Archives of Foundry - Volume 6, No. 21

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
C.BARON, J.SZAJNAR, J.GAWROŃSKI, D.BARTOCHA
SYMULACJA CIEPLNA PROCESU TWORZENIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ NA ODLEWIE MODELOWYM
AF V06/21 01
1691
Pobierz
E.GUZIK
WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA AUSFERRYTYCZNEGO
AF V06/21 02
2897
Pobierz
E. FRAŚ, M.GÓRNY, W.STACHURSKI
PROBLEM SUPERCIENKOCIENNYCH ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V06/21 03
3175
Pobierz
S.PIETROWSKI
NOWE GATUNKI: ŻELIWA NI-RESIST
AF V06/21 04
1817
Pobierz
S.RZADKOSZ, L.STASZCZAK
ŻELIWO WYSOKOCHROMOWE NA ŁOPATKI RZUTOWE OCZYSZCZAREK WIRNIKOWYCH
AF V06/21 05
1711
Pobierz
R.WIELGOSZ, I.PIETRYKA
DOBÓR ŻELIWA NA WKŁADY BEZPIECZNIKOWE DO PRAS MIMOŚRODOWYCH
AF V06/21 06
6094
Pobierz
E.ROŻNIATA, J.PACYNA
STRUKTURA STALIWA CHROMOWO – NIKLOWO – MOLIBDENOWEGO PO DODATKOWEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ
AF V06/21 07
2375
Pobierz
J.MUTWIL
SKURCZ LINIOWY I NAPRĘŻENIA SKURCZOWE W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIECIA STOPU AlSi21
AF V06/21 08
1477
Pobierz
A.KADŁUCZKA, M.MAZUR
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg
AF V06/21 09
2311
Pobierz
M.BONEK, L.A.DOBRZAŃSKI, A.KLIMPEL
ZALEŻNOŚĆ WARUNKÓW STOPOWANIA LASEROWEGO ORAZ STRUKTURY I WŁASNOŚCI STALI X40CrMoV5-1
AF V06/21 10
2378
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, K.LABISZ, E.JONDA, A.KLIMPEL
PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI STALI NARZĘDZIOWEJ DO PRACY NA GORĄCO STOPOWANEJ CZĄSTKAMI TIC I WC
AF V06/21 11
1876
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, R.MANIARA, J.SOKOLOWSKI
KINETYKA KRYSTALIZACJI I STRUKTURA ODLEWNICZEGO STOPU AC AlSi7Cu4
AF V06/21 12
2720
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, T.TAŃSKI, L.ĆÍŽEK, J.DOMAGAŁA
MIKROSTRUKTURA ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU Mg – Al
AF V06/21 13
1882
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, A.KLOC-PTASZNA, G.MATULA, J.M.TORRALBA
WPŁYW STĘŻENIA WĘGLA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI GRADIENTOWYCH MATERIAŁÓW NARZĘDZIOWYCH
AF V06/21 14
1918
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, M.KREMZER, A.NAGEL, B.HUCHLER
STRUKTURA I WŁASNOŚCI POROWATYCH SZKIELETÓW SPIEKANYCH WYTWORZONYCH NA BAZIE PROSZKU Al2O3
AF V06/21 15
2077
Pobierz
D.PAKUŁA, L.A.DOBRZAŃSKI
STRUKTURA I WŁASNOŚCI SKRAWNE CERAMIKI NARZĘDZIOWEJ SI3N4 POKRYWANEJ POWŁOKAMI PVD I CVD
AF V06/21 16
3122
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, M.DRAK
