Archives of Foundry - Volume 2, No. 6

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
F.BINCZYK, J.SITKO
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM ŻELIWA STOPOWEGO NA WALCE BIMETALOWE, A TEMPERATURĄ KRYSTALIZACJI TL I TS
AF V02/06 01
1047
Pobierz
F.BINCZYK J, J.PIĄTKOWSKI, J.SZYMSZAL
OPTYMALNY DOBÓR ASORTYMENTU
AF V02/06 02
1895
Pobierz
J.BOBITSKI, S.SZELA
LASEROWE WYŻARZANIE REZYSTORÓW GRUBOWARSTWOWYCH
AF V02/06 03
1348
Pobierz
A.W.BYDAŁEK, A.BYDAŁEK
OPTYMALIZOWANIE PROCESÓW RAFINACJI
AF V02/06 04
966
Pobierz
A.BYLICA, S.ADAMIAK
LASEROWE UMACNIANIE STALI NIESTOPOWYCH
AF V02/06 05
1620
Pobierz
M.GANCZAREK, W.KOLLEK, T.MIKULCZYŃSKI
BADANIA SYMULACYJNE I EKSPERYMENTALNE PROCESU DYNAMICZNEGO PRASOWANIA MAS FORMIERSKICH
AF V02/06 06
1127
Pobierz
J.GAWROŃSKI, D.HOMA
UKŁADY SYSTEMU POLKO W ODLEWNICTWIE
AF V02/06 07
1233
Pobierz
J.GAWROŃSKI, J.SZAJNAR, B.STACHOŃ
FILTRY MODYFIKUJĄCE DLA ŻELIWA SZAREGO I SFEROIDALNEGO
AF V02/06 08
1449
Pobierz
E.GUZIK, M.PORĘBSKI
WALORY UŻYTKOWE NOWEGO KRAJOWEGO
AF V02/06 09
1925
Pobierz
W.JASIŃSKI
PRZEMIANY STRUKTURALNE W ODLEWANYCH
AF V02/06 10
1075
Pobierz
A.JOPKIEWICZ, A.NOWAK, T.SZYMCZAK
PORÓWNANIE KOSZTÓW WYTWARZANIA ODLEWÓW TARCZY HAMULCOWEJ WENTYLOWANEJ
AF V02/06 11
3852
Pobierz
S.JURA, Z.JURA
ŁUKI RUROCIĄGÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO ODPORNE NA ZUŻYCIE
AF V02/06 12
1309
Pobierz
M.KACZOROWSKI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA Z GRAFITEM MIESZANYM HARTOWANEGO IZOTERMICZNIE
AF V02/06 13
1744
Pobierz
J.MUTWIL, R.JANOWSKI
ZDOLNOŚĆ DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al – Si
AF V02/06 14
1169
Pobierz
J.MUTWIL, R.JANOWSKI, M.MICHALSKI
BADANIA FRONTU KRYSTALIZACJI DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al – Si W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH
AF V02/06 15
1160
Pobierz
J.MUTWIL, D.NIEDŹWIECKI, M.MICHALSKI
BADANIA FRONTU KRYSTALIZACJI SILUMINÓW TECHNICZNYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH
AF V02/06 16
1008
Pobierz
Z.NIEDŹWIEDZKI
ZASADNICZE ZAŁOŻENIA I WIELKOŚCI PROCESU CIĄGŁEJ SEDYMENTACJI WIELOSTRUMIENIOWEJ
AF V02/06 17
2012
Pobierz
J PIĄTKOWSKI, J.SZYMSZAL, A.GIEREK
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI OPTYMALNEGO WYBORU ASORTYMENTU PRODUKCJI ZAKŁADU ODLEWNICZEGO
AF V02/06 18
13889
Pobierz
J.PIĄTKOWSKI, G.PUCKA, J.SZYMSZAL
METODY WYZNACZANIA OPTYMALNYCH DECYZJI Z ZASTOSOWANIEM MODUŁU SOLVER
AF V02/06 19
2376
Pobierz
J.PIĄTKOWSKI, J.SZYMSZAL, F.BINCZYK
OBLICZANIE NAMIARU WSADU METALOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU SIMPLEKS
AF V02/06 20
2844
Pobierz
S.PROKHORENKO, B.STADNYK, A.BYLICA
DETERMINATION OF STRUCTURAL AND THERMAL-PHYSICS REQUIREMENTS OF STABILIZATION OF AN EQUILIBRIUM CRYSTALLIZATION OF A EUTECTIC ALLOYS
AF V02/06 21
2006
Pobierz
V.PROKHORENKO, S.PROKHORENKO
ENTROPY OF MELTING AND STRUCTURAL CONDITION OF A MELT
AF V02/06 22
1724
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ
MODYFIKACJA SILUMINÓW AK7 i AK9
AF V02/06 23
5539
Pobierz
K.SIEKAŃSKI, S.BORKOWSKI
ETAPY KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ODLEWÓW Z ŻELIWA SZAREGO
AF V02/06 24
1479
Pobierz
J.SZAJNAR
ROZKŁAD MIEDZI W KRYSZTAŁACH KOLUMNOWYCH W ODLEWACH WYKONYWANYCH W POLU MAGNETYCZNYM
AF V02/06 25
1015
Pobierz
P.WASILEWSKI
ODLEWNICTWO W BUDOWIE SAMOCHODÓW
AF V02/06 26
8852
Pobierz
A.CYPRYS
OPTYMALIZACJA SYSTEMU PRODUKCJI W ODLEWNI ŻELIWA W KOLUSZKACH
AF V02/06 27
2432
Pobierz
A.OŚCIŁOWSKI, W.PLIŚ
MODYFIKACJA ŻELIWA W FORMIE Z JEDNOCZESNĄ JEGO FILTRACJĄ - PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE
AF V02/06 28
1496
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
METODYKA PRZYGOTOWANIA OCENY JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z ZASTOSOWANIEM METODY ATD
AF V02/06 29
982
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS-400-15 METODĄ ATD
AF V02/06 30
3935
Pobierz
B.PISAREK
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU
AF V02/06 31
1589
Pobierz
R.WŁADYSIAK
WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PLANOWANIA PRODUKCJI ŻELIWA
AF V02/06 32
1190
Pobierz
S.RZADKOSZ, A.GRZEBYK
PRZEMIANY FAZOWE MOSIĄDZU ALUMINIOWO-KRZEMOWEGO
AF V02/06 33
2920
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.