Archives of Foundry - Volume 2, No. 3

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
E. BAGIŃSKA
KOSZTY ORAZ EFEKTY ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE WDRAŻANIA ZASAD IPPC NA PRZYKŁADZIE HUTY MAŁAPANEW S.A. W OZIMKU
AF V02/03 01
823
Pobierz
S. BOČKUS, A. DOBROVOLSKIS
INVESTIGATION OF DUCTILE IRON PROPERTIES IN DEPENDENCE ON THE CHEMICAL COMPOSITION AND PRODUCTION TECHNOLOGY
AF V02/03 02
1355
Pobierz
A. W. BYDAŁEK, J. KANIA
RAFINACJA PRĘTOWA BRĄZU ALUMINIOWEGO
AF V02/03 03
1178
Pobierz
M. CIEŚLAK
WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ODPYLAJĄCE ŻELIWIAKÓW
AF V02/03 04
1579
Pobierz
J. DAŃKO, R. DAŃKO
ANALIZA SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW REGENERACJI
AF V02/03 05
1026
Pobierz
J. FURMANEK
INSTALACJA REGENERACJI MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH
AF V02/03 06
1326
Pobierz
M. HOLTZER
KIERUNKI ROZWOJU MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI W ASPEKCIE ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
AF V02/03 07
1620
Pobierz
I. KARGULEWICZ, K. OLENDRZYŃSKI
EMISJA DO ATMOSFERY TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH
AF V02/03 08
4444
Pobierz
K. KOWALSKI
WPŁYW JAKOŚCI ZŁOMU WSADOWEGO NA PRZEBIEG PROCESU ROZTAPIANIA WSADU W ELEKTRYCZNYM PIECU ŁUKOWYM
AF V02/03 09
754
Pobierz
T. LADRA
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ODLEWÓW DO MALOWANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
AF V02/03 10
11731
Pobierz
M. LATAŁA-HOLTZER, W. MONIOWSKI, K. WICHER, M. ŻMUDZIŃSKA
AKTUALNY POZIOM ODDZIAŁYWANIA KRAJOWEGO PRZEMYSŁU ODLEWNICZEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE
AF V02/03 11
1998
Pobierz
J.L. LEWANDOWSKI, J. DAŃKO, R. DAŃKO
MASY ZUŻYTE, CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA
AF V02/03 12
2046
Pobierz
M. ŁUCARZ
BADANIE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEORGANICZNYCH NA POWIERZCHNI ZREGENEROWANEJ OSNOWY
AF V02/03 13
730
Pobierz
F. PIĄTEK, J. BŁASZCZYK
NOWOCZESNE ŻELIWIAKI KOKSOWE UMOŻLIWIAJĄ EKONOMICZNY WYTOP ODSIARCZONEGO ŻELIWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
AF V02/03 14
1771
Pobierz
A.W. RABINOVITCH, J.W. SADOVNIK
WYTAPIANIE STALIWA WYSOKIEJ JAKOŚCI W PROCESIE DUPLEKS „PIEC ŁUKOWY – KONWERTOR GTR” ZE ZWARTYM UKŁADEM OCZYSZCZANIA GAZÓW
AF V02/03 15
772
Pobierz
W.S. RUFF
PREVENTION AND REUSE OF RESIDUES (ALUMINIUM)
AF V02/03 16
1082
Pobierz
K. SMYKSY, M. HOLTZER
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROCESU BRYKIETOWANIA DO UTYLIZACJI PYŁÓW ŻELIWIAKOWYCH
AF V02/03 17
929
Pobierz
W. TILCH, U. NITSCH
GIESSEREI UND UMWELT - WEGE ZUR NACHHALTIGEN GUSSSTÜCKFERTIGUNG
AF 02/03 18
790
Pobierz
R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA W ZDALNYCH KOMPUTEROWYCH SYSTEMACH POMIAROWO-STERUJĄCYCH
AF V02/03 19
799
Pobierz
E. ZIÓŁKOWSKI
CHARAKTERYSTYKA STEROWANIA GRUPOWEGO W ZASILANIU ELEKTRYCZNYCH PIECÓW OPOROWYCH
AF V02/03 20
1429
Pobierz
J. ZYCH, J. MOCEK
ZJAWISKO EROZJI W FORMACH WYKONYWANYCH Z MAS ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI
AF V02/03 21
1595
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.