KOMPOZYTOWE MATERIAŁY MAGNETYCZNIE TWARDE Nd-Fe-B O OSNOWIE POLIMEROWEJ
AF V06/21 17
2216
Pobierz
W.SITEK
WYKORZYSTANIE DANYCH PRZYBLIŻONYCH DO MODELOWANIA WŁASNOŚCI STALI
AF V06/21 18
1332
Pobierz
B. KRUPIŃSKA1, L.A.DOBRZAŃSKI, D.SZEWIECZEK, M.KRUPIŃSKI
METODA ANALIZY JAKOŚCI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA
AF V06/21 19
1879
Pobierz
S.TKACZYK
KIERUNKI ROZWOJU W INŻYNIERII JAKOŚCI
AF V06/21 20
1937
Pobierz
S.TKACZYK, B.KRZYŻYŃSKA
WPŁYW OZNAKOWANIA CENA JAKOŚĆ WYROBÓW W KONTEKŚCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
AF V06/21 21
1229
Pobierz
L.KRÓLAS, P.KRÓLAS
WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AF V06/21 22
1343
Pobierz
A. WOJCIECHOWSKA-STASIAK
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA W STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
AF V06/21 23
1424
Pobierz
M.RADOŃ
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI
AF V06/21 24
5355
Pobierz
A.BORATYŃSKA-SALA
PERSPEKTYWY ALGORYTMIZACJI MTZ
AF V06/21 25
1417
Pobierz
J.MUTWIL, M.MICHALSKI, K.BREITKOPF-JAROWICZ, K.TOMASIK
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI NA WYDZIALE ODLEWNI CIŚNIENIOWEJ LUMEL S.A. – ANALIZA WAD SILUMINOWEGO ODLEWU POKRYWY
AF V06/21 26
2191
Pobierz
J.MUTWIL, M.MICHALSKI, A.KĘDZIERSKA, Z.PSIKUS
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI NA WYDZIALE ODLEWNI CIŚNIENIOWEJ LUMEL S.A. – ANALIZA WAD SILUMINOWEGO ODLEWU OBUDOWY ZAWORU
AF V06/21 27
1780
Pobierz
M.KIŠ, P.SKOĆOVSKÝ, Z.KUBINCOVÁ
EFFECT OF STRONTIUM AND ANTIMONY ON STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HYPOEUTECTIC SILUMINS
AF V06/21 28
1850
Pobierz
P.SKOĆOVSKÝ, M.KIŠ, Z.KUBINCOVÁ
MODYFIKACJA STOPÓW AL-SI ANTYMONEM
AF V06/21 29
1504
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK64
AF V06/21 30
1318
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, A.ROMANKIEWICZ , M.MICHALSKI, R.ROMANKIEWICZ
WPŁYW TWARDYCH WTRĄCEŃ NA JAKOŚĆ MOSIĄDZU ARMATUROWEGO
AF V06/21 31
910
Pobierz
A.ONISZCZUK, S.RZADKOSZ
WPYW PARAMETROW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO STOPU AZ91D NA JEGO MIKROSTRUKTURĘ
AF V06/21 32
1857
Pobierz
M.SZOSTAK
ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE I TERMODYNAMICZNE NOWYCH KONSTRUKCJI WSPÓŁPRACÓJĄCYCH Z WYEKSPLOATOWANYMI ELEMENTAMI TURBIN PAROWYCH
AF V06/21 33
2320
Pobierz
A.HRYNCZYSZYN
ANALIZA STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH W PROCESACH WYTWARZANIA ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH W OPARCIU O METODĄ SIX SIGMA - CZ.1
AF V06/21 34
6733
Pobierz
A.KOWALSKI
