAŃKO, A. FEDORYSZYN
URZĄDZENIA I SYSTEMY INTENSYWNEGO CHŁODZENIA MASY FORMIERSKIEJ
AF V01/02 54
1236
Pobierz
St. M. DOBOSZ
UWARUNKOWANIA MODERNIZACJI KRAJOWYCH ODLEWNI
AF V01/02 55
1003
Pobierz
A. DROTLEW, B. PIEKARSKI
ŻAROWYTRZYMAŁE ODLEWY PALET – UWAGI KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE
AF V01/02 56
1138
Pobierz
T. DUREJKO, A. PATEJUK
MATERIAŁY NA BAZIE FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH OTRZYMYWANE METODĄ SPIEKANIA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE Z UDZIAŁEM FAZY CIEKŁEJ
AF V01/02 57
1838
Pobierz
I. DZWONNIK
PARAMETRY STOŻKA FORMOWANEGO Z MAS FORMIERSKICH
AF V01/02 58
940
Pobierz
I. DZWONNIK
PARAMETRY STOŻKA FORMOWANEGO Z PIASKU KWARCOWEGO
AF V01/02 59
1070
Pobierz
A. FEDORYSZYN
ANALIZA ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ FORMIERSKICH STOSOWANYCH W LINIACH WYTWARZANIA ODLEWÓW W SKRZYNKACH
AF V01/02 60
1197
Pobierz
B. HUTERA, J. L. LEWANDOWSKI, K. SMYKSY
WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ
AF V01/02 61
1336
Pobierz
K. JANERKA, S. JURA, J. JEZIERSKI, H. SZLUMCZYK
ANALIZA STRUMIENIA DWUFAZOWEGO W PROCESIE WDMUCHIWANIA PROSZKÓW
AF V01/02 62
899
Pobierz
A. JOPKIEWICZ
STEROWANIE Z WIZUALIZACJĄ PROCESAMI ZACHODZĄCYMI W INSTALACJI ŻELIWIAKOWEJ
AF V01/02 63
1588
Pobierz
S. JURA, R. BOGUCKI
STALIWO L20HGSNM ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE
AF V01/02 64
2485
Pobierz
S. JURA, J. CYBO, Z. JURA
PĘKNIĘCIA NA GORĄCO ODLEWÓW STALIWNYCH PROBLEMEM CIĄGLE NIEROZWIĄZANYM
AF V01/02 65
2215
Pobierz
B. KALANDYK, J. GŁOWNIA
OCENA APARATU MILLERA DO OKREŚLANIA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE STALIWA KONSTRUKCYJNEGO
AF V01/02 66
2402
Pobierz
J. MOCEK
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA EROZJĘ FORM PIASKOWYCH ZALEWANYCH ŻELIWEM
AF V01/02 67
1434
Pobierz
J. MUTWIL, M. ŻYGADŁO
STANOWISKO DO BADAŃ LEPKOŚCI METALI I STOPÓW
AF V01/02 68
1168
Pobierz
J. MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA OPORÓW PRZEPŁYWU METALU W KANALE FORMY ODLEWNICZEJ
AF V01/02 69
956
Pobierz
A. PATEJUK, T. DUREJKO
BADANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE ALUMINIUM ZBROJONYCH CZĄSTKAMI SiO2
AF V01/02 70
2019
Pobierz
J. PIĄTKOWSKI, F. BINCZYK
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ SILUMINU ALSi17
AF V01/02 71
1164
Pobierz
J. PIĄTKOWSKI
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg
AF V01/02 72
5328
Pobierz
J. PIĄTKOWSKI, F. BINCZYK
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRYBOLOGICZNE SILUMINU NADEUTEKTYCZNEGO PO OBRÓBCE CIEPLNEJ
AF V01/02 73
2052
Pobierz
I. TELEJKO, A. CHOJECKI
PRÓBY TECHNOLOGICZNE W BADANIU PROCESU TWORZENIA SIĘ PĘKNIĘĆ NA GORĄCO W ODLEWACH STALIWNYCH
AF V01/02 74
1112
Pobierz
R. WRONA, S. DOBOSZ, E. ZIÓŁKOWSKI
KOMPUTEROWE SYSTEMY MONITORINGU ZUŻYCIA MATERIAŁÓW FORMIERSKICH I WSADOWYCH W ODLEWNI
AF V01/02 75
1445
Pobierz
J. ZYCH
BADANIE KINETYKI WIĄZANIA MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI
AF V01/02 76
1388
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.