Archives of Foundry - Volume 4, No. 14

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
C.BARON, J.GAWROŃSKI
EMPIRYCZNE WYZNACZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTW POWSTAWANIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ
AF V04/14 01
1331
Pobierz
D.BARTOCHA, K.JANERKA, J.SUCHOŃ
MATERIAŁY WSADOWE I TECHNOLOGIA WYTOPU A STRUKTURA ŻELIWA SZAREGO
AF V04/14 02
1455
Pobierz
J.BARYCKI, T.MIKULCZYŃSKI, D.NOWAK, A.WIATKOWSKI, R.WIĘCŁAWEK
PROTOTYP URZĄDZENIA DO POMIARU WILGOTNOŚCI MAS FORMIERSKICH METODĄ IMPULSOWĄ
AF V04/14 03
1260
Pobierz
F.BINCZYK, R.PRZELIORZ
WPŁYW PRZEMIANY FAZOWEJ NA ŻAROODPORNOŚĆ STALIWA TYPU „FERCHROMAN”
AF V04/14 04
1374
Pobierz
F.BINCZYK, G.ŚMIESZNY, J.BZYMEK, J.SITKO
WPŁYW RODZAJU OSNOWY I GRAFITU NA WŁAŚCIWOŚCI TRYBOLOGICZNE ŻELIWA SZAREGO
AF V04/14 05
2779
Pobierz
A.BOKOTA, W.PIEKARSKA
NUMERYCZNY MODEL SPAWANIA LASEROWEGO ZE WSTĘPNYM PODGRZANIEM SPAWALNEJ STALI STOPOWEJ
AF V04/14 06
1149
Pobierz
A.BOKOTA, T.DOMAŃSKI
PRZEMIANY FAZOWE I NAPRĘŻENIA PODCZAS HARTOWANIA STALI WĘGLOWYCH NARZĘDZIOWYCH
AF V04/14 07
790
Pobierz
S.BORKOWSKI, K.SIEKAŃSKI
ANALIZA ZMIAN W STRUKTURZE NIEZGODNOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH PO WDROŻENIU ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
AF V04/14 08
940
Pobierz
A.W.BYDAŁEK, Z.LIPNICKI, A.BYDAŁEK
KRZEPNIĘCIE STOPU CYNA-OŁÓW NA PŁYTKACH MIEDZIANYCH W WARUNKACH DYNAMICZNYCH
AF V04/14 09
1385
Pobierz
J.ČECH, L.ZEMČÍK, K.PALÁN, R.ZALABA, R.LIPOVÝ, D.BAŘINOVÁ
USING THE DIE-CASTING AND SQUEEZE CASTING TO PRODUCE CASTINGS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
AF V04/14 10
1876
Pobierz
J.ČECH, K.PALÁN, R.ZALABA, K.ŠVAŘÍČEK, D.BAŘINOVÁ
COMPARISON OF THE EXPERIMENTAL AND THE SIMULATION METHOD OF ESTABLISHING RESIDUAL STRESS IN Al-ALLOYS
AF V04/14 11
1285
Pobierz
A.CIEKOT, R.PARKITNY
WPŁYW SIŁ TARCIA WYWOŁANYCH RUCHEM OSCYLACYJNYM KRYSTALIZATORA NA PRZEMIESZCZENIA I STAN NAPRĘŻENIA WLEWKA COS
AF V04/14 12
900
Pobierz
M.CIESIELSKI, B.MOCHNACKI, J.S.SUCHY
NUMERICAL MODEL OF AXIALLY-SYMMETRICAL CASTING SOLIDIFICATION. PART 1
AF V04/14 13
1054
Pobierz
M.CIESIELSKI, B.MOCHNACKI, J.S.SUCHY
NUMERICAL MODEL OF AXIALLY-SYMMETRICAL CASTING SOLIDIFICATION. PART 2
AF V04/14 14
958
Pobierz
T.CIUĆKA
REJESTRACJA PROCESU KRYSTALIZACJI SYNTETYCZNEGO STOPU AlCu7Ni5Fe3 METODĄ „ATND”
AF V04/14 15
908
Pobierz
A.DOLATA-GROSZ, B.FORMANEK, J.ŚLEZIONA, J.WIECZOREK
ALUMINIOWE KOMPOZYTY Z HYBRYDOWYM UMOCNIENIEM FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH I CERAMICZNYCH
AF V04/14 16
1265
Pobierz
A.DROTLEW, Z.IGNASZAK, G.BIEŃKO, P.POPIELARSKI
IDENTYFIKACJA TERMOFIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAS FORMIERSKICH Z DODATKIEM MIKRO-OCHŁADZALNIKÓW
AF V04/14 17
1347
Pobierz
M.DUDYK, K.KOSIBOR
KRYSTALIZACJA I SKURCZ STOPU AK9 (AlSi9Mg)
AF V04/14 18
2397
Pobierz
K.GAWDZIŃSKA, B.GŁOWACKI
PROPOZYCJA OCENY POROWATOŚCI W ODLEWACH Z METALOWYCH KOMPOZYTÓW NASYCANYCH
AF V04/14 19
2635
Pobierz
M.HAJKOWSKI
WARUNKI KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW Z SILUMINÓW, A PARAMETRY MIKROSTRUKTURY