WYTWARZANIE ODLEWÓW Z ŻELIWA ADI METODĄ WYTAPIANYCH MODELI
AF V06/21 35
2075
Pobierz
A.TABOR, K.ZARĘBSKI, P.PUTYRA
WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SFEROIDALNEGO ŻELIWA AUSTENITYCZNEGO O ZAWARTOŚCI 20% NIKLU
AF V06/21 36
1993
Pobierz
A.TABOR, K.LEWANDOWSKI, K.ZARĘBSKI, P.PUTYRA
WPŁYW MAGNEZU NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE BIAŁEGO ŻELIWA CIĄGLIWEGO
AF V06/21 37
2154
Pobierz
W.DZIADUR, A.TABOR, A.REPECKI
BADANIA WPŁYWU WYSOKO TEMPERATUROWEGO WYŻARZANIA NA CECHY MIKROSTRUKTURY WYBRANYCH NADSTOPÓW NA OSNOWIE NIKLU
AF V06/21 38
1523
Pobierz
J.KŁAPUT, K.ZARĘBSKI, S.WOLIŃSKI
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BLACHY KAROSERYJNEJ H180B
AF V06/21 39
2383
Pobierz
D.MIERZWIŃSKI
ANALIZA ZALEŻNOŚCI WYNIKÓW PEŁZANIA METODĄ MAŁYCH PRÓBEK I KONWENCJONALNEJ PRÓBY PEŁZANIA
AF V06/21 40
1975
Pobierz
S.DYMSKI, Z.ŁAWRYNOWICZ, T.GIĘTKA
UDARNOŚĆ ŻELIWA ADI
AF V06/21 41
1712
Pobierz
E.FRAŚ, M.GÓRNY
ZWIĄZEK MIĘDZY STOPNIEM PRZECHŁODZENIA I LICZBĄ ZIAREN EUTEKTYTKI GRAFITOWEJ W ŻELIWIE
AF V06/21 42
1591
Pobierz
E.FRAŚ, M.KAWALEC
WPŁYW MAŁYCH DODATKÓW WANADU I NIOBU NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V06/21 43
1263
Pobierz
M.KAWALEC, E.FRAŚ
WPŁYW KRZEMU NA STRUKTURĘ ŻELIWA WYSOKOWANADOWEGO
AF V06/21 44
1398
Pobierz
M.KAWALEC, E.FRAŚ
WPŁYW WANADU NA WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE ŻELIWA
AF V06/21 45
1364
Pobierz
D.KOPYCIŃSKI, E.GUZIK
WZROST POWŁOKI OCHRONNEJ W PROCESIE CYNKOWANIA ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V06/21 46
3135
Pobierz
M.MAZUR, A.KADŁUCZKA
KOROZJA NAPRĘŻENIOWA W BLACHACH GRUBYCH W KIERUNKU „Z” W ŚRODOWISKU WODY MORSKIEJ
AF V06/21 47
1714
Pobierz
P.PUTYRA
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA STALI X18CrCoMoVNbNB 11-6-1
AF V06/21 48
2148
Pobierz
S.J.SKRZYPEK, W.ZĘBALA
ZASTOSOWANIE NIENISZCZĄCYCH METOD DYFRAKCYJNYCH DO JAKOŚCIOWEJ OCENY WARSTW WIERZCHNICH (WW)
AF V06/21 49
3341
Pobierz
J.KRAWCZYK, A.KRZYSZTOF
WPŁYW JAKOŚCI POWIERZCHNI, TECHNOLOGII WYTWARZANIA I MIKROSTRUKTURY NA MECHANIZMY ZUŻYCIA FORM WTRYSKOWYCH
AF V06/21 50
2150
Pobierz
M.PIGIEL, K.GRANAT, D.NOWAK, W.FLORCZAK
WYKORZYSTANIE ENERGII MIKROFALOWEJ W PROCESACH ODLEWNICZYCH
AF V06/21 51
2008
Pobierz
M.GAJEWSKI, J.KASIŃSKA
ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH STRUKTURY STOPÓW ODLEWNICZYCH
AF V06/21 52
2143
Pobierz
A.KARWIŃSKI, W.LEŚNIEWSKI, P.WIELICZKO
CHARAKTERYSTYKA TERMOFIZYCZNA CIEKŁYCH MAS CERAMICZNYCH STOSOWANYCH DO ODLEWANIA PRECYZYJNEGO STOPÓW TYTANU
AF V06/21 53
1492
Pobierz
H.SZLUMCZYK, K.JANERKA
