Archives of Foundry - Volume 5, No. 17

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
D.BARTOCHA, K.JANERKA, J.SUCHOŃ
WPŁYW MATERIAŁÓW WSADOWYCH I TECHNOLOGII WYTOPU NA WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V05/17 01
1724
Pobierz
A.W.BYDAŁEK
ANALIZA WPŁYWU TECHNOLOGII TOPIENIA STOPÓW MIEDZI NA POROWATOŚĆ ODLEWÓW
AF V05/17 02
1540
Pobierz
A.CHOJECKI, R.HAWRANEK
PRZEPŁYW METALU PRZEZ FILTRY CERAMICZNE
AF V05/17 03
1214
Pobierz
T.CIUĆKA
REJESTRACJA PROCESU KRYSTALIZACJI ODLEWNICZEGO STOPU AlSi20CuNi AK20 METODĄ „ATND”
AF V05/17 04
988
Pobierz
E.CZEKAJ, A.FAJKIEL, A.GAZDA
KRÓTKOTRWAŁA ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWA SFEROIDYZACYJNA OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINÓW
AF V05/17 05
2828
Pobierz
ST.M.DOBOSZ
WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH
AF V05/17 06
3294
Pobierz
J.DUDA, A.STAWOWY
NOWOCZESNE KONCEPCJE PLANOWANIA PRODUKCJI W SYSTEMACH KLASY ERP
AF V05/17 07
3041
Pobierz
M.DUDYK
FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9)
AF V05/17 08
2026
Pobierz
S.DYMSKI, T.SZYKOWNY
ASPEKT ZGINANIA UDAROWEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V05/17 09
2353
Pobierz
S.DYMSKI, T.GIĘTKA, Z.STAWICKA, M.KACZMAREK
BADANIE WPŁYWU OBNIŻONEJ TEMPERATURY NA PĘKANIE ZŁĄCZA SPAWANEGO
AF V05/17 10
8400
Pobierz
J.GAWROŃSKI, J.SZAJNAR, P.WRÓBEL
POWIERZCHNIOWE KOMPOZYTOWE WARSTWY ŻELIWO – CZĄSTKI CERAMICZNE
AF V05/17 11
1076
Pobierz
J.JAWORSKI
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NARZĘDZI Z NISKOSTOPOWYCH STALI SZYBKOTNĄCYCH W PROJEKTOWANEJ LINII ODLEWANIA KORPUSÓW
AF V05/17 12
1361
Pobierz
M.KACZOROWSKI, A.KRZYŃSKA
BADANIA ŻELIWA Z GRAFITEM KULKOWYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM Część I
AF V05/17 13
767
Pobierz
M.KACZOROWSKI, A.KRZYŃSKA
BADANIA ŻELIWA Z GRAFITEM KULKOWYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM Część II
AF V05/17 14
869
Pobierz
L.KLIMEK, A.KRASIŃSKI
BADANIA MIKROSKOPOWE REGENERACYJNEJ WARSTWY NAPAWANEJ ZE STALI 41CrAlMo7 WYKONANEJ W TECHNOLOGII MULTIPLEX
AF V05/17 15
2248
Pobierz
L.KLIMENKO, L.DYKHTA, A. V’YACHESLAV, O.PRICHTCHEPOV, Y.KONDRATENKO
ON THERMODYNAMIC PARAMETERS APPROPRIATE CHOICE FOR IMPROVEMENT OF HOLLOW CYLINDRICAL CASTING’S FABRICATION PRACTICE UNDER CENTRIFUGAL CASTING
AF V05/17 16
1006
Pobierz
A.MACIOŁ, A.STAWOWY
ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ DO PROJEKTOWANIA ODLEWNI
AF V05/17 17
1542
Pobierz
K.MAJOR-GABRYŚ, ST.M.DOBOSZ, J.ZYCH
KRYTERIA OCENY WYBIJALNOŚCI MAS ZE SZKŁEM WODNYM
AF V05/17 18
1153
Pobierz
J.MATUSZEK, S.KUKLA
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ODLEWÓW W OPARCIU O TECHNIKĘ MODELOWANIA I SYMULACJI PRACY LINII ODLEWNICZYCH
