Archives of Foundry - Volume 3, No. 10

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
M.MAREK
OCENA FRAKTALNA POWIERZCHNI KRZEPNIĘCIA
AF V03/10 01
1215
Pobierz
J.MOCEK
PROCES EROZJI FORM PIASKOWYCH ZE SPOIWEM-SZKŁEM WODNYM
AF V03/10 02
1354
Pobierz
B.MOCHNACKI, S.LARA
THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL MUSHY ZONE PARAMETERS ON THE NUMERICAL SOLUTION OF THE STEFAN PROBLEM
AF V03/10 03
1061
Pobierz
J.MUTWIL
SKŁONNOŚĆ ALUMINIUM I DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al-Si DO TWORZENIA OBCIĄGNIĘĆ
AF V03/10 04
1552
Pobierz
J.MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA WYMIANY CIEPŁA W UKŁADZIE ODLEW- FORMA METALOWA
AF V03/10 05
956
Pobierz
J.MUTWIL, A.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
BADANIA GĘSTOŚCI CIEKŁYCH STOPÓW ALUMINIUM-KRZEM
AF V03/10 06
3697
Pobierz
J.MYALSKI, J.ŚLEZIONA, M.DYZIA
CHARAKTERYSTYKA KRZEPNIĘCIA KOMPOZYTÓW O OSNOWIE ALUMINIUM ZBROJONYCH CZĄSTKAMI CERAMICZNYMI
AF V03/10 07
2330
Pobierz
I.NOVÁ, J.EXNER, Z.HOŠEK
FILLING AND CRYSTALLIZATION PROCESSES OF DIE CASTING
AF V03/10 08
2879
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ
WPŁYW PARAMETRÓW SPAWANIA NA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA I SPRAWNOŚĆ TOPIENIA PROCESU GTAW
AF V03/10 09
1148
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ
WYKORZYSTANIE ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY I GEOMETRII NADTOPIEŃ NA ODLEWACH ZE STOPU Al-Si
AF V03/10 10
904
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, A.TRYTEK
STRUKTURA OBSZARU NADTOPIEŃ ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V03/10 11
1134
Pobierz
J.PETERA, M.KOTYNIA, A.JOPKIEWICZ
MODELOWANIE NUMERYCZNE ODLEWANIA TIKSOTROPOWEGO JAKO PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO
AF V03/10 12
1087
Pobierz
J.PEZDA, T.CIUĆKA, A.BIAŁOBRZESKI
SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND
AF V03/10 13
1683
Pobierz
S.PIETROWSKI, B.PISAREK, R.WŁADYSIAK
SYSTEM KOMPUTEROWY KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ SILUMINÓW PRZEZNACZONYCH NA KOŁA SAMOCHODOWE
AF V03/10 14
1140
Pobierz
S.PIETROWSKI, B.PISAREK, R.WŁADYSIAK
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA STOPIEŃ ZAGAZOWANIA SILUMINÓW
AF V03/10 15
1090
Pobierz
M.PRZYBYŁ, A.STUDNICKI, J.KILARSKI
ROZKŁAD PARAMETRÓW STEREOLOGICZNYCH WĘGLIKÓW W ŻELIWIE CHROMOWYM NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
AF V03/10 16
912
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ, T.PODRÁBSKÝ
MODYFIKACJA STOPU AK64
AF V03/10 17
1601
Pobierz
J.ROUČKA, J.ŠENBERGER, A.VEVERKA
STUDY OF METAL FLOW THROUGH CERAMIC FOAM FILTERS
AF V03/10 18
2859
Pobierz
J.ROUČKA, J.ŠENBERGER, J.GAWRONSKI, J.SZAJNAR
IN-MOULD INOCULATION OF GRAPHITIC CAST IRONS USING INOCULATION BODIES
AF V03/10 19
3868
Pobierz
J.ŚLEZIONA, M.DYZIA, J.WIECZOREK
WYKORZYSTANIE METODY ZAWIESINOWEJ W PROCESIE WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW IN SITU W UKŁADZIE ALUMINIUM TLENEK ŻELAZO-TYTANU
AF V03/10 20
1384
Pobierz
A.SMOLIŃSKI, K.KIEŁKOWSKI, P.NOWAK
ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA NA TRWAŁOŚĆ PŁYT PODWLEWNICOWYCH
AF V03/10 21
1074
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, T.WARCHALA, A.ZYSKA
WPŁYW ALUMINIUM NA MAKSYMALNĄ TEMPERATURĘ PRZEMIANY EUTEKTYCZNEJ I WIELKOŚĆ REKALESCENCJI EUTEKTYCZNEJ ŻELIWA
AF V03/10 22
1575
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, M.WILK
KOMPUTEROWO WSPOMAGANE STANOWISKO DO „ZAMRAŻANIA” PRÓBEK W BADANIACH PROCESU KRZEPNIĘCIA I KRYSTALIZACJI
AF V03/10 23
803
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, M.MITKO, S.TOMCZYŃSKI, M.TOMŻYŃSKI
OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH MODYFIKATORÓW DLA ŻELIWA
AF V03/10 24
3060
Pobierz
L.SOWA, A.BOKOTA
MODEL KRZEPNIĘCIA STOPU DWUSKŁADNIKOWEGO W PIONOWEJ PRÓBIE LEJNOŚCI
AF V03/10 25
962
Pobierz
M.STAWARZ, J.SZAJNAR
OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD
AF V03/10 26
2052
Pobierz
A.STUDNICKI
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA PARAMETRY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO
AF V03/10 27
1508
Pobierz
J.SUCHOŃ
ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
AF V03/10 28
1250
Pobierz
J.SUCHOŃ, S.JURA
WYZNACZENIE SPEKTRALNEGO CIEPŁA KRYSTALIZACJI BRĄZU B102 I BA1032
AF V03/10 29
1254
Pobierz
J.S.SUCHY, B.MOCHNACKI
ANALYSIS OF SEGREGATION PROCESS USING THE BROKEN LINE MODEL. THEORETICAL BASE
AF V03/10 30
961
Pobierz
J.S.SUCHY, B.MOCHNACKI, M.PRAŻMOWSKI
ANALYSIS OF SEGREGATION PROCESS USING THE BROKEN LINE MODEL. NUMERICAL REALIZATION
AF V03/10 31
905
Pobierz
J.SZAJNAR, J.GAWROŃSKI, J.ROUČKA, J.ŠENBERGER
MODYFIKACJA CZYSTEJ MIEDZI Z ZACHOWANIEM PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
AF V03/10 32
1398
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
WILGOTNOŚĆ MASY FORMIERSKIEJ W STREFIE KONDENSACJI
AF V03/10 33
1207
Pobierz
R.SZOPA, W.WOJCIECHOWSKA
SENSITIVITY ANALYSIS OF SOLIDIFICATION PROCESS WITH RESPECT TO GRAINS GEOMETRY
AF V03/10 34
821
Pobierz
I.TELEJKO
WYSOKOTEMPERATUROWY ZAKRES KRUCHOŚCI STALIWA
AF V03/10 35
981
Pobierz
J.WINCZEK
POLE TEMPERATURY STALIWNEGO OGNIWA CZERPAKA KOPARKI NAPAWANEGO OSCYLACYJNIE
AF V03/10 36
1286
Pobierz
R.WRONA, E.ZIÓŁKOWSKI
ZASADY INŻYNIERII PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
AF V03/10 37
3886
Pobierz
T.WRÓBEL, P.WRÓBEL, J.GAWROŃSKI
PROSZKOWE NAPAWANIE PLAZMOWE ŻELIWA SFEROIDALNEGO JAKO SPOSÓB NAPRAWY WAD ODLEWNICZYCH
AF V03/10 38
4220
Pobierz
E.ZIÓŁKOWSKI, R.WRONA
ANALIZA METOD DETEKCJI I LOKALIZACJI USZKODZEŃ W SYSTEMACH PRODUKCYJNYCH ODLEWNI
AF V03/10 39
2974
Pobierz
J.ZYCH
BADANIA, METODĄ NIENISZCZĄCĄ, PROCESU WIĄZANIA MAS SZYBKOUTWARDZALNYCH PRZEDMUCHIWANYCH GAZAMI
AF V03/10 40
1055
Pobierz
J.JEZIERSKI
WPŁYW PRĘDKOŚCI ZIAREN ŻELAZOSTOPÓW NA WSKAŹNIKI PNEUMATYCZNEGO WPROWADZANIA DODATKÓW STOPOWYCH DO CIEKŁEGO ŻELIWA
AF V03/10 41
857
Pobierz
J.SZAJNAR, M.KONDRACKI, M.STAWARZ
MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY
AF V03/10 42
1470
Pobierz
P.WASILEWSKI
PORÓWNANIE METOD BADANIA KRZEPNIĘCIA I KRYSTALIZACJI STOPÓW METALI
AF V03/10 43
4657
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.