Solidification of Metals and Alloys No.31/1997

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
ANDRZEJ BYDAŁEK, JERZY MUTWIL
LEJNOŚĆ METALI I STOPÓW A OPTYMALNE PARAMETRY ZALEWANIA FORM ODLEWNICZYCH
KMiS - 31 01
2822
Pobierz
ANDRZEJ BYLICA, WOJCIECH BOCHNOWSKI, ANDRZEJ DZIEDZIC
BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA STALI SZYBKOTNĄCYCH SW7M I SK5MC PRZETOPIONYCH LASEROWO
KMiS - 31 02
2836
Pobierz
MIROSŁAW CHOLEWA, JÓZEF GAWROŃSKI
MORFOLOGIA CZĄSTEK ZBROJĄCYCH Al203 I SiC W ODLEWANYCH KOMPOZYTACH ODPORNYCH NA ZUŻYCIE
KMiS - 31 03
1008
Pobierz
MAKSYMILIAN DUDYK, TOMASZ CIUĆKA, STEFAN GADZIŃSKI, JACEK PEZDA, PRZEMYSŁAW WASILEWSKI
WPL YW PROCESÓW TOPIENIA NA KOROZJĘ SILUMINÓW
KMiS - 31 04
1314
Pobierz
STEFAN GADZIŃSKI, TOMASZ CIUĆKA, MAKSYMILIAN DUDYK, JACEK PEZDA, PRZEMYSłAW WASILEWSKI
UMOCNIENIE MOSIĄDZÓW W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA WYTŁOCZEK
KMiS - 31 05
1075
Pobierz
J. GŁOWNIA, K. HUBNER
MORFOLOGIA AZOTKÓW W PROCESIE ODTLENIANIA STALI
KMiS - 31 06
2795
Pobierz
KRZYSZTOF JANERKA", STANISŁAW JURA, ZBIGNlEW PIĄTKIEWICZ, HENRYK SZLUMCZYK
PNEUMA TYCZNE NA WĘGLANIE CIEKŁYCH STOPÓW ŻELAZA
KMiS - 31 07
1068
Pobierz
MIECZYstAW KACZOROWSKI*, ANDRZEJ BOROWSKI, STANISŁAW WASZKIEWICZ
BADANIE SUBTELNEJ STRUKTURY WARSTW ZABIELONYCH W ODLEWACH Z ŻELIW A SZAREGO
KMiS - 31 08
1248
Pobierz
BARBARA KALANDYK
STALE Z MIKRODODATKAMI - NOWE TWORZYWO NA ODLEWY
KMiS - 31 09
5897
Pobierz
ALEKSANDER KARWIŃSKI
WPŁ YW ZAWARTOŚCI KRZEMIONKI KOLOIDALNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁEJ MASY CERAMICZNEJ STOSOWANEJ W TECHNOLOGII WYTAPIANYCH MODELI
KMiS - 31 10
1887
Pobierz
JERZY KUBICKI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE ODLEWNICZYCH POWŁOK Al-Cu NA STALIWIE ŻAROWYTRZYMAŁAMYM
KMiS - 31 11
730
Pobierz
WŁADYSŁAW LONGA
OBLICZANIE CZASU PRZEBYWANIA WSADU METALOWEGO W STREFIE PODGRZANIA ŻELIWIAKA KOKSOWEGO
KMiS - 31 12
616
Pobierz
TERESA MICHTA-STAWIARSKA
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA DIETERTA DO OCENY KLASYCZNYCH MAS FORMIERSKICH
KMiS - 31 13
1044
Pobierz
ADAM MICKER
METODY GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA ODPADOWYCH MAS FORMIERSKICH
KMiS - 31 14
1929
Pobierz
TADEUSZ MIKULC7YŃSKI, ZDZISŁAW SAMSONOWICZ*
WPLYW PODCIŚNIENIA NA ZDOLNOŚĆ DO WYPEŁNIANIA FORMY PIASKOWEJ CIEKŁYM METALEM
KMiS - 31 15
801
Pobierz
MARIAN MITKO, JANUSZ BRASZCZYŃSKI
PROJEKTOWANIE WŁASNOŚCI KOMPOZYTU CuTi5- SiC
KMiS - 31 16
692
Pobierz
JERZY MUTWIL
TEMPERATURA LEJNOŚCI ZEROWEJ W UKŁADZIE AI-Si
KMiS - 31 17
573
Pobierz
TADEUSZ PACYNIAK
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ODLEWANIA STALIWA METODĄ PEŁNEJ FORMY
KMiS - 31 18
669
Pobierz
BOGDAN PIEKARSKI
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA AUSTENITYCZNEGO18/30 STABILIZOWANEGO Nb I/LUB Ti
KMiS - 31 19
1430
Pobierz
Zbigniew Piłkowski, Marek Czyż
Badanie mas na formy dla procesu Vacumetal
KMiS - 31 20
1277
Pobierz
Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif
MODYFIKACJA STOPU AISill DODATKAMI AISriO i AIB4
KMiS - 31 21
574
Pobierz
MAREK SŁAWOMIR SOIŃSKI
POSTAĆ WYDZIELEŃ GRAFITU W SFEROIDYZOWANYM ŻELIWIE NISKOALUMINIOWYM
KMiS - 31 22
621
Pobierz
ANDRZEJ STUDNICKI, STANISŁAW JURA
WPŁYW Mo, Ni, V i B NA CHARAKTERYSTYCZNE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO
KMiS - 31 23
652
Pobierz
Józef S. Suchy, Anna Pocica-Filipowicz, Andrzej Nowak
METODY ZWIĘKSZENIA ŻYWOTNOŚCI ODLEWÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 31 24
1280
Pobierz
Henryk Szlumczyk, Stanisław Jura, Zbigniew Piątkiewicz, Krzysztof Janerka
PROCES KLASYFIKACJI MATERIAŁÓW SYPKICH W PRZEPŁYWOWYM URZĄDZENIU FLUIDYZACYJNYM
KMiS - 31 25
804
Pobierz
Tadeusz Szmigielski
REJESTRACJA PRZEBIEGU TEMPERATURY W PIASKOWEJ FORMIE ODLEWNICZEJ
KMiS - 31 26
507
Pobierz
ADAM TABOR
WPŁYW Cu i Mn NA PRZEBIEG l STADIUM GRAFITYZACJI ŻELIWA BIAŁEGO
KMiS - 31 27
547
Pobierz
Barbara Wierzbicka
OCENA PRZEBIEGU KRYSTALIZACJI SILUMINÓW METODĄ ZAMRAŻANIA
KMiS - 31 28
632
Pobierz
Jerzy Zych
OCENA ZMĘCZENIA CIEPLNEGO ŻELIWA NIENISZCZĄCĄ METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ
KMiS - 31 29
1393
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.