Solidification of Metals and Alloys No.27/1996

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
CIACH Ryszard, PODOSEK Maria
NIERÓWNOWAGOWE KRZEPNIĘCIE W PODWÓJNYCH STOPACH MAGNEZU
KMiS - 27 01
856
Pobierz
Prohorenko Wiktor, Prohorenko Sergiej
Probliema kobalentnowo tajonnowo jewiazki u rozplawach intermietalidiw
KMiS - 27 02
331
Pobierz
SZAJNARJan
WARUNKI HOMOGENIZACJI STRUKTURY W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM
KMiS - 27 03
748
Pobierz
RZADKOSZ Stanisław, STASZCZAK Leopold
PIERWIASTKI ZWIĘKSZAJĄCE EFEKT STARZENIA ODLEWÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM- MIEDŹ
KMiS - 27 04
1819
Pobierz
BORKOWSKI Stanisław, TOMCZYŃSKI Szczepan, MERMER Magdalena, ZIĘBACZ - NIESMACZNY Małgorzata
WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA JAKOŚĆ WYROBÓW ZE STOPU AM1O
KMiS - 27 05
1017
Pobierz
BLACHA L., WYCIŚLIK Andrzej, MIKUSZEWSKI Tomasz
RAFINACJA PRÓŻNIOWA CIEKŁYCH STOPÓW MIEDZI
KMiS - 27 06
1099
Pobierz
RZADKOSZ Stanisław
ANALIZA PRZEMIAN FAZOWYCH W BRĄZACH ALUMINIOWO-KRZEMOWYCH
KMiS - 27 07
655
Pobierz
SŁUŻALEK Grzegorz, CYBO Jerzy, KAPTURKIEWICZ Wojciech
STEREOLOGICZNA WERYFIKACJA REZULTATÓW MODELOWANIA STRUKTURY WALCÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 27 08
577
Pobierz
BOROWIECKI Bogusław
WYDZIELENIA GRAFITU W PRZYPOWIERZCHNIOWEJ WARSTWIE ELEMENTÓW UKLADU WLEWOWEGO ODLEWÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 27 09
737
Pobierz
SUCHOŃ Jacek, JURA Stanisław, CYBO Jerzy, SŁUŻAŁEK Grzegorz
PROFIL TWARDOŚCI W FUNKCJI ZMIAN STEREOLOGICZNYCH STRUKTURY NA PRZEKROJU WALCÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 27 10
624
Pobierz
PATEJUJK Aleksy, BOJAR Zbigniew
KSZTAL TOW ANIE STRUKTURY STOPÓW Cd-Zn PODCZAS KRYSTALIZACJI PIERWOTNEJ
KMiS - 27 11
751
Pobierz
OPIEKUN Zenon, ORŁOWICZ Władysław
KINETYKA PRZEMIAN WĘGLIKOWYCH PODCZAS STARZENIA ODLEWNICZYCH STOPÓW KOBALTU
KMiS - 27 12
588
Pobierz
BOJAR Zbigniew, KORPIKIEWICZ JaroŁaw
ANALIZA MORFOLOGII I SKŁADU CHEMICZNEGO WĘGLIKÓW W ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU
KMiS - 27 13
1589
Pobierz
SŁOTA Damian
QUASI-STACJONARNE ZADANIE STEFANA W PROSTOKĄCIE
KMiS - 27 14
565
Pobierz
NTTKIEWICZ Zygmunt, IWASZKO Józef, JEZIORSKI Leopold
STRUKTURA l MORFOLOGIA WARSTW NATRYSKIWANYCH PLAZMOWO PO OBRÓBCE LUKIEM MIKROPLAZMY
KMiS - 27 15
1374
Pobierz
JÓŻWIAK Stanisław, BOJAR Zbigniew, BYSTRZYCKI Jerzy
ANALIZA ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ I ŻAROODPORNOŚCI STOPÓW NA OSNOWIE FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH
KMiS - 27 16
1132
Pobierz
BOJAR Zbigniew, KOMOREK Zenon, DUREJKO Tomasz
STRUKTURA l WLAŚCIWOŚCI INTERMETALICZNYCH POWŁOK OCHRONNYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ DETONACYJNĄ
KMiS - 27 17
933
Pobierz
WYCIŚLIK Andrzej
CONTRIBUTION TO THE DETERMINATION OF HIGH CONCENTRATIONS OF SOME METALLIC ELEMENTS IN ISOLATES BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY METHOD
KMiS - 27 18
560
Pobierz
A. Twardowska, J.Kusiński
KRYSTALIZACJA STOPU AI-Li-Cu-Zr W PROCESIE LASEROWEGO SPAWANIA
KMiS - 27 19
938
Pobierz
