Archives of Foundry - Volume 3, No. 8

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
F.BINCZYK, J.SZYMSZAL, J.PIĄTKOWSKI
EKONOMICZNE ASPEKTY ZRÓWNANIA KOSZTÓW Z ZYSKIEM WE WSPÓŁCZESNYM ZAKŁADZIE ODLEWNICZYM
AF V03/08 01
1959
Pobierz
F.BINCZYK, J.PIĄTKOWSKI, J.SZYMSZAL
OPTYMALIZACJA DWUKRYTERIALNA ASORTYMENTU PRODUKCJI W ODLEWNI
AF V03/08 02
2635
Pobierz
A.BYLICA, S.ADAMIAK, W.BOCHNOWSKI, A.DZIEDZIC
NAPRĘŻENIA WŁASNE W HARTOWANYCH LASEROWO STALACH SK5MC, SW7M, 45
AF V03/08 03
2311
Pobierz
J.DUDA
ALGORYTM EWOLUCYJNY DLA PROBLEMU HARMONO-GRAMOWANIA PRACY ODLEWNI ŻELIWA
AF V03/08 04
1462
Pobierz
S.DYMSKI
NIEKTÓRE ASPEKTY OPTYMALIZACJI STRUKTURY ŻELIWA ADI
AF V03/08 05
1140
Pobierz
A.FAJKIEL, W.WALCZAK
POPRAWA ORGANIZACJI PRACY NA STANOWISKU ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
AF V03/08 06
1555
Pobierz
B.KALANDYK, J.GŁOWNIA
WPŁYW WANADU I MOLIBDENU ORAZ OBRÓBKI CIEPLNEJ STALIWA Mn-Ni DLA UZYSKANIA GRANICY PLASTYCZNOŚCI POWYŻEJ 850 MPa
AF V03/08 07
825
Pobierz
Z.LECH, E.CZEKAJ, J.NYKIEL, B.KUŁAGA
OPTYMALIZACJA PROCESU OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPU TŁOKOWEGO TYPU AlSi12CuNiMg,ZE WZGLĘDU NA TWARDOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWĄ, W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH
AF V03/08 08
2510
Pobierz
A.MACIOŁ, A.STAWOWY, R.WRONA
KONCEPCJA INFORMACYJNEGO SYSTEMU PLANOWANIA PRODUKCJI W ODLEWNI
AF V03/08 09
2420
Pobierz
J.MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA SKŁONNOŚCI METALI I STOPÓW DO TWORZENIA OBCIĄGNIĘĆ
AF V03/08 10
1113
Pobierz
J.MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA GĘSTOŚCI CIEKŁYCH METALI I STOPÓW
AF V03/08 11
1198
Pobierz
T.SZYKOWNY
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO PODCZAS CIĄGŁEGO CHŁODZENIA
AF V03/08 12
2603
Pobierz
Z.NIEDŹWIEDZKI, M.CŁAPA, R.KACZOROWSKI
FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU
AF V03/08 13
699
Pobierz
Z.NIEDŹWIEDZKI
WPŁYW NIEJEDNORODNOŚCI STĘŻENIA ZAWIESINY NA WIELKOŚCI PROCESU CIĄGŁEJ SEDYMENTACJI WIELOSTRUMIENIOWEJ
AF V03/08 14
949
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, A.TRYTEK
A STUDY OF ARC AND MELTING EFFICIENCY IN GTAW PROCESS
AF V03/08 15
1312
Pobierz
A.OŚCIŁOWSKI
WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002
AF V03/08 16
845
Pobierz
T.PACYNIAK, R.KACZOROWSKI
BADANIE WŁASNOŚCI POKRYĆ OGNIOTRWAŁYCH NANOSZONYCH NA MODELE POLISTYRENOWE, STOSOWANE PRZY WYTWARZANIU ODLEWÓW METODĄ LOST FOAM
AF V03/08 17
1706
Pobierz
M.PERZYK, A.KOCHAŃSKI, J.KOZŁOWSKI