ANALIZA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI REGENERACJI OSNOWY MAS FORMIERSKICH W UKŁADZIE REGENERATORA LINIOWEGO
AF V06/21 54
1124
Pobierz
J.ST.KOWALSKI
PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI SYNTETYCZNYCH MAS FORMIERSKICH W OPARCIU O WYBRANE PARAMETRY MATERIAŁÓW FORMIERSKICH
AF V06/21 55
1230
Pobierz
J.PIWNIK, A.PATEJUK
OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU KANAŁU DO WTRYSKU MATERIAŁÓW TIKSOTROPOWYCH
AF V06/21 56
1541
Pobierz
J.DAŃKO, R.DAŃKO
EFEKTY IMPULSOWO-TLENOWEJ OBRÓBKI MASY ZUŻYTEJ W PROCESIE REGENERACJI TERMICZNEJ
AF V06/21 57
1221
Pobierz
A.FEDORYSZYN
LINIE WYTWARZANIA ODLEWÓW W SKRZYNKACH Z KRAJOWYMI URZĄDZENIAMI FORMIERSKIMI
AF V06/21 58
1882
Pobierz
Z.ŻARCZYŃSKI
PSYCHOLOGICZNE WYZNACZNIKI SKUTECZNOŚCI W ZARZĄDZANIU
AF V06/21 59
3316
Pobierz
J.JAKUBOWSKI, J.MUTWIL
PROJEKTOWANIE ODWROTNE JAKO NARZĘDZIE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ WYROBÓW
AF V06/21 60
3632
Pobierz
E.ZĄBEK, G.KULIK
OCENA ZGODNOŚCI ELEMENTÓW MUROWYCH CERAMICZNYCH A SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W LEIER – TARNÓW SA
AF V06/21 61
2786
Pobierz
K.LEWANDOWSKI, M.MICHAŁOWSKA, A.MIŚTA
EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRODUKCJI W ODLEWNI ŻELIWA EE SA W ZAWIERCIU
AF V06/21 62
5321
Pobierz
M.RĄCZKA, S.TRUŚ
AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH JAKO ELEMENT STRATEGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIARYGODNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH
AF V06/21 63
6387
Pobierz
A.PIECZONKA
SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
AF V06/21 64
9655
Pobierz
W.DUBINIEWICZ, O.DUBINIEWICZ
STOSOWANIE METOD WYRÓŻNIENIA KŁAMSTWA W CELU DOSKONALENIA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI ORAZ SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
AF V06/21 65
1567
Pobierz
A.PATEJUK, J.PIWNIK
DOŚWIADCZALNY DOBÓR KSZTAŁTU WLEWKA W PROCESIE WYCISKANIA STOPÓW METALI NA GORĄCO
AF V06/21 66
1133
Pobierz
M.PONIATOWSKA, A.PATEJUK
STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU TOCZNYM
AF V06/21 67
3799
Pobierz
S.OKOŃSKI
WYZNACZANIE PARAMETRÓW MODELI ŚCIŚLIWYCH MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH
AF V06/21 68
1636
Pobierz
K.ZARĘBSKI, S.OKOŃSKI, P.PUTYRA
WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO I OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POROWATYCH SPIEKÓW METALI
AF V06/21 69
4276
Pobierz
L.BYSZEWSKI
STRONG MAXIMUM PRINCIPLES FOR IMPLICIT PARABOLIC PROBLEMS TOGETHER WITH NONSTANDARD INEQUALITIES WITH INTEGRALS
AF V06/21 70
1224
