Archives of Foundry - Volume 6, No. 22

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
C.BARON, J.GAWROŃSKI
OBRÓBKA CIEPLNA STOPOWYCH KOMPOZYTÓW POWIERZCHNIOWYCH
AF V06/22 01
1523
Pobierz
D.BARTOCHA
WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA EN-GJS-500-7 W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁÓW WSADOWYCH
AF V06/22 02
2503
Pobierz
D.BARTOCHA
STRUKTURA ŻELIWA EN-GJS-500-7 W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁÓW WSADOWYCH
AF V06/22 03
1329
Pobierz
Ł.BERNAT, J.HAJKOWSKI, M.HAJKOWSKI
STRUKTURA I POROWATOŚĆ ODLEWÓW ZE STOPU ALUMINIUM A WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
AF V06/22 04
1611
Pobierz
F.BINCZYK, J.BZYMEK, R.PRZELIORZ
OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM
AF V06/22 05
1237
Pobierz
F.BINCZYK, J.KULASA, R.PRZELIORZ, A.SMOLIŃSKI
OKREŚLENIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO MASY FORMIERSKIEJ METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ
AF V06/22 06
2217
Pobierz
F.BINCZYK, A.GIEREK, A.SMOLIŃSKI
TECHNOLOGIA WYTAPIANIA AUSTENITYCZNEGO STALIWA FERMANAL W ELEKTRYCZNYM PIECU ŁUKOWYM
AF V06/22 07
1524
Pobierz
F.BINCZYK, J.PIĄTKOWSKI, R.PRZELIORZ
OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si
AF V06/22 08
2107
Pobierz
A.BOBER, Z.KONOPKA, A.ZYSKA, M.ŁĄGIEWKA, S.NOCUŃ
ZUŻYCIE TRYBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE ZGARU STOPU AK132 UMACNIANEGO CZĄSTKAMI SiC
AF V06/22 09
1232
Pobierz
A.BOKOTA, T.DOMAŃSKI, W.ZALECKI
MODEL NUMERYCZNY PRZEMIAN FAZOWYCH W WĘGLOWYCH STALACH NARZĘDZIOWYCH
AF V06/22 10
1423
Pobierz
A.BOKOTA, A.KULAWIK
MODEL ZJAWISK MECHANICZNYCH PROCESU HARTOWANIA STALI NISKOWĘGLOWEJ
AF V06/22 11
1023
Pobierz
A.BOKOTA, L.SOWA
MODEL ZJAWISK CIEPLNYCH I PRZEPŁYWOWYCH W CYLINDRYCZNYM KANALE DOPŁYWOWYM
AF V06/22 12
967
Pobierz
B.BOROWIECKI
WYZNACZANIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI WLEWU DOPROWADZAJĄCEGO
AF V06/22 13
2529
Pobierz
B.BOROWIECKI, O.BOROWIECKA
PROCEDURA PRZYJMOWANIA NOWYCH ZAMÓWIEŃ NA PRODUKCJĘ ODLEWÓW
AF V06/22 14
3085
Pobierz
A.W.BYDAŁEK, K.NAJMAN
TOPIENIE BRĄZÓW KRZEMOWYCH W WARUNKACH REDUKUJĄCYCH
AF V06/22 15
1254
Pobierz
M.CHOLEWA
KONCEPCJA PROGNOZOWANIA WŁASNOŚCI ODLEWÓW ZA POMOCĄ WIELOPUNKTOWEGO POMIARU TEMPERATURY W UKŁADZIE ODLEW - FORMA
AF V06/22 16
1254
Pobierz
M.CHOLEWA, B.FORMANEK
KOMPOZYTY Z METALICZNĄ OSNOWĄ I DYSPERSYJNYM WZMOCNIENIEM WYTWARZANE W POŁĄCZONYCH PROCESACH IN I EX SITU
AF V06/22 17
1391
Pobierz
T.CIUĆKA
ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ „ATND”
AF V06/22 18
1317
Pobierz
J.DAŃKO, J.ZYCH, R.DAŃKO, A.SROCZYŃSKI
BADANIA STRUKTURY ROZKŁADU GĘSTOŚCI POZORNEJ MASY W RDZENIACH WYKONANYCH ZA POMOCĄ WSTRZELIWANIA
AF V06/22 19
1545
Pobierz
J.DAŃKO, J.ZYCH, R.DAŃKO, Ł.JAMROZOWICZ
OCENA SZYBKOŚCI WIĄZANIA ORAZ MIGRACJI SPOIWA W RDZENIACH SPORZĄDZANYCH PRZEZ WSTRZELIWANIE MASY ZE ZREGENEROWANĄ OSNOWĄ
AF V06/22 20
891
Pobierz
A.DOLATA-GROSZ, M.DYZIA, J.ŚLEZIONA, J.MYALSKI
ANALIZA PROCESU KRZEPNIĘCIA KOMPOZYTU HETEROFAZOWEGO
