Volume 11, Special Issue 2/2011

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
J. Augustyn-Pieniążek, R. Zapała
The studies of scale surface produced on outer diffusion layers
V11 - SI2 01
1546
Pobierz
S. Biernat, A. W. Bydałek, P. Schlafka
The property estimation of copper alloys refining slag with the stimulators addition use the database
V11 - SI2 02
1370
Pobierz
A. Bokota, T. Domański, L. Sowa
Numerical analysis of stress fields generated by quenching process
V11 - SI2 03
1334
Pobierz
L.A. Dobrzański, M. Krupiński, K. Labisz, Z. Rdzawski
Influence of thermo-derivative analysis conditions on microstructure of the Al-Si-Cu alloy
V11 - SI2 04
1673
Pobierz
A. Dolata-Grosz, M. Dyzia, J. Śleziona
Structure of Al-CF composites obtained by infiltration methods
V11 - SI2 05
2195
Pobierz
T. Domański, A. Bokota
Numerical model to predict microstructure of the heat treated of steel elements
V11 - SI2 06
2043
Pobierz
M.Dyzia, A. Dolata-Grosz, J. Wieczorek, J. Śleziona, M. Starczewski, M. Złotecki
Aluminium matrix heterophase composites for air compressor pistons
V11 - SI2 07
1823
Pobierz
K. Garbala, A. Patejuk
Influence of annealing time and temperature on the Fe3Al intermetallic alloys microstructure modification
V11 - SI2 08
1552
Pobierz
K. Garbala, A. Patejuk
Tribological properties of the Fe-Al intermetallic alloys after annealing
V11 - SI2 09
1302
Pobierz
M. Garbiak, W. Jasiński, B. Piekarski
Materials for Reformer Furnace Tubes. History of evolution
V11 - SI2 10
5198
Pobierz
K. Gawdzińska, J. Grabian, Z. Pędzich, W. Przetakiewicz
Description of selected structural elements of composite foams using statistical methods
V11 - SI2 11
1140
Pobierz
G. Golański, J. Kupczyk, C. Kolan
Influence of stress relief annealing on the microstructure and properties of GX12CrMoVNbN9-1(GP91) cast steel
V11 - SI2 12
2232
Pobierz
B. Grabowska, S. Zapotoczny, M. Bulwan, G. Grabowski
Biodegradation of New Polymer Foundry Binders for the Example of the Composition Polyacrylic Acid/Starch
V11 - SI2 13
1976
Pobierz
K. Granat, K. Pietrzak, E. Grodzka, K. Naplocha, J. W. Kaczmar
Production and wear properties of copper based MMC strengthened with δ-alumina fibres
V11 - SI2 14
1561
Pobierz
M. Grzelka, G. Budzik, L. Marciniak, B. Gapiński
Accuracy of the photogrametric measuring system for large size elements
V11 - SI2 15
1684
Pobierz
M. Holtzer, A. Bobrowski, D. Drożyński, M. Tomczak, E. Rozmiarek, B. Isendorf
Production of Steel Casts in Two-Layer Moulds with Alkaline Binders. Part 2. Facing sand with the alkaline organic binder REZOLIT
V11 - SI2 16
1252
Pobierz
M. Hosadyna, St. M. Dobosz, K. Major-Gabryś
Influence of the hardener type on the sulfur diffusion from moulding sand to the casting surface
V11 - SI2 17
1886
Pobierz
A. Janus, A. Kurzawa
Effect of alloying elements on solidification of primary austenite in Ni-Mn-Cu cast iron
V11 - SI2 18
1699
Pobierz
R. Jasionowski, W. Przetakiewicz, D. Zasada
The effect of structure on the cavitational wear of FeAl intermetallic phase-based alloys with cubic lattice
V11 - SI2 19
1552
Pobierz
R. Jasionowski, W. Przetakiewicz, D. Zasada
The method for determination of the beginning of cavitational wear through comparison of mass decrement and destroyed surface increment on the example of FeAl36 alloy
V11 - SI2 20
988
Pobierz