AF V04/14 20
994
Pobierz
R.HARATYM
ANALIZA ODCHYŁEK WYMIAROWYCH FORM CERAMICZNYCH POWSTAŁYCH PODCZAS KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA ODLEWU PRECYZYJNRGO
AF V04/14 21
848
Pobierz
P.HOFFMANN, D.SCHMEIßER, M.S.SOIŃSKI, T.WARCHALA
PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE JAKO UNIWERSALNE NARZĘDZIE BADAWCZE – PRÓBY JEGO WYKORZYSTANIA W BADANIACH STRUKTURY ŻELIWA
AF V04/14 22
3126
Pobierz
Z.IGNASZAK, J.CIESIÓŁKA
WYBRANE ZAGADNIENIA IDENTYFIKACJI NIECIĄGŁOŚCI W ODLEWACH ŻELIWNYCH
AF V04/14 23
2371
Pobierz
K.JANERKA, J.GAWROŃSKI, J.JEZIERSKI
POWIERZCHNIA STRUMIENIA DWUFAZOWEGO W PROCESIE WDMUCHIWANIA PROSZKÓW
AF V04/14 24
866
Pobierz
W.JASIŃSKI, J.KUBICKI, P.ZAWADA
PROCESY WYDZIELENIOWE W POCZĄTKOWYM STADIUM EKSPLOATACJI NADSTOPU MANAURITE XM
AF V04/14 25
1155
Pobierz
W.KAPTURKIEWICZ
MODELOWANIE KINETYKI AUSTENITYZACJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO PERLITYCZNEGO
AF V04/14 26
1392
Pobierz
J.KILARSKI
WPŁYW AZOTU NA STRUKTURĘ, TWARDOŚĆ I ZUŻYCIE ŚCIERNE ŻELIWA CHROMOWEGO
AF V04/14 27
1404
Pobierz
S.KLUSKA-NAWARECKA, H.POŁCIK
PROBLEMY MODELOWANIA I STEROWANIA PROCESEM KRZEPNIĘCIA STOPÓW ALUMINIUM I STOPÓW MIEDZI
AF V04/14 28
1373
Pobierz
M.KONDRACKI, J.SZAJNAR
PRZYDATNOŚĆ ŻELAZA W PROCESIE MODYFIKACJI CZYSTEJ MIEDZI
AF V04/14 29
1071
Pobierz
Z.KONOPKA, A.ZYSKA, M.CISOWSKA
BADANIE WYPEŁNIENIA WNĘKI FORMY CIŚNIENIOWEJ SUSPENSJĄ KOMPOZYTOWĄ
AF V04/14 30
1254
Pobierz
Z.KONOPKA, A.ZYSKA, M.CISOWSKA
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2-WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
AF V04/14 31
2210
Pobierz
Z.KONOPKA, S.N.NOCUŃ
WPŁYW PRĘDKOŚCI KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYPŁYTKOWĄ EUTEKTYKI W STOPIE Al-Ag-Cu
AF V04/14 32
1576
Pobierz
J.KOZŁOWSKI, R.BIERNACKI, D.MYSZKA, M.PERZYK, A.KOCHAŃSKI
ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW UCZĄCYCH SIĘ DO PRZEWIDYWANIA WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW ODLEWANYCH
AF V04/14 33
1344
Pobierz
S.LARA, E.PAWLAK, M.PRAŻMOWSKI
SIMPLIFIED MODEL OF MACROSEGREGATION
AF V04/14 34
953
Pobierz
T.LIPIŃSKI
TEMPERATURA KOŃCA KRYSTALIZACJI STOPU AK7 PO MODYFIKACJI MIESZANKĄ EGZOTERMICZNĄ, A BUDOWA MIKROSTRUKTURALNA
AF V04/14 35
1299
Pobierz
E.MAJCHRZAK, M.JASIŃSKI, G.KAŁUŻA
SENSITIVITY ANALYSIS OF SOLIDIFICATION PROCESS WITH RESPECT TO THE GEOMETRICAL PARAMETERS OF CASTING AND MOULD
AF V04/14 36
829
Pobierz
E.MAJCHRZAK, D.JANISZ, J.MENDAKIEWICZ, A.PIASECKA-BELKHAYAT
IDENTIFICATION OF THERMOPHYSICAL PARAMETERS OF THE MOULD
AF V04/14 37
976
Pobierz
M.MAREK
WYKORZYSTANIE AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO SYMULACJI KRZEPNIĘCIA KIERUNKOWEGO
AF V04/14 38
1251
Pobierz
P.MIKOŁAJCZAK, Z.IGNASZAK
WYKORZYSTANIE FUNKCJI GIĘTYCH DO OBLICZANIU PARAMETRÓW GRADIENTOWYCH W PROGNOZOWANIU JAKOŚCI ODLEWÓW
AF V04/14 39
1107
Pobierz
J.MUTWIL, R.ROMANKIEWICZ, M.MICHALSKI
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCYCH DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW AlSi 11.74 i AlSi 12.5
