Solidification of Metals and Alloys No.30/1997

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
ADAM BOKOTA, RYSZARD PARKITNY
MODEL POWSTAW ANIA SZCZELINY SKURCZOWEJ POMIĘDZY KRYSTALIZATOREM A WLEWKIEM ClĄ GL YM
KMiS - 30 01
992
Pobierz
ADAM BOKOTA, LESZEK SOWA
MODEL PRZEPŁYWU CIEPŁA I MASY W KRYSTALIZATORZE W POCZĄTKOWYM STADIUM PROCESU COS
KMiS - 30 02
1514
Pobierz
BOGUSŁAW BOROWIECKI
OPTYMALIZACJA ODLEWU WZORCOWEGO DO OZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA AKUMULACJI CIEPŁA MA TERlALU FORMY
KMiS - 30 03
1423
Pobierz
ANDRIEJ A . BURBIELKO, EDWARD FRAŚ. EDWARD GUZIK WOJCIECH KAPTURKIEWICZ, MICHAŁ PORĘBSKI·
MODELOWANIE KRZEPNIĘCIA WLEWKA Fe-Si-Mg
KMiS - 30 04
712
Pobierz
MAKSYMILIAN DUDYK, TOMASZ CIUĆKA, STEFAN GADZIŃSKI,
OCENA WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH SILUMINU AK9 (AISi9Mg) NA PODSTAWIE KRZYWYCH KRYSTALIZACJI METODY A TD I AED
KMiS - 30 05
1287
Pobierz
JÓZEF GAWROŃSKI , STANISŁAW JURA, MIROSŁAW CHOLEWA, JAN SZAJNAR, ZBIGNIEW JURA, ANDRZEJ STUDNICKI, FRANCISZEK ZASADA, WŁADYSŁAW HABRAJSKI
KOMFUTEROWE WSPOMAGANIE OPRACOWANIA TECHNOLOGII MASYWNYCH ODLEWÓW STALIWNYCH
KMiS - 30 06
1044
Pobierz
EDWARD GUZIK
WYPRZEDZENIE FAZY ŚCIANOWEJ PODCZAS KRYSTALIZACJI EUTEKTYKI GRAFITOWEJ
KMiS - 30 07
1475
Pobierz
ZENON IGNASZAK, MIECZYSŁAW HAJKOWSKI
ŚCISŁOŚĆ I STRUKTURA KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW ZE STALIWA NISKOSTOPOWEGO
KMiS - 30 08
1148
Pobierz
Andrzej Jopkiewicz, Krzysztof Warpechowski
BADANIA KOMPUTEROWEGO MODELU PROCESU ŻELIWAKOWEGO
KMiS - 30 09
914
Pobierz
ZBIGNIEW JURA
COLDCAST- ZESTAW PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO SYMULACJI PRZEPŁYWU CJEPŁA
KMiS - 30 10
711
Pobierz
ZBIGNIEW JURA", STANISŁAW JURA
FUNKCJE KRYSTALIZACJI STOPU AK132 W METODZIE A TD
KMiS - 30 11
525
Pobierz
JERZY KILARSKI, ANDRZEJ STUDNICKI, JACEK SUCHOŃ, STANISŁAW JURA
POLE TEMPERA TUR W TECHNOLOGII WYKONANIA ODLEWÓW WARSTWOWYCH
KMiS - 30 12
748
Pobierz
JERZY ST. KOWALSKI
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII ODLEWANIA- OBLICZANIE I DOBÓR UKŁADU WLEWOWEGO
KMiS - 30 13
1268
Pobierz
WŁADYSŁAW LONGA
ANALITYCZNE OBLICZANIE KSZTAŁTU JAM SKURCZOWYCH W NADLEWACH ZASILAJĄCYCH ODLEWY O KSZTAŁCIE ZŁOŻONYM (FORMY PIASKOWE)
KMiS - 30 14
1263
Pobierz
Ewa MAJCHRZAK, Ewa ŁADYGA, Jerzy MENDAKIEWICZ
MODELOWANIE KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW O GEOMETRII KULISTEJ Z WYKORZYSTANIEM KOMBINOWANEJ METODY ELEMENTÓW BRZEGOWYCH
KMiS - 30 15
1203
Pobierz
Bohdan MOCHNACKI, Józef S.SUCHY, Romuald SZOPA
ZASTOSOWANIE MEB DO SYMULACJI KRZEPNIĘCIA WALCOWEGO MIEDZIANEGO WLEWKA CIĄGŁEGO
KMiS - 30 16
1002
Pobierz
E. ONYSZKIEWICZ, Z. OPIEKUN, W. ORŁOWICZ
MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPU TYTANU α+β SKONCENTROWANYM ŹRÓDŁEM ENERGII3,
KMiS - 30 17
4899
Pobierz
MARCIN PERZYK
NOWA GENERACJA OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO PROJEKTOWANIE PROCESÓW ODLEWNICZYCH
KMiS - 30 18
903
Pobierz
STANISŁAW PIETROWSKI, BOGUSŁAW PISAREK
KRYSTALIZACJA I STRUKTURA ŻELIWA CHROMOWO-MOLIBDENOWEGO
KMiS - 30 19
1395
Pobierz
STANISŁAW PIETROWSK1, RYSZARD WŁADYSIAK
KRYSTALIZACJA SILUMINÓW PODEUTEKTYCZNYCH SYNTETYCZNYCH Z DODATKIEM Fe
KMiS - 30 20
2202
Pobierz
JAN SZAJNAR, JÓZEF GAWROŃSKI
ROZKŁAD SKŁADNIKA STOPOWEGO I STRUKTURA ODLEWÓW KRZEPNĄCYCH POD DZIAŁANIEM POLA MAGNETYCZNEGO
KMiS - 30 21
1246
Pobierz
NORBERT SCZYGIOL
RÓWNANIA KRZEPNIĘCIA W UJĘCIU METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONCYH
KMiS - 30 22
1640
Pobierz
NORBERT SCZYGIOL, GRZEGORZ SZWARC, TOMASZ OLAS, ARKADIUSZ NAGÓRKA
ANALIZA OBIEKTOWA KRZEPNIĘCIA MODELOWANEGO ELEMENTAMI SKOŃCZONYMI
KMiS - 30 23
1154
Pobierz
ANDRZEJ BALIŃSKI, JAN LECH LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF SMYKSY, BARBARA HUTERA
NOWY APARAT DO POMIARU SIŁ ADHEZJI I KOHEZJI MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH
KMiS - 30 24
2558
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.