AF V06/22 21
1130
Pobierz
T.DOMAŃSKI, A.BOKOTA, L.SOWA
ANALIZA NUMERYCZNA HARTOWANIA ELEMENTÓW MASZYN ZE STALI C80U
AF V06/22 22
1354
Pobierz
A.DUDEK, Z.NITKIEWICZ, H.STOKŁOSA
KRYSTALIZACJA PRZETOPIONEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ STALI Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ
AF V06/22 23
1480
Pobierz
M.DUDYK
KRYSTALIZACJA I ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA STOPÓW I KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH
AF V06/22 24
1764
Pobierz
M.DZIUBA, M.CHOLEWA
RDZENIE CERAMICZNIE ODLEWU SZKIELETOWEGO
AF V06/22 25
2169
Pobierz
M.DZIUBA, M.KONDRACKI, M,CHOLEWA
WARUNKI WYTWARZANIA I POSTAĆ GEOMETRYCZNA ODLEWÓW SZKIELETOWYCH
AF V06/22 26
1166
Pobierz
M.GARBIAK
IDENTYFIKACJA FAZ W STABILIZOWANYM STALIWIE AUSTENITYCZNYM
AF V06/22 27
1431
Pobierz
K.GAWDZIŃSKA, J.GRABIAN, A.DOLATA-GROSZ
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU ZAWIESINOWEGO AlSi11/CZĄSTKI 1H18N9T
AF V06/22 28
1707
Pobierz
A.GAZDA, Z.GÓRNY, S.KLUSKA-NAWARECKA, H.POŁCIK
ANALIZA TERMICZNA ZASTOSOWANA DO OCENY PREDYSPOZYCJI DO MODYFIKOWANIA W BADANIACH PORÓWNAWCZYCH BRĄZU ALUMINIOWEGO CuAl10Fe3Mn
AF V06/22 29
1294
Pobierz
G.GOLAŃSKI, S.STACHURA, J.KUPCZYK, A.ZYSKA, B.GAJDA
NIESTANDARDOWA REGENERACYJNA OBRÓBKA CIEPLNA NISKOSTOPOWEGO STALIWA Cr – Mo – V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI
AF V06/22 30
1356
Pobierz
Z.IGNASZAK, L.GRACZYK, P.POPIELARSKI
EKSPERYMENTALNO – SYMULACYJNY SPOSÓB IDENTYFIKACJI STREFY PRZEWILŻONEJ W FORMIE
AF V06/22 31
1224
Pobierz
Z.IGNASZAK, P.POPIELARSKI
IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH ZASTĘPCZYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW TERMOFIZYCZNYCH MASY FORMIERSKIEJ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI ŚCIANKI ODLEWU
AF V06/22 32
1283
Pobierz
K.JANERKA, D.BARTOCHA, J.SZAJNAR
NAGRZEWANIE CZĄSTEK GRAFITU W CIEKŁYM METALU
AF V06/22 33
1032
Pobierz
A.JANUS, K.GRANAT, K.NAPLOCHA
GRANICZNA ROZPUSZCZALNOŚĆ WĘGLA W CIEKŁYM ŻELIWIE Ni-Mn-Cu
AF V06/22 34
1808
Pobierz
J.JEZIERSKI, J.SZAJNAR
ZALEŻNOŚĆ SIŁY NAPORU STRUMIENIA DWUFAZOWEGO OD PARAMETRÓW PROCESU WDMUCHIWANIA PROSZKÓW
AF V06/22 35
902
Pobierz
B.KALANDYK, J.GŁOWNIA
WADY WTÓRNEGO ZAŻUŻLENIA NA PRZEMYSŁOWYCH ODLEWACH ZE STALIWA WĘGLOWEGO I STOPOWEGO
AF V06/22 36
1733
Pobierz
W.KAPTURKIEWICZ, T.CZEPPE, A.A.BURBELKO
KALORYMETRIA SKANINGOWA PRZEMIAN AUSTENITU W FERRYTYCZNYM ŻELIWIE SFEROIDALNYM
AF V06/22 37
1176
Pobierz
J.KILARSKI, J.SUCHOŃ
ODLEWY WARSTWOWE STALIWO - ŻELIWO
AF V06/22 38
1976
Pobierz
Z.KONOPKA, M.CISOWKSA-ŁĄGIEWKA, A.ZYSKA, S.NOCUŃ , A.BOBER
WPŁYW PRZECHŁODZENIA STOPU AlMg10 NA KRZEPNIĘCIE PODCZAS PŁYNIĘCIA
AF V06/22 39
985
Pobierz
D.KOPYCIŃSKI, E.GUZIK, H.WOŹNICA
KSZTAŁTOWANIE GRADIENTOWEJ POWŁOKI CYNKOWEJ NA ODLEWACH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V06/22 40
1696
Pobierz
A.KULAWIK, A.BOKOTA
MAKROSKOPOWY MODEL PRZEMIAN FAZOWYCH W STALI C45
AF V06/22 41
1660
Pobierz
S.LARA, R.SZOPA