AF V05/17 19
2096
Pobierz
B.MRZYGŁÓD, S.KLUSKA-NAWARECKA
POZYSKIWANIE I FORMALIZACJA WIEDZY O WADACH POWIERZCHNI WYROBÓW METALOWYCH
AF V05/17 20
1273
Pobierz
J.MUTWIL, R.ROMANKIEWICZ, K.KUJAWA
NOWA WERSJA STANOWISKA DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCYCH METALI I STOPÓW
AF V05/17 21
997
Pobierz
J.MUTWIL, R.ROMANKIEWICZ, K.KUJAWA
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCEGO I STYGNĄCEGO SILUMINU AlSi5Cu3MgMn
AF V05/17 22
1200
Pobierz
J.MUTWIL
STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH METALI I STOPÓW
AF V05/17 23
1414
Pobierz
Z.NIEDŹWIEDZKI , Z.GAWROŃSKI, P.KULA
WSPOMAGANIE PROCESU ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
AF V05/17 24
2097
Pobierz
M.MRÓZ, A.W.ORŁOWICZ, M.TUPAJ
GEOMETRIA NADTOPIEŃ I STRUKTURA USZLACHETNIONYCH POWIERZCHNIOWO ODLEWÓW Z NADEUTEKTYCZNEGO STOPU Al-Si
AF V05/17 25
1090
Pobierz
M.MRÓZ, A.W.ORŁOWICZ, M.TUPAJ
WSPÓŁCZYNNIKI TERMICZNE PROCESU GTAW
AF V05/17 26
1294
Pobierz
M.PAWLAK
PROCES WYGRZEWANIA WSTĘPNEGO FORM GIPSOWYCH DLA ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
AF V05/17 27
4122
Pobierz
J.PEZDA
OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND
AF V05/17 28
1571
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
WPŁYW MAGNEZU I BIZMUTU NA MODYFIKACJĘ STOPU AlSi7 DODATKIEM AlSr10
AF V05/17 29
1436
Pobierz
T.SZYKOWNY, J.SADOWSKI
RENTGENOSTRUKTURALNE BADANIA PRZEMIANY EUTEKTOIDALNEJ W ŻELIWIE EN-GJS-600-03
AF V05/17 30
1195
Pobierz
J.SADOWSKI, T.SZYKOWNY
MINIMALIZACJA HAŁASU W ODLEWNIACH NA PRZYKŁADZIE ODLEWNI ŻELIWA BYDGOSZCZ
AF V05/17 31
1622
Pobierz
M.SIKORA
TOLERANCJE OGÓLNE ODLEWÓW
AF V05/17 32
29866
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, P.MIERZWA, M.WILK
TEMPERATURA ŻELIWA WYTAPIANEGO W ŻELIWIAKU Ø600mm NA ZIMNY DMUCH
AF V05/17 33
2639
Pobierz
A.STAWOWY, A.MACIOŁ, R.WRONA
PROCESOWY MODEL ZAKŁADU ODLEWNICZEGO
AF V05/17 34
2022
Pobierz
Z.STRADOMSKI, S.STACHURA, D.DYJA, A.ZYSKA
TECHNOLOGICZNE PROBLEMY WYTWARZANIA MASYWNYCH ODLEWÓW ZE STALIWA DUPLEX W ASPEKCIE OPTYMALIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO
AF V05/17 35
1684
Pobierz
A.STUDNICKI, J.KILARSKI, M.PRZYBYŁ, J.SUCHOŃ
EKSPERYMENTY TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA ODLEWÓW Z ŻELIWA CHROMOWEGO W WARUNKACH ODLEWNI PRZEMYSŁOWEJ
AF V05/17 36
2519
Pobierz
T.SZYKOWNY
OBRAZ IZOTERMICZNEJ PRZEMIANY EUTEKTOIDALNEJ W ŻELIWIE SFEROIDALNYM EN-GJS-500-7
AF V05/17 37
1458
Pobierz
J.SZYMSZAL, A.GIEREK, J.PIĄTKOWSKI, A.PUCKA
WYKORZYSTANIE KLASYFIKACJI ABC I XYZ DO OPTYMALIZACJI PRODUKCJI W ODLEWNI
AF V05/17 38
16242
Pobierz
J.SZYMSZAL, A.GIEREK, F.BINCZYK, J.PIĄTKOWSKI, G.PUCKA
ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI „MAKE OR BUY” ORAZ WYZNACZANIE PUNKTU ZRÓWNANIA KOSZTÓW Z ZYSKIEM W PRODUKCJI ODLEWNICZEJ
AF V05/17 39
2892
Pobierz
J.SZYMSZAL, G.PUCKA, A.GIEREK, J.PRZONDZIONO
PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH WIELKOŚCI SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE ODLEWNICZYM
AF V05/17 40
7561
Pobierz
A.TABOR, J.S.RĄCZKA
OPTYMALIZACJA SKŁADU CHEMICZNEGO I TECHNOLOGII WYTWARZANIA AUSTENITYCZNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V05/17 41
4320
Pobierz
S.DYMSKI, M.TREPCZYŃSKA-ŁENT
ANALIZA WPŁYWU OBRÓBKI CIEPLNEJ NA NIEJEDNORODNOŚĆ OSNOWY ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V05/17 42
1455
Pobierz
M.TREPCZYŃSKA-ŁENT, S.DYMSKI
THE OUTLOOK UPON AUSTENITISING THE MATRIX OF DUCTILE IRON
AF V05/17 43
2045
Pobierz
M.WIKTORSKI, M.PAWLAK, Z.NIEDŹWIEDZKI
WPŁYW SKŁADU MASY GIPSOWEJ NA TERMICZNE ZMIANY WYMIAROWE FORMY STOSOWANEJ W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM
AF V05/17 44
1391
Pobierz
R.WRONA, A.STAWOWY, A.MACIOŁ
ZASADY PROJEKTOWANIA STRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ GNIAZD FORMOWANIA MASZYNOWEGO WYPOSAŻONYCH W PRZENOŚNIKI WAŁKOWE
AF V05/17 45
1234
Pobierz
M.WRONA
METODYKA KONSTRUOWANIA SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W ZARZĄDZANIU SYSTEMEM PRODUKCYJNYM
AF V05/17 46
2013
Pobierz
E.ZIÓŁKOWSKI
WYBRANE ZASTOSOWANIA OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ W STEROWANIU PROCESAMI ODLEWNICZYMI
AF V05/17 47
1032
Pobierz
J.GRABSKI, J.STRZAŁKO
NUMERYCZNA SYMULACJA NAPRĘŻEŃ I DEFORMACJI W ODLEWACH – MOŻLIWOŚCI I KOSZTY ANALIZY
AF V05/17 48
2147
Pobierz
B.PISAREK
ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA AWARII MASZYN I CHARAKTERYSTYKA BAZY TPM_f v02 DO ANALIZY I KONTROLI REALIZACJI PROGRAMU TPM W ODLEWNI PRECYZYJNEJ
AF V05/17 49
10842
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY, B.PISAREK
MONITOROWANIE PRODUKCJI I KONTROLA JAKOŚCI STALIWA ZA POMOCĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO
AF V05/17 50
1179
Pobierz
S.PIETROWSKI, T.SZYMCZAK
WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU
AF V05/17 51
1962
Pobierz
S.PIETROWSKI, Z.BAJERSKI
ŻELIWO NI-RESIST O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI NIKLU
AF V05/17 52
945
Pobierz
J.STRZAŁKO, J.GRABSKI
PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ
AF V05/17 53
1662
Pobierz
R.WŁADYSIAK
KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP
AF V05/17 54
2366
Pobierz
S.PIETROWSKI, J.KAZIMIERCZAK
KRYSTALIZACJA I MIKROSTRUKTURA BRĄZU CuAl10Fe5Ni5 PO RAFINACJI
AF V05/17 55
1745
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.