Solidification of Metals and Alloys No.8/1984

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
B.Mochnacki, J.Suchy
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA METOD NUMERYCZNYCH W PROJEKTOWANIU I STEROWANIU TECHNOLOGIAMI ODLEWNICZYMI W ŚWIETLE PRAC PREZENTOWANYCH NA 50. INT. FOUNDRY CONGRESS (1983)
KMiS - 08 01
618
Pobierz
S.Król