Archives of Foundry - Volume 6, No. 20

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
K.BORLA, M.KILAR-TOMASZEWSKA
PRAKTYCZNE ASPEKTY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH DLA ODLEWNI
AF V06/20 01
2105
Pobierz
K.KOWALSKI
KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE WYNIKAJĄCE Z DOSTOSOWYWANIA SIĘ DO NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU METALURGICZNEGO ALSTOM POWER
AF V06/20 02
1031
Pobierz
J.DAŃKO, M.HOLTZER, R.DAŃKO
DOBÓR EFEKTYWNYCH PROCESÓW REGENERACJI ORAZ GOSPODARKA MASAMI FORMIERSKIMI W ASPEKCIE NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK (NDT-BAT)
AF V06/20 03
1369
Pobierz
S.ŁECH, A.DREWICZ
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM JAKOŚCI WARUNKÓW PRACY W ODLEWNI METALI DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH W POLSCE
AF V06/20 04
1392
Pobierz
A.GÓRNY, S.ŁECH
BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI, JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DLA ODLEWNICTWA
AF V06/20 05
2115
Pobierz
C.GREFHORST
MODERN BENTONITE BONDED MOLDS
AF V06/20 06
1921
Pobierz
T.MIKULCZYŃSKI, J.BOGDANOWICZ, Ł.DWORZAK, M.GANCZAREK
OCENA METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ ZAWARTOŚCI LEPISZCZA AKTYWNEGO W MASIE FORMIERSKIEJ
AF V06/20 07
1306
Pobierz
F.PEZARSKI, Z.MANIOWSKI, I.IZDEBSKA-SZANDA, E.SMOLUCHOWSKA
BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO
AF V06/20 08
1865
Pobierz
B.HUTERA, J.L.LEWANDOWSKI, K.SMYKSY
WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH SPOIW FORMIERSKICH
AF V06/20 09
1067
Pobierz
J.ZYCH
WIERZCHNIA WARSTWA FORM PIASKOWYCH - KINETYKA ZMIAN JEJ WŁAŚCIWOŚCI
AF V06/20 10
1086
Pobierz
А.МИТЯЕВ, С.БЕЛИКОВ
ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
AF V06/20 11
134
Pobierz
A.PRIBULOVÁ, Ľ.MIHOK, A.LASTIVKA, E.M.EMMIMA
ANALYSIS OF WASTES ORIGIN IN A CAST IRON FOUNDRY AND POSSIBILITIES OF THEIR UTILIZATION
AF V06/20 12
1270
Pobierz
K.SMYKSY
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ DO UTYLIZACJI ODPADÓW PYŁOWYCH W ASPEKCIE ZASTOSOWAŃ W ODLEWNICTWIE
AF V06/20 13
984
Pobierz
M.HOLTZER, M.NIESLER, C.PODRZUCKI, M.RUPNIEWSKI
WYKORZYSTANIE ŻELIWIAKA DO RECYKLINGU PYŁÓW ODLEWNICZYCH
AF V06/20 14
1963
Pobierz
M.GRZYBOWSKA, A.W.BYDAŁEK, R.DYLEWSKI
ZAGOSPODAROWYWANIE OCYNKOWANYCH BLACH W PROCESACH TOPIENIA ŻELIWA
AF V06/20 15
1231
Pobierz
И.ВОЛЧОК, А.МУХИН
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ НА ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ МЕДНОЙ КАТАНКИ
AF V06/20 16
122
Pobierz
R.HARATYM
WPŁYW RECYKLINGU MATERIAŁÓW ZE ZUŻYTYCH FORM CERAMICZNYCH NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI TERMO-FIZYCZNE FORM W PROCESIE WYTAPIANYCH MODELI
AF V06/20 17
1057
Pobierz
J.ŚLIWAKOWSKI, M.ŚLIWAKOWSKA, J.JARZĄBEK
CIĄGŁE ODLEWANIE ALUMINIUM A ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
AF V06/20 18
1334
Pobierz
J.BANAŚ, B.MAZURKIEWICZ, W.SOLARSKI
KOROZJA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH W WODACH GEOTERMALNYCH
AF V06/20 19
5200
Pobierz
J.ŁUKASIK
MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA ODLEWNI NA ŚRODOWISKO POPRZEZ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH WYKONANYCH Z WŁÓKNA SUPERWOOL 607HT.
AF V06/20 20
1994
Pobierz
B.DUDZIK
ODDZIAŁYWANIE ZASYPKI IZOLACYJNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI PRÓBEK PRZYLANYCH DO WLEWNIC
AF V06/20 21
1377
Pobierz
D.MYSZKA, T.BABUL
OBRÓBKA CIEPLNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZŁOŻACH FLUIDALNYCH
AF V06/20 22
3444
Pobierz
J.TOMASIK, R.HARATYM , R.BIERNACKI
NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI ODLEWÓW WYKONANYCH METODĄ WYTAPIANYCH MODELI A ENERGOCHŁONNOŚĆ ICH WYTWARZANIA
AF V06/20 23
1080
Pobierz
R.DAŃKO
MODEL ENERGETYCZNY PROCESU REGENERACJI MECHANICZNEJ SUCHEJ ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH
AF V06/20 24
1319
Pobierz
E.ZIÓŁKOWSKI
PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI PRODUKCYJNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
AF V06/20 25
870
Pobierz
Ľ.MIHOK, P.FEČKOVÁ, J.WEISS
FUNERAL CASTINGS PRODUCED IN COBURG WORKS FOUNDRIES IN SLOVAKIA, 19TH CENTURY
AF V06/20 26
1201
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.