Pobierz
S.DYMSKI, M.TREPCZYŃSKA-ŁENT, Z.ŁAWRYNOWICZ
BADANIE WPŁYWU TEMPERATURY HARTOWANIA NA UDZIAŁ AUSTENITU W OSNOWIE ŻELIWA ADI
AF V06/21 71
3263
Pobierz
T.SZYKOWNY, K.CIECHACKI
IZOTERMICZNA OBRÓBKA CIEPLNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZAKRESIE TEMPERATUROWYM Ar1
AF V06/21 72
2860
Pobierz
G.GOLAŃSKI, S.STACHURA, B.GAJDA, J.KUPCZYK
ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALIWA L21HMF PO REGENERUJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ
AF V06/21 73
4756
Pobierz
F.CIURA, B.DUBIEL, G.MICHTA, W.OSUCH
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNEJ NA TEMPERATURĘ POCZĄTKU PRZEMIANY MARTENZYTYCZNEJ W STOPIE Fe-30Ni
AF V06/21 74
1892
Pobierz
W.DZIADUR, A.TABOR, A.REPECKI, K.KLIMEK
BADANIA ŻAROODPORNOŚCI WYBRANYCH NADSTOPÓW NA OSNOWIE NIKLU
AF V06/21 75
4176
Pobierz
J.WALTER, K.SKUPIEŃ, P.PUTYRA
GRAFITOWE WARSTWY PRZEWODZĄCE WYTWARZANE TECHNIKĄ SITODRUKU
AF V06/21 76
2821
Pobierz
J.FABIŚ, E.LISOWSKI
ANALIZA FMEA METODĄ MACIERZOWĄ DLA TURBOSPRĘŻARKI SAMOCHODU OSOBOWEGO WSPOMAGANA PROGRAMEM KOMPUTEROWYM
AF V06/21 77
2293
Pobierz
A.GRADOWSKI
NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU KRZEPNIĘCIA NADLEWU W FORMIE Z MODUŁEM IZOLACYJNYM
AF V06/21 78
1829
Pobierz
L.WOJNAR, A.GĄDEK
OCENA POWTARZALNOŚCI WYNIKÓW ILOŚCIOWEJ OCENY STRUKTURY
AF V06/21 79
2118
Pobierz
A.DUDEK, Z.NITKIEWICZ
KSZTAŁT ŁUKU PLAZMOWEGO W APSEKCIE ZMIAN STRUKTURALNYCH PODCZAS PROCESU PRZETOPIENIA WARSTWY WIERZCHNIEJ
AF V06/21 80
1690
Pobierz
W.OSUCH, G.MICHTA, A.KRUK, F.CIURA
BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM)
AF V06/21 81
5542
Pobierz
W.PTAK, A.TABOR
WPŁYW WSTĘPNEGO PRZETAPIANIA ŻELIWA NA JAKOŚĆ NAPRAWCZYCH NAPOIN I SPOIN W ODLEWACH
AF V06/21 82
3415
Pobierz
E.TASAK, A.ZIEWIEC, K.ZIEWIEC
PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE PRZY SPAWANIU I NAPRAWIE SPOIN STALI RÓŻNORODNYCH
AF V06/21 83
8003
Pobierz
R.KOLBUSZ, A.TABOR, W.WOJCIECHOWSKI
NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
AF V06/21 84
4139
Pobierz
M.STANKIEWICZ, H.JONDERKO, D.KIJOWSKI, W.PSONKA
SPAWANIE RUR W GATUNKU GR. C/6/X52 DRUTEM PROSZKOWYM
AF V06/21 85
5714
Pobierz
M.S.WĘGLOWSKI, M.KĘPIŃSKA, Z.MIKNO
PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG
AF V06/21 86
2708
Pobierz
M.SEKUŁA, M.NYKIEL, J.KAZIOR
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPIEKANEJ FERRYTYCZNEJ STALI NIERDZEWNEJ AISI 434L MODYFIKOWANEJ Mn, Ni I Si
AF V06/21 87
2973
Pobierz
A.RUTKOWSKA, M.DĄBROWSKI
POWŁOKI (TiAl)N NA FREZACH PALCOWYCH Z WĘGLIKA SPIEKANEGO
AF V06/21 88
3502
Pobierz