Prohorenko Sergiej, Mudryj Stepan
Komputerowa symulacja struktury domieszek w metalach ziem rzadkich
KMiS - 27 20
704
Pobierz
KOMOREK Zenon, BOJAR Zbigniew
STRUKTURA I NAPRĘŻENIA WŁASNE W WARSTWIE POWIERZCHNIOWEJ ODLEWNICZEGO STOPU NIKLU PO PRZETOPIENIU l STOPOWANIU LASEROWYM
KMiS - 27 21
1396
Pobierz
PAWLAK Ryszard
STRUKTURA l WŁASNOŚCI LASEROWO DOMIESZKOWANYCH STOPÓW REZYSTYWNYCH Cu -Ni ORAZ Ni- Cr
KMiS - 27 22
968
Pobierz
INDYK Bolesław, ROŻNIAKOWSKI Kazimierz
POWIERZCHNIOWA MIKROSEGREGACJA SKŁADNIKÓW STOPU Cu-Ni W OBSZARACH STOPIONYCH WIĄZKĄ ŚWIATŁA LASERA RUBINOWEGO
KMiS - 27 23
642
Pobierz
ROŻNIAKOWSKI Kazimierz
LASEROWA GENERACJA FAL KAPILARNYCH NA POWIERZCHNI MONOKRYSTALICZNEGO KOBALTU
KMiS - 27 24
598
Pobierz
BYLICA Andrzej, KUŻMA Marian
IMPULSOWE LASEROWE WYGRZEWANIE STALI NADEUTEKTOIDALNEJ
KMiS - 27 25
844
Pobierz
BYLICA Andrzej, ADAMIAK Stanisław
BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA LASEROWO HARTOWANYCH STALI WĘGLOWYCH
KMiS - 27 26
1241
Pobierz
Poxmurska Anna, Arabskij Jurij, Arabskij Roman, Duriapna Zoja, Borczik Oleksander
Optymalizacja struktury stali 65G za pomocą laserowej obróbki
KMiS - 27 27
553
Pobierz
MAJOR Bogusław, MIERZWIŃSKI Dariusz
STRUKTURA I WŁASNOŚCI STALI STOPOWYCH 18G2, 36HNM, 15B28H PO MODYFIKACJI LASEROWEJ
KMiS - 27 28
8580
Pobierz
PATEJUK Aleksy, NAPADLEK Wojciech, PRZETAKIEWICZ Wojciech
WPLYW STOPOWANIA LASEROWEGO I NAPAWANIA METODĄ TIG NA ŻAROODPORNOŚĆ STALI 50H21G9N4
KMiS - 27 30
2214
Pobierz
BOGDANOWICZ Zdzisław, ŚNIEŻEK Lucjan
PRZEBIEG ZMĘCZENIOWEGO PĘKANIA ELEMENTÓW ZE STALI LH15SG LASEROWO UTWARDZANYCH W WARUNKACH JEDNOCZESNEGO DZIAŁANIA NACISKU STYKOWEGO I OBROTOWEGO ZGINANIA
KMiS - 27 31
1071
Pobierz
Pleszakow Edward, Szwaczko Sergiej, Borisiuk Anatolij
Struktura wlasnosti powierchniewich szarich wysokomicnogo czawunu pislia lazernogo gartuwanija z rozplawlenogo stanu i widpusku
KMiS - 27 32
391
Pobierz
KUSIŃSKI Jan, ŁUKAWSKI G, TWARDOWSKA Agnieszka, PRZYBYLOWICZ Karol
ZMIANA WŁASNOŚCI I STRUKTURY STALI SW18 W STANIE LANYM W WYNIKU LASEROWEGO PRZETOPIENIA
KMiS - 27 33
1030
Pobierz
ZIELECKI Władysław, MARSZAŁEK Józef
STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ I BADANIA ZUŻYCIA OSTRZY ZE STALI SW7M OBROBIONEJ WIĄZKĄ LASEROWĄ
KMiS - 27 34
1708
Pobierz
BYLICA Andrzej, BOCHNOWSKI Wojciech
BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA STALI SKSMC PRZETOPIONEJ LASEROWO
KMiS - 27 35
1137
Pobierz
BYLICA Andrzej, DZIEDZIC Andrzej
BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA STALI SW7M PO HARTOWANIU LASEROWYM
KMiS - 27 36
1399
Pobierz
KALITA Wojciech, HOFFMAN Jacek, MUCHA Zygmunt
LASEROWE CIĘCIE CIENKOŚCIENNYCH ELEMENTÓW CERAMICZNYCH Z Al203
KMiS - 27 37
833
Pobierz
BOGDANOWICZ Zdzisław, HOFFMAN Jacek, KALITA Wojciech
KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIA LASEROWEJ GŁOWICY O ZWIERCIADŁACH CYLINDRYCZNVCH
KMiS - 27 38
823
Pobierz
DOMAGAŁA Maciej , ROŻNIAKOWSKI Kazimierz
ZMIANY STRUKTURY DOMEN MAGNETYCZNYCH W STALI KRZEMOWEJ WYWOŁANE NAGRZEWANIEM IMPULSOWĄ WIĄZKĄ LASERA
KMiS - 27 29
658
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.