Archives of Foundry - Volume 3, No. 9

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
D.BARTOCHA, S.JURA
CECHY OGÓLNE CHARAKTERYSTYK TEMPERATUROWYCH WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH STALIWA
AF V03/09 01
954
Pobierz
D.BARTOCHA, J.GAWROŃSKI, K.JANERKA
ZALEŻNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA OD MATERIAŁÓW WSADOWYCH
AF V03/09 02
3176
Pobierz
F.BINCZYK, J.SITKO
KSZTAŁTOWANIE PROFILU I GRUBOŚCI WARSTWY STOPOWEJ W BIMETALOWYCH WALCACH HUTNICZYCH
AF V03/09 03
1673
Pobierz
F.BINCZYK, J.PIĄTKOWSKI
KRYSTALIZACJA SILUMINU AlSi17 Z DODATKIEM Cr, Co i Ti
AF V03/09 04
1938
Pobierz
T.BOGACZ, Z.GÓRNY
EFEKTY EKONOMICZNE REGENERACJI OSNOWY MAS
AF V03/09 05
878
Pobierz
T.BOGACZ, Z.GÓRNY
WSKAŹNIKOWA OCENA REGENERATU
AF V03/09 06
1126
Pobierz
A.BOKOTA, T.DOMAŃSKI, L.SOWA
NAPRĘŻENIA W HARTOWANYM ELEMENCIE STALOWYM CHŁODZONYM Z RÓŻNĄ INTENSYWNOŚCIĄ. SYMULACJE NUMERYCZNE
AF V03/09 07
827
Pobierz
A.BOKOTA, A.KULAWIK
NUMERYCZNY MODEL PRZEMIAN FAZOWYCH STALI 45
AF V03/09 08
918
Pobierz
A.BOKOTA, W.PIEKARSKA
NAPRĘŻENIA W POŁĄCZENIU SPAWANYM WYKONANYM TECHNIKĄ LASEROWĄ. SYMULACJE NUMERYCZNE
AF V03/09 09
1254
Pobierz
A.W.BYDAŁEK
ATMOSFERA TOPIENIA W ODLEWNICZYCH PROCESACH PRZETAPIANIA STOPÓW MIEDZI – CZĘŚĆ III
AF V03/09 10
1350
Pobierz
M.CHOLEWA
KSZTAŁTOWE ODLEWY Z PIAN KOMPOZYTOWYCH
AF V03/09 11
2577
Pobierz
A.CIEKOT, R.PARKITNY
STANY NAPRĘŻENIA WLEWKA CIĄGŁEGO ODLEWANIA WYWOŁANE RUCHEM OSCYLUJĄCYM KRYSTALIZATORA
AF V03/09 12
811
Pobierz
T.CIUĆKA, J.PEZDA, A.BIAŁOBRZESKI
REJESTRACJA PROCESU KRYSTALIZACJI SYNTETYCZNEGO STOPU AlNi5,0 METODĄ „ATND”
AF V03/09 13
808
Pobierz
M.DUDYK, K.KOSIBÓR
KRYSTALIZACJA, STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE STOPÓW I KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH
AF V03/09 14
2998
Pobierz
I.DZWONNIK
KONCEPCJA ELASTYCZNEGO TRANSPORTU W FORMIERNI
AF V03/09 15
1179
Pobierz
J.GAWROŃSKI, D.HOMA
NOWE ROZWIĄZANIA I POSTĘP W MODUŁOWYCH UKŁADACH SYSTEMU POLKO W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH
AF V03/09 16
1200
Pobierz
I.GŁAZOWSKA, F.ROMANKIEWICZ
WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P
AF V03/09 17
1531
Pobierz
R.GOROCKIEWICZ
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW
AF V03/09 18
3088
Pobierz
Z.GÓRNY, S.KLUSKA-NAWARECKA, H.POŁCIK
SYMULACJA KRZEPNIĘCIA BRĄZU ALUMINIOWEGO BA1032 Z WERYFIKACJĄ DOŚWIADCZALNĄ
AF V03/09 19
999
Pobierz
M.GREGORASZCZUK, K.SMYKSY
WYBRANE ZAGADNIENIA BUDOWY I DZIAŁANIA KRAT WIBRACYJNYCH DO WYBIJANIA ODLEWÓW
AF V03/09 20
2774
Pobierz
E.GUZIK, K.KUKUŁKA, G.NODŻAK
STRUKTURA ŻELIWA Z GRAFITEM WERMIKULARNYM W ODLEWACH WALCA O RÓŻNEJ ŚREDNICY
AF V03/09 21
1504
Pobierz
M.HAJKOWSKI, Z.IGNASZAK, P.POPIELARSKI
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW SYMULACJI KRZEPNIĘCIA NA OBLICZANY GRADIENT TEMPERATURY
AF V03/09 23
1036
Pobierz
M.HAJKOWSKI