AF V04/14 40
1198
Pobierz
J.MUTWIL, M.MICHALSKI, R.ROMANKIEWICZ
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCEGO SILUMINU AK20
AF V04/14 41
1151
Pobierz
A.NAGÓRKA
MESH REFINEMENT AND TIMESTEP SELECTION IN NUMERICAL FINITE ELEMENT SIMULATIONS OF SOLIDIFICATION
AF V04/14 42
1115
Pobierz
I.NOVÁ, J.EXNER, Z.HOŠEK, I.NOVÁKOVÁ
CRYSTALLIZATION OF Al-Si ALLOYS IN THE COURSE OF HIGH PRESSURE DIE-CASTING
AF V04/14 43
1866
Pobierz
Z.A.OPIEKUN
IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA
AF V04/14 44
1080
Pobierz
Z.A.OPIEKUN, S.GUT
STRUKTURA WARSTWY WIERZCHNIEJ ODLEWU ZE STOPU KOBALTU KSZTAŁTOWANA PLAZMĄ ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
AF V04/14 45
1938
Pobierz
81
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, A.TRYTEK
NADTAPIANIE POWIERZCHNIOWE ODLEWÓW Z SUPERSTOPU NA BAZIE KOBALTU MAR-M509
AF V04/14 46
991
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ, A.TRYTEK
WPŁYW SZYBKIEJ KRYSTALIZACJI NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ ODLEWÓW ZE STOPU C355
AF V04/14 47
1030
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ
WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si
AF V04/14 48
1051
Pobierz
R.PARKITNY, T.SKRZYPCZAK
SYMULACJA KRZEPNIĘCIA OBJĘTOŚCIOWEGO METALI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZECHŁODZENIA TEMPERATUROWEGO
AF V04/14 49
799
Pobierz
J.PEZDA
OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK9
AF V04/14 50
2415
Pobierz
J.PIĄTKOWSKI, F.BINCZYK, A.SMOLIŃSKI
KOMPLEKSOWA MODYFIKACJA SILUMINU AlSi7Mg
AF V04/14 51
1449
Pobierz
W.PIEKARSKA
STREFA WPŁYWU CIEPŁA POŁĄCZENIA SPAWANEGO LASEROWO ZE WSTĘPNYM PODGRZEWANIEM
AF V04/14 52
991
Pobierz
S.PIETROWSKI, T.SZYMCZAK
BUDOWA POŁĄCZENIA POWŁOKI ALFINOWANEJ Z SILUMINEM
AF V04/14 53
964
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD
AF V04/14 54
968
Pobierz
Z.PIŁKOWSKI, M.NADOLSKI
NIEKTÓRE PROBLEMY WYTRZYMAŁOŚCI CIENKOŚCIENNYCH FORM ODLEWNICZYCH
AF V04/14 55
1593
Pobierz
B.PISAREK
WYZNACZANIE CIEPŁA KRYSTALIZACJI FAZ W ŻELIWIE EN-GJS-500-7 NA PODSTAWIE METODY ATD
AF V04/14 56
1377
Pobierz
M.PRZYBYŁ, A.STUDNICKI
PARAMETRY STEREOLOGICZNE WĘGLIKÓW W ŻELIWIE CHROMOWYM W STANIE SUROWYM I AUSTENITYZOWANYM
AF V04/14 57
1302
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7
AF V04/14 58
2569
Pobierz
K.SIEKAŃSKI, S.BORKOWSKI
DETERMINANTY DOSKONALENIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
AF V04/14 59
848
Pobierz
A.SMOLIŃSKI, G.PUCKA, J.ROJEK
TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERSKICH
AF V04/14 60
998
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, T.WARCHALA
WIELKOŚĆ WYDZIELEŃ GRAFITU IZOLOWANEGO W ŻELIWIE MODYFIKOWANYM DODATKAMI ZAWIERAJĄCYMI BIZMUT ORAZ CER
AF V04/14 61
937
Pobierz
L.SOWA, A.BOKOTA
ANALIZA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA STOPU DWUSKŁADNIKOWEGO W PIONOWEJ PRÓBIE LEJNOŚCI
AF V04/14 62
929
Pobierz
M.STAWARZ, J.SZAJNAR, Cz.WÓJTOWICZ
METODA ATD JAKO SPOSÓB OCENY JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO GATUNKU EN-GJS-400-15
