Archives of Foundry - Volume 5, No. 15

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
C.BARON, J.GAWROŃSKI
BADANIA ZALEŻNOŚCI GRUBOŚCI POWIERZCHNIOWEJ WARSTWY KOMPOZYTOWEJ OD WIELKOŚCI ODLEWU I RODZAJU WKŁADKI KOMPOZYTUJĄCEJ
AF V05/15 01
884
Pobierz
D.BARTOCHA
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
AF V05/15 02
910
Pobierz
G.BIEŃKO, A.DROTLEW
WPŁYW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ MASY FORMIERSKIEJ NA MORFOLOGIĘ WĘGLIKÓW W ŻELIWIE 2,2%C - 22%Cr
AF V05/15 03
1052
Pobierz
S.BORKOWSKI, K.SIEKAŃSKI
ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH
AF V05/15 04
1486
Pobierz
A.BYLICA, A.DZIEDZIC, W.BOCHNOWSKI, S.ADAMIAK
MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STALI NARZĘDZIOWYCH NADTAPIANYCH LASEREM CO2
AF V05/15 05
1938
Pobierz
A.CHOJECKI, A.BURBIEŁKO, I.TELEJKO
FORMATION OF HOT TEARS IN HIGH STRENGTH Al-Cu ALLOYS
AF V05/15 06
1021
Pobierz
M.CHOLEWA
WPŁYW MORFOLOGII ZBROJENIA NA KINETYKĘ KRZEPNIĘCIA MIKROOBSZARÓW KOMPOZYTOWYCH
AF V05/15 07
846
Pobierz
A.DOLATA-GROSZ, J.ŚLEZIONA, B.FORMANEK
ALUMINIUM MATRIX CAST COMPOSITE (AMCC) WITH HYBRID REINFORCEMENT
AF V05/15 08
1097
Pobierz
D.DYJA, Z.STRADOMSKI, S.STACHURA
SOLIDIFICATION STRUCTURE OF MASSIVE CASTINGS FROM DUPLEX CAST STEEL
AF V05/15 09
1557
Pobierz
E.FRAŚ, M.GÓRNY
APPLICATION OF THERMAL ANALYSIS FOR ESTIMATION OF CHILL OCCURRENCE IN CAST IRON - THEORY and PRACTICE
AF V05/15 10
2086
Pobierz
I.GŁAZOWSKA, F.ROMANKIEWICZ, E.KRASICKA-CYDZIK, M.MICHALSKI
STRUCTURE OF PHOSPHOR TIN BRONZE CuSn10P MODIFIED WITH MIXTURE OF MICROADDITIVES
AF V05/15 11
1859
Pobierz
Z.GÓRNY, S.KLUSKA-NAWARECKA, H.POŁCIK, R.ŻUCZEK
BADANIA EKSPERYMENTALNE I SYMULACYJNE PROCESU KRZEPNIĘCIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LASEROWEJ
AF V05/15 12
1120
Pobierz
E.GUZIK, M.PORĘBSKI, H.WOŻNICA, J.SZALA
THE MICROSTRUCTURE OF THE SELECTED INOCULANTS FOR USE CAST IRONS
AF V05/15 13
1917
Pobierz
R.HARATYM
ANIZOTROPIA WŁASNOŚCI FORM CERAMICZNYCH W ASPEKCIE DOKŁADNOŚCI ODLEWÓW WYTWORZONYCH W PROCESIE Z PRZECIWCIŚNIENIEM
AF V05/15 14
1097
Pobierz
M.HORÁČEK
ACCURACY OF INVESTMENT CASTINGS
AF V05/15 15
2053
Pobierz
Z.IGNASZAK, M.HAJKOWSKI, J.HAJKOWSKI, P.POPIELARSKI
THE PROBLEMS OF TESTING AND VALIDATION OF THE CELLULAR AUTOMATON-FINITE ELEMENT METHOD APPLIED TO FORECASTING A MICROSTRUCTURE OF HYPOEUTECTIC Al-Si ALLOYS
AF V05/15 16
1134
Pobierz
Z.IGNASZAK, P.MIKOŁAJCZAK
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ALLOYS FEEDING PARAMETERS DURING SOLIDIFICATION ON SOUNDNESS SIMULATION FORECAST IN DUCTILE IRON CASTINGS