A.PATEJUK, M.GABRYLEWSKI
WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU TYPU Al-WW
AF V06/21 89
2073
Pobierz
G.MILEWSKI
RHEOLOGICAL MODEL AND EXPERIMENTAL TESTS OF NbTi COMPOSITES APPLIED FOR SUPERCONDUCTING CABLES OF MAGNET COILS
AF V06/21 90
1673
Pobierz
W.DZIADUR, S.KUCIEL, A.TABOR
WPŁYW ILOŚCI DODATKÓW MĄCZKI DRZEWNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ RECYKLATU POLIETYLENU
AF V06/21 91
2552
Pobierz
S.KUCIEL, J.MIKUŁA, S.ŻMUDKA
OCENA MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE PA6 NAPEŁNIANYCH CZĄSTKAMI MINERALNYMI
AF V06/21 93
2360
Pobierz
A.W.ORŁOWICZ, M.MRÓZ
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY NA PRZEKROJU ODLEWU Z SILNIE NADEUTEKTYCZNEGO STOPU Al-Si (Al-30%Si)
AF V06/21 95
2316
Pobierz
C.NIŻANKOWSKI
UTYLIZACJA ZŁOMU NARZĘDZI ŚCIERNYCH O SPOIWIE ŻYWICZNYM
AF V06/21 96
6184
Pobierz
R.WIELGOSZ, A.ZAJĄC
WRAŻLIWOŚĆ STALI AUSTENITYCZNYCH NA KOROZJĘ WYWOŁANĄ CZYNNIKAMI TECHNOLOGICZNYMI I EKSPLOATACYJNYM
AF V06/21 97
6210
Pobierz
K.NIZIOŁEK, K.BOCZKOWSKA
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
AF V06/21 98
6327
Pobierz
K.NIZIOŁEK, K.BOCZKOWSKA, K.BOGUSIEWICZ
IDENTYFIKACJA ODPADÓW DECYDUJĄCYM ASPEKTEM ŚRODOWISKOWYM W MŚP
AF V06/21 99
3092
Pobierz
Z.WIŚNIEWSKI
ROLA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ
AF V06/21 100
2792
Pobierz
J.LISAK, A.LIBER-KNEĆ
WPŁYW OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH NA WYSTĘPOWANIE ODMIAN POLIMORFICZNYCH PA6 Z WŁÓKNEM SZKLANYM
AF V06/21 92
1428
Pobierz
M.HEBDOWSKA-KRUPA, J.MIKUŁA
WPŁYW TUFU WULKANICZNEGO NA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ STALI W ŚRODOWISKU 5% NaCl
AF V06/21 94
2111
Pobierz
J.JURKO
ANALYSIS THE SCREW DRILL PARAMETERS WITH CAD SYSTEM BY DRILLING
AF V06/21 101
1824
Pobierz
M.ADAMIAK
ZASTOSOWANIE MECHANICZNEGO MIELENIA DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
AF V06/21 102
3754
Pobierz
J.KONIECZNY, L.A.DOBRZAŃSKI, W.HUFENBACH, A.CZULAK, P.HORNAK
OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU GFRP
AF V06/21 103
2273
Pobierz
P.ADAMIEC, J.ADAMIEC
NIEZAWODNOŚĆ SPOIN GWARANCJĄ JAKOŚCI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
AF V06/21 104
2245
Pobierz
R.MOSZUMAŃSKI, A.TABOR
JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA I UŻYTKOWA PRASOWANYCH I ODLEWANYCH CZĘŚCI MASZYN PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
AF V06/21 105
2207
Pobierz
R.MOSZUMAŃSKI
ROZWÓJ KONSTRUKCJI POLSKICH PRAS PULSACYJNYCH DO WYROBÓW Z MATERIAŁÓW SYPKICH
AF V06/21 106
3018
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.