AF V04/14 63
2350
Pobierz
A.STUDNICKI
EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE
AF V04/14 64
1154
Pobierz
A.STUDNICKI, M.PRZYBYŁ, J.KILARSKI
ANALIZA ODLEWANIA ŻELIWA CHROMOWEGO W FORMIE PIASKOWEJ - FIZYCZNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA
AF V04/14 65
1135
Pobierz
J.SUCHOŃ
ZMIANY STEREOLOGICZNE WĘGLIKÓW W GRUBOŚCIENNYCH ODLEWACH ŻELIWNYCH KRZEPNĄCYCH Z RÓŻNYMI PRĘDKOŚCIAMI
AF V04/14 66
893
Pobierz
H.SZLUMCZYK
SYSTEMY SSĄCE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO
AF V04/14 67
2149
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
CHARAKTERYSTYKA REZYSTANCYJNA WILGOTNEJ MASY FORMIERSKIEJ
AF V04/14 68
936
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
BADANIA CIŚNIENIA GAZÓW W RÓŻNYCH WARSTWACH WILGOTNEJ FORMY ODLEWNICZEJ
AF V04/14 69
831
Pobierz
R.SZOPA, J.SIEDLECKI
THE INFLUENCE OF MOULD PARAMETERS ON THE CASTING SOLIDIFICATION
AF V04/14 70
920
Pobierz
G.SZWARC, N.SCZYGIOL
NUMERYCZNA OCENA SKŁONNOŚCI DO PĘKANIA ODLEWÓW O STRUKTURZE RÓWNOOSIOWEJ
AF V04/14 71
910
Pobierz
J.TOMASIK, R.HARATYM
PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH
AF V04/14 72
2550
Pobierz
E.WĘGRZYN-SKRZYPCZAK
SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW KONWEKCYJNYCH W STREFIE CIEKŁEJ I STAŁO-CIEKŁEJ
AF V04/14 73
807
Pobierz
J.WINCZEK
POLE TEMPERATURY W CYLINDRYCZNYCH ELEMENTACH STALOWYCH NAPAWANYCH ŚCIEGAMI SPIRALNYMI
AF V04/14 74
962
Pobierz
R.WŁADYSIAK
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA SILUMINÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH
AF V04/14 75
1091
Pobierz
O.WODO, N.SCZYGIOL
MODELLING OF EQUIAXED GRAIN GROWTH IN SOLIDIFICATION PROCESS
AF V04/14 76
1548
Pobierz
W.WOŁCZYŃSKI, J.SZAJNAR, A.PAWŁOWSKI
SOLIDIFICATION OF THE ZrO2-Y2O3 CERAMICS ONTO THE Ni-SUBSTRATE
AF V04/14 77
936
Pobierz
A.WOŹNIAK, W.NAPADŁEK
DYFUZYJNOŚĆ CIEPLNA MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W KONSTRUKCJI TŁOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH
AF V04/14 78
1264
Pobierz
R.WRONA
ZNACZENIE TWÓRCZOŚCI W PROJEKTOWANIU TECHNICZNYM
AF V04/14 79
791
Pobierz
P.WRÓBEL, J.SZAJNAR, J.GAWROŃSKI
KOMPLEKSOWA OCENA WARUNKÓW POWSTAWANIA KOMPOZYTOWEJ WARSTWY STOPOWEJ NA POWIERZCHNI ODLEWU STALIWNEGO
AF V04/14 80
911
Pobierz
J.ZYCH
BADANIA „ON LINE” SZTYWNOŚCI FORM PIASKOWYCH PO ZALANIU ICH CIEKŁYM METALEM
AF V04/14 81
845
Pobierz
A.ZYSKA, Z.KONOPKA, M.CISOWSKA
OCENA SRUKTURY KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU ALSI13CU2 ZBROJONYCH CIĘTYMI WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI
AF V04/14 82
807
Pobierz
B.BOROWIECKI
ZMIENNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA SPRAWNOŚCI PRZEPŁYWU W FUNKCJI CZASU ZALEWANIA
AF V04/14 83
1126
Pobierz
M.CHOLEWA
DOŚWIADCZALNE I SYMULACYJNE BADANIE KRZEPNIĘCIA ALUMINIOWEJ OSNOWY KOMPOZYTU
AF V04/14 84
813
Pobierz
J.MOCEK
NAGRZEWANIE, W TRAKCIE ZALEWANIA , FORMY PIASKOWEJ W OBSZARZE DZIAŁANIA STRUMIENIA CIEKŁEGO METALU
AF V04/14 85
942
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.