AF V05/15 17
1523
Pobierz
Z.IGNASZAK, P.POPIELARSKI J.CIURA
HEAT SOURCE DESCRIPTION OF ISO–EXOTHERMIC SLEEVES WITH THE USE OF CONTINUOUS FUNCTION
AF V05/15 18
1402
Pobierz
J.JAKUBSKI, ST.M.DOBOSZ, P.JELINEK
THE INFLUENCE OF THE PROTECTIVE COATING TYPE ON THERMAL DEFORMATION OF CASTING CORES
AF V05/15 19
1188
Pobierz
K.JANERKA
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PARAMETRY PROCESU PNEUMATYCZNEGO NAWĘGLANIA
AF V05/15 20
883
Pobierz
J.JEZIERSKI
OPISU PROCESU WDMUCHIWANIA PROSZKÓW POPRZEZ NAPÓR STRUMIENIA DWUFAZOWEGO
AF V05/15 21
826
Pobierz
W.KAPTURKIEWICZ
COMPUTER SIMULATION OF AUSTENIZING PROCESS IN CAST IRON WITH PEARLITIC MATRIX
AF V05/15 22
1165
Pobierz
J.KILARSKI, D.BARTOCHA
WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA
AF V05/15 23
1660
Pobierz
M.KONDRACKI, J.GAWROŃSKI, J.SZAJNAR
IDENTYFIKACJA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW STRUKTURY ODLEWNICZYCH STOPÓW CuZn
AF V05/15 24
1182
Pobierz
Z.KONOPKA, M.CISOWSKA, A.ZYSKA, A.BOBER, S.NOCUŃ
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING
AF V05/15 25
1513
Pobierz
Z.KONOPKA, S.NOCUŃ, A.ZYSKA, A.BOBER, M.CISOWKSA-ŁĄGIEWKA
SEGREGACJA SREBRA PODCZAS KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ STOPU Al-Ag-Cu
AF V05/15 26
1033
Pobierz
Z.KONOPKA, A.ZYSKA, M.CISOWSKA-ŁĄGIEWKA, A.BOBER, S.NOCUŃ
WPŁYW POKRYCIA Ni NA WŁÓKNACH WĘGLOWYCH NA POŁĄCZENIE ICH Z OSNOWĄ AlSi13Cu2 W KOMPOZYTACH ODLEWAYCH CIŚNIENIOWO
AF V05/15 27
1025
Pobierz
Z.KONOPKA, A.ZYSKA, M.CISOWSKA-ŁĄGIEWKA, A.BOBER, S.NOCUŃ
OCENA POŁĄCZENIA WŁÓKIEN WĘGLOWYCH Z OSNOWĄ AlSi13Cu2 W KOMPOZYTACH ODLEWANYCH CIŚNIENIOWO
AF V05/15 28
1038
Pobierz
W.K.KRAJEWSKI
STRUCTURE AND PROPERTIES OF HIGH-ALUMINIUM ZINC ALLOYS INOCULATED WITH Ti ADDITION (Retrospective coverage)
AF V05/15 29
2816
Pobierz
T.LIPIŃSKI
MODIFICATION OF AlSi12CuNiMg ALLOY WITH A HOMOGENOUS MODIFIER
AF V05/15 30
1599
Pobierz
A.MACIOŁ, A.STAWOWY, R.WRONA
INFORMATION MODELLING OF FOUNDRY PRODUCTS AND PROCESS
AF V05/15 31
1103
Pobierz
E.MAJCHRZAK, M.DZIEWOŃSKI, A.METELSKI
ESTIMATION OF NUCLEI DENSITY IN SOLIDIFYING CASTING USING THE KOLMOGOROV THEORY
AF V05/15 32
1085
Pobierz
E.MAJCHRZAK, M.JASIŃSKI, G.KAŁUŻA
APPLICATION OF SHAPE SENSITIVITY ANALYSIS IN NUMERICAL MODELLING OF SOLIDIFICATION PROCESS
AF V05/15 33
1027
Pobierz
E.MAJCHRZAK, J.MENDAKIEWICZ
ESTIMATION OF CAST STEEL THERMAL CONDUCTIVITY ON THE BASIS OF COOLING CURVES FROM THE CASTING DOMAIN
AF V05/15 34
1189
Pobierz
M.MRÓZ, A.W.ORŁOWICZ, M.TUPAJ
WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA STOPU C 355 KRZEPNĄCEGO W WARUNKACH SZYBKIEJ KRYSTALIZACJI
AF V05/15 35
1051
Pobierz
D.MYSZKA
MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI ODLEWÓW Z ŻELIWA ADI
AF V05/15 36
5137
Pobierz
I.NOVÁ, Z.HOŠEK, I.NOVÁKOVÁ, J.BRADÁČ
MONITORING THE DIMENSIONAL CHANGES OF CASTINGS IN THE PROCESS OF SOLIDIFICATION
AF V05/15 37
1993
Pobierz
Z.A.OPIEKUN
WPŁYW PARAMETRÓW NADTAPIANIA NA PRĘDKOŚĆ WZROSTU ZIARN W WARSTWACH WIERZCHNICH ODLEWÓW ZE STOPÓW KOBALTU
AF V05/15 38
841
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ, M.TUPAJ, A.TRYTEK
OCENA PRZEŁOMÓW PO BADANIACH ZMĘCZENIOWYCH STOPU C 355
AF V05/15 39
977
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, A.TRYTEK, M.MRÓZ
WPŁYW WARUNKÓW PRZESYCANIA I STARZENIA STOPU C355 NA ZMIANY JEGO TWARDOŚCI
AF V05/15 40
1309
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY, B.PISAREK, R.WŁADYSIAK
MONITOROWANIE PRODUKCJI I KONTROLA JAKOŚCI STOPÓW ODLEWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD
AF V05/15 41
1454
Pobierz
M.PRZYBYŁ, A.STUDNICKI
WPŁYW SZYBKOŚCI WYPEŁNIANIA WNĘKI FORMY NA STRUKTURĘ ŻELIWA CHROMOWEGO
AF V05/15 43
1053
Pobierz
J.SIEDLECKA, E.SIEDLECKA
BADANIA DERYWATOGRAFICZNE ŻELIWA NISKOALUMINIOWO – CHROMOWEGO JAKO METODA OKREŚLANIA GRANICY ŻAROODPORNOŚCI
AF V05/15 44
4858
Pobierz
K.SIEKAŃSKI, S.BORKOWSKI
ANALIZA ZMIAN POZIOMU JAKOŚCI PO WDROŻENIU ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO W ODLEWNI ŻELIWA
AF V05/15 45
947
Pobierz
J.SIKORA, R.BOERI
ADVANCES IN DUCTILE IRON RESEARCH: NEW METALLURGICAL UNDERSTANDING AND ITS TECHNOLOGICAL SIGNIFICANCE
AF V05/15 46
1986
Pobierz
M.STAWARZ, J.SZAJNAR
OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD
AF V05/15 47
1488
Pobierz
A.STUDNICKI
TEMPERATURY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO W FUNKCJI SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA ODLEWU
AF V05/15 48
1339
Pobierz
J.SUCHOŃ
ROZKŁAD WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU W GRUBYM ODLEWIE ŻELIWNYM
AF V05/15 49
927
Pobierz
H.SZLUMCZYK
ANALIZA RUCHU STRUMIENIA DWUFAZOWEGO W REGENERATORZE LINIOWYM
AF V05/15 50
3182
Pobierz
R.SZOPA
THE PARAMETRIC SENSITIVITY ANALYSIS OF SOLIDIFICATION PROCESS
AF V05/15 51
1402
Pobierz
E.ZIÓŁKOWSKI
ROZMYTY MODEL MATEMATYCZNY KOREKTY SKŁADU CHEMICZNEGO CIEKŁEGO METALU
AF V05/15 52
883
Pobierz
A.ZYSKA, Z.KONPKA, M.CISOWSKA-ŁĄGIEWKA, A.BOBER, S.NOCUŃ
KINETYKA ROZPUSZCZANIA WARSTWY NIKLU POKRYWAJĄCEJ WŁÓKNA WĘGLOWE W CIEKŁYM STOPIE AlSi
AF V05/15 53
868
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.