SYSTEMY MONITORUJĄCE I STERUJĄCE PRODUKCJĄ W ODLEWNI WYKORZYSTUJĄCE SZTUCZNE SIECI NEURONOWE
AF V03/08 18
1311
Pobierz
V.PROKHORENKO, M.TURCZENKO, S.PROKHORENKO, S.MUDRYJ
LASER MELTING – PRESSURE IN MELT, STRUCTURE AND MICROHARDNESS OF CARRIED OUT MATERIAL
AF V03/08 19
810
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
MODYFIKACJA STOPU AK11
AF V03/08 20
3679
Pobierz
K.SIEKAŃSKI, S.BORKOWSKI
STEROWANIE JAKOŚCIĄ ODLEWÓW ŻELIWNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM ODLEWNIĄ ŻELIWA
AF V03/08 21
1178
Pobierz
A.STUDNICKI, M.PRZYBYŁ
ANALIZA FAZY WĘGLIKOWEJ ŻELIWA CHROMOWEGO NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
AF V03/08 22
903
Pobierz
J.SZAJNAR, J.GAWROŃSKI
ZMIANA SZEROKOŚCI STREFY KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH W POLU MAGNETYCZNYM
AF V03/08 23
795
Pobierz
M.TREPCZYŃSKA-ŁENT
EFEKTY WYŻARZANIA SFEROIDYZUJĄCEGO ŻELIWA PO HARTOWANIU Z PRZEMIANĄ IZOTERMICZNĄ
AF V03/08 24
1362
Pobierz
R.ZAPAŁA, J.GŁOWNIA, B.MIKUŁOWSKI
ZMIANY MIKROSTRUKTURY I WYDZIELEŃ WĘGLIKÓW W STALIWIE Cr-Ni PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI
AF V03/08 25
2635
Pobierz
A.W.BYDAŁEK
ATMOSFERA TOPIENIA W ODLEWNICZYCH PROCESACH PRZETAPIANIA STOPÓW MIEDZI – CZĘŚĆ II
AF V03/08 26
1085
Pobierz
B.PISAREK
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU
AF V03/08 27
1905
Pobierz
R.WŁADYSIAK
TWORZENIE MODELU SYSTEMU PRODUKCYJNEGO ODLEWNI W BAZIE DANYCH SYSTEMU infor:NT
AF V03/08 28
961
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO
AF V03/08 29
1442
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
REJESTRACJA ZMIAN WILGOTNOŚCI W PIASKOWEJ FORMIE NAGRZEWANEJ JEDNOSTRONNIE
AF V03/08 30
796
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
WPŁYW PYŁU WĘGLOWEGO NA WARTOŚĆ CIŚNIENIA GAZÓW W WILGOTNEJ FORMIE ODLEWNICZEJ
AF V03/08 31
849
Pobierz
R.GOROCKIEWICZ
WPŁYW TWARDOŚCI I MIKROSTRUKTURY STOPÓW ALUMINIUM NA UDARNOŚĆ
AF V03/08 32
5195
Pobierz
J.MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA SKURCZU LINIOWEGO I NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W ODLEWACH
AF V03/08 33
1745
Pobierz
S.PIETROWSKI, R.WŁADYSIAK
OCENA KRYSTALIZACJI STALIWA METODĄ ATD
AF V03/08 34
1457
Pobierz
A.CYPRYS, S.PIETROWSKI
SZANSE I ZAGROŻENIA UNII EUROPEJSKIEJ DLA ODLEWNI ŻELIWA KOLUSZKI
AF V03/08 35
902
Pobierz
H.SZLUMCZYK, J.GAWROŃSKI
REGENERATOR LINIOWY - NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PNEUMATYCZNEJ REGENERACJI MAS FORMIERSKICH
AF V03/08 36
910
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.