ANALITYCZNE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY WARUNKAMI KRZEPNIĘCIA STOPÓW ALUMINIUM, A WŁASNOŚCIAMI MECHANICZNYMI I PARAMETRAMI STRUKTURY
AF V03/09 22
1392
Pobierz
R.HARATYM
DOKŁADNOŚĆ WYMIAROWA ODLEWÓW WYKONANYCH W PROCESIE REPLICAST CS
AF V03/09 24
1088
Pobierz
M.HOLTZER
KIERUNKI ROZWOJU MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH ZE SPOIWAMI ORGANICZNYMI
AF V03/09 25
1281
Pobierz
M.HOLTZER, T.RYGULSKI, A.WYROBEK, D.DROŻYŃSKI
WPŁYW DODATKU PYŁU KRZEMIONKOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI KLASYCZNYCH MAS FORMIERSKICH
AF V03/09 26
3894
Pobierz
B.HUTERA
WPŁYW TEMPERATURY NA LEPKOŚĆ WYBRANEGO SPOIWA ODLEWNICZEGO
AF V03/09 27
2228
Pobierz
Z.IGNASZAK, P.POPIELARSKI
WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNE OTULIN IZOLACYJNO-EGZOTERMICZNYCH OZNACZANE METODĄ ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH
AF V03/09 28
1534
Pobierz
Z.IGNASZAK, B.BESZTERDA, N.HUEBER
ZASTOSOWANIE METODY EKSPERYMENTALNO–SYMULACYJNEJ DO BADANIA ZASILAJĄCEGO PRZEPŁYWU W ODLEWACH Z ŻELIWA
AF V03/09 29
1318
Pobierz
Z.IGNASZAK, J.CIESIÓŁKA
STUDIUM NAD WZORCOWĄ WADĄ NIECIĄGŁOŚCI W ODLEWACH W ASPEKCIE JEJ WYKRYWALNOŚCI METODAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI
AF V03/09 30
1517
Pobierz
J.JAKUBSKI, St.M.DOBOSZ
ANALIZA DEFORMACJI CIEPLNEJ MAS Z ZASTOSOWANIEM APARATU DMA
AF V03/09 31
1381
Pobierz
K.JANERKA
WPŁYW PARAMETRÓW PNEUMATYCZNEGO WDMUCHIWANIA I WŁASNOŚCI CZĄSTEK NA ZASIĘG STRUMIENIA
AF V03/09 32
976
Pobierz
W.JASIŃSKI
BADANIE WYDZIELEŃ W STALIWIE RUR KATALITYCZNYCH PRZY POMOCY MIKROSKOPU SKANINGOWEGO
AF V03/09 33
1124
Pobierz
M.KACZOROWSKI, D.MYSZKA
BADANIA STRUKTURALNE ŻELIWA ADI W TRANSMISYJNYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM
AF V03/09 34
1495
Pobierz
J.KILARSKI, A.STUDNICKI, M.PRZYBYŁ
ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
AF V03/09 35
1790
Pobierz
M.KONDRACKI, J.SZAJNAR
MODYFIKACJA MOSIĄDZU OŁOWIOWEGO MO59 MODYFIKATORAMI ZŁOŻONYMI
AF V03/09 36
1030
Pobierz
M.KONDRACKI, J.GAWROŃSKI, J.SZAJNAR, G.DYRBUŚ
WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNE BEZOŁOWIOWYCH MOSIĄDZÓW ARMATUROWYCH
AF V03/09 37
1499
Pobierz
Z.KONOPKA, M.CISOWSKA
LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC
AF V03/09 38
864
Pobierz
Z.KONOPKA, M.CISOWSKA
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE STOPU AK9 Z CZĄSTKAMI GRAFITU NATURALNEGO I SYNTETYCZNEGO
AF V03/09 39
929
Pobierz
E.MAJCHRZAK, M.JASIŃSKI, G.KAŁUŻA
SENSITIVITY ANALYSIS OF SOLIDIFICATION WITH RESPECT TO THE MOULD THICKNESS
AF V03/09 40
906
Pobierz
E.MAJCHRZAK, D.JANISZ, G.KAŁUŻA
IDENTIFICATION OF EXTERNAL HEAT FLUX IN THE SYSTEM CASTING-MOULD-ENVIRONMENT
AF V03/09 41
936
Pobierz
D.BARTOCHA
ZALEŻNOŚĆ WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNYCH STALIWA OD SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA
AF V03/09 42
5131
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.