MODEL OF CAST IRON SOLIDIFICATION USING THE ARTIFICIAL MUSHY ZONE APPROACH
AF V06/22 42
1577
Pobierz
T.LIPIŃSKI
WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na2B4O7 I NaNO3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg
AF V06/22 43
1027
Pobierz
T.LIPIŃSKI
ZMIANA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi12 PO OBRÓBCE MIESZANKĄ EGZOTERMICZNĄ ZŁOŻONĄ Z Na2B4O7 , NaNO3 I Mg
AF V06/22 44
943
Pobierz
E.MAJCHRZAK, J.MENDAKIEWICZ
IDENTIFICATION OF CAST IRON SUBSTITUTE THERMAL CAPACITY
AF V06/22 45
1058
Pobierz
J.MENDAKIEWICZ
WPŁYW DOBORU ZASTĘPCZEJ POJEMNOŚCI CIEPLNEJ ŻELIWA NA WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
AF V06/22 46
1281
Pobierz
B.MOCHNACKI, J.S.SUCHY
IDENTIFICATION OF ALLOY LATENT HEAT ON THE BASIS OF MOULD TEMPERATURE (PART 1)
AF V06/22 47
1254
Pobierz
B.MOCHNACKI, E.PAWLAK , J.S.SUCHY
IDENTIFICATION OF ALLOY LATENT HEAT ON THE BASIS OF MOULD TEMPERATURE (PART 2)
AF V06/22 48
1252
Pobierz
S.NOCUŃ, Z.KONOPKA, A.ZYSKA, M.ŁĄGIEWKA, A.BOBER
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KRYSTALIZACJĘ EUTEKTYKI W STOPIE Al-Cu-Ag
AF V06/22 49
1168
Pobierz
Z.A.OPIEKUN, A.W.ORŁOWICZ, A.TRYTEK
WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA NA UDZIAŁ FAZ PIERWOTNYCH W STRUKTURZE ŻAROWYTRZYMAŁEGO ODLEWNICZEGO STOPU KOBALTU
AF V06/22 50
1005
Pobierz
W.ORŁOWICZ, M.TUPAJ, M.MRÓZ
DOBÓR PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPU AlSi7Mg0,3
AF V06/22 51
1528
Pobierz
J.PEZDA
OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132
AF V06/22 52
1311
Pobierz
J.PIĄTKOWSKI
ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si
AF V06/22 53
1469
Pobierz
W.PIEKARSKA
POLE TEMPERATURY I PRZEMIANY FAZOWE W SWC POŁĄCZENIA SPAWANEGO LASEROWO
AF V06/22 54
1389
Pobierz
S.PIETROWSKI, R.WŁADYSIAK
ANALIZA PROCESU ODLEWANIA POD NISKIM CIŚNIENIEM KÓŁ SAMOCHODOWYCH ZE STOPÓW Al-Si
AF V06/22 55
1690
Pobierz
S.PIETROWSKI, L.KLIMEK, T.SZYMCZAK
BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA
AF V06/22 56
2897
Pobierz
S.PIETROWSKI, G.GUMIENNY
KRYSTALIZACJA ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z DODATKAMI Mo, Cr, Cu I Ni
AF V06/22 57
1430
Pobierz
S.PIETROWSKI
NISKOKRZEMOWE STOPY Al−Si Z DODATKAMI Ni, Cu I Mg
AF V06/22 58
1788
Pobierz
M.PRZYBYŁ, A.STUDNICKI
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE
AF V06/22 59
2948
Pobierz
F.ROMANKIEWICZ, R.ROMANKIEWICZ
WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132
AF V06/22 60
1426
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, R.MUZYKA
UDARNOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO PODDANEGO WYŻARZANIU GRAFITYZUJĄCEMU W CELU UZYSKANIA STRUKTURY FERRYTYCZNEJ
AF V06/22 61
1657
Pobierz
M.S.SOIŃSKI, A.PARZYBUT
PRÓBY ZASTOSOWANIA TLENU W PROCESACH WYTAPIANIA STALI NA ODLEWY W ELEKTRYCZNYM PIECU ŁUKOWYM
AF V06/22 62
2058
Pobierz
L.SOWA, A.BOKOTA
ANALIZA NUMERYCZNA ZJAWISK CIEPLNYCH I PRZEPŁYWOWYCH W CYLINDRYCZNYCH KANAŁACH DOPŁYWOWYCH
AF V06/22 63
880
Pobierz
M.STAWARZ, J.SZAJNAR
WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA MORFOLOGIĘ GRAFITU W ŻELIWIE SZARYM
AF V06/22 64
1588
Pobierz
A.STUDNICKI
ZAPIS PROCESU KRYSTALIZACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE
AF V06/22 65
1779
Pobierz
A.STUDNICKI, J.SUCHOŃ
DOBÓR NADLEWÓW W ODLEWACH BIMETALOWYCH BLACHA STALOWA – ŻELIWO CHROMOWE
AF V06/22 66
1987
Pobierz
J.SUCHOŃ
POWSTAWANIE POŁĄCZENIA POMIEDZY ŻELIWEM I STALIWEM W ODLEWACH BIMETALICZNYCH
AF V06/22 67
1646
Pobierz
J.SZAJNAR, P.WRÓBEL, T.WRÓBEL
NAPAWANIE TECHNOLOGIĄ TIG JAKO SPOSÓB NAPRAWY WAD ODLEWNICZYCH W ŻELIWIE CHROMOWYM
AF V06/22 68
1298
Pobierz
J.SZAJNAR, T.WRÓBEL
MODYFIKACJA STRUKTURY CZYSTEGO ALUMINIUM CZYNNIKAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI
AF V06/22 69
1169
Pobierz
J.SZELĄŻEK
ULTRADŹWIĘKOWE BADANIA NAPRĘŻEŃ W STALIWNYCH ODLEWANYCH KOŁACH KOLEJOWYCH
AF V06/22 70
2848
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
JEDNOCZESNA REJESTRACJA TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA GAZÓW W WILGOTNYCH FORMACH PIASKOWYCH
AF V06/22 72
1438
Pobierz
J.ŚLEZIONA, M.DYZIA, J.WIECZOREK
WŁAŚCIWOŚCI ODLEWNICZE ZAWIESIN KOMPOZYTOWYCH AlSi-SiC
AF V06/22 73
2212
Pobierz
A.TABOR, K.LEWANDOWSKI, K.ZARĘBSKI, P.PUTYRA
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA PRODUKCYJNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO
AF V06/22 74
1787
Pobierz
R.WŁADYSIAK
ZASTOSOWANIE MGŁY WODNEJ W PROCESIE ODLEWANIA KÓŁ SAMOCHODOWYCH
AF V06/22 75
1548
Pobierz
R.WRONA, E.ZIÓŁKOWSKI, M.ŚLAZYK
ANALIZA KINEMATYKI MECHANIZMU ZAWIESZKOWEGO W OCZYSZCZARKACH WIRNIKOWYCH
AF V06/22 76
980
Pobierz
E.ZIÓŁKOWSKI
STEROWANIE OPTYMALNE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
AF V06/22 77
972
Pobierz
J.ZYCH
ODDZIAŁYWANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NA STAN WIERZCHNIEJ WARSTWY FORM PIASKOWYCH WYKONYWANYCH Z MAS ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI
AF V06/22 78
1338
Pobierz
A.ZYSKA, Z.KONOPKA, M.ŁĄGIEWKA, A.BOBER, S.NOCUŃ
MODYFIKACJA STOPU AlZn5Mg
AF V06/22 79
1833
Pobierz
J.TULEJA, P.GUTOWSKI, M.LEUS
NAPRĘŻENIA STRUKTURALNE W STABILNYM STALIWIE AUSTENITYCZNYM W WARUNKACH NAWĘGLANIA I NAGŁYCH ZMIAN TEMPERATURY
AF V06/22 80
1206
Pobierz
T.SZMIGIELSKI
NOWA WERSJA STANOWISKA DO BADANIA REZYSTYWNOŚCI WILGOTNYCH MAS FORMIERSKICH
AF V06/22 71
1483
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, M.KRUPIŃSKI, J.H.SOKOLOWSKI
ZASTOSOWANIE METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO KLASYFIKACJI WAD W ODLEWACH ZE STOPÓW Al-Si-Cu
AF V06/22 81
1640
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, R.MANIARA, J.SOKOLOWSKI, W.T.KIERKUS
ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO MODELOWANIA TEMPERATURY SOLIDUS PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW Al–Si–Cu
AF V06/22 82
1366
Pobierz
L.A.DOBRZAŃSKI, T.TAŃSKI, L.ČÍŽEK
MIKROSTRUKTURA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU Mg–Al
AF V06/22 83
951
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.