J. Kamieniak, A. Żydek, K.N. Braszczyńska-Malik
Aluminosilcate glass cenospheres as a component of cast magnesium matrix composites
V11 - SI2 21
2588
Pobierz
B. Kozik, G. Budzik, T. Dziubek, M. Grzelka, M. Tutak
Rapid Prototyping of wax foundry models in an incremental process
V11 - SI2 22
1748
Pobierz
M. Kubiak
Numerical modelling of liquid material flow in the fusion zone of hybrid welded joint
V11 - SI2 23
1237
Pobierz
T. Kudasik, T. Markowski, O. Markowska, S. Miechowicz
Methods of fabrication of medical models with complex spatial structures
V11 - SI2 24
1357
Pobierz
A. Kulawik, J. Winczek
Influence of heating rate on sorbitic transformation temperature of tempering C45 steel
V11 - SI2 25
2475
Pobierz
A. Kulawik
Modelling of phenomena in solid state for the steel casting cooled by liquid
V11 - SI2 26
1226
Pobierz
A. Kurzawa, J. W. Kaczmar
The compression strength investigations of AW-AlCu4Mg2Mn alloy based composites reinforced with SiC particles
V11 - SI2 27
1317
Pobierz
M.B. Lachowicz, M. Faryna, M. Podrez-Radziszewska
Grain size reduction in the 713C nickel superalloy as a result of heat treatment
V11 - SI2 28
2449
Pobierz
A. Micker, R. Owsiński
Kolektor z kompozytu alternatywą odlewu
V11 - SI2 29
1277
Pobierz
K. Naplocha, J.W. Kaczmar
Tribological properties of Al 7075 alloy based composites strengthened with Al2O3 fibres
V11 - SI2 30
1644
Pobierz
D. Nowak, R. Więcławek
Synthesis of pneumatic controll systems
V11 - SI2 31
2125
Pobierz
E. Olejnik, A. Janas, A. Kolbus, G. Sikora
The composition of reaction substrates for TiC carbides synthesis and its influence on the thickness of iron casting composite layer
V11 - SI2 32
1464
Pobierz
J. Pezda
Effect of T6 heat treatment on mechanical properties and microstructure of EN AB-42000 alloy modified with strontium
V11 - SI2 33
1631
Pobierz
G. Pękalski, J. Rabiega
Grey cast iron as construction material of bridges from the 18th and 19th century
V11 - SI2 34
1634
Pobierz
W. Piekarska, M. Kubiak, Z. Saternus
The influence of distance between heat sources in hybrid welded plate on fusion zone geometry
V11 - SI2 35
1352
Pobierz
W. Piekarska, M. Kubiak, Z. Saternus
Numerical modelling of thermal phenomena in laser beam and hybrid welding processes using Abaqus FEA
V11 - SI2 36
3583
Pobierz
J. Piwnik, J. Kuprianowicz, K. Mogielnicki
Numerical modeling of the welding phenomenon in forward aluminium extrusion process
V11 - SI2 37
1340
Pobierz
J. Piwnik, K. Mogielnicki, M. Gabrylewski, P. Baranowski
The experimental tool for micro-extrusion of metals
V11 - SI2 38
1456
Pobierz
L. Sowa
Effect of nozzle outlet angle on flow and temperature field in a slab continuous casting mould
V11 - SI2 39
1443
Pobierz
M. Stachowicz, K. Granat, D. Nowak
Wpływ dodatku α - Al2O3 na wytrzymałość resztkową utwardzanych mikrofalami mas formierskich ze szkłem wodnym
V11 - SI2 40
1791
Pobierz
J. Tomasika, R. Haratym, J. Kwapisz
The quality of precision steel castings produced in the Replicast CS process
V11 - SI2 41
1978
Pobierz
M.St. Węglowski, S. Dymek
Friction Stir Processing of an AlSi6Cu4 cast aluminium alloy
V11 - SI2 42
1865
Pobierz
M. Wieczorowski, M. Grzelka, G. Budzik, J. Augustyn-Pieniazek
The use of optical scanning for analysis of casting shape
V11 - SI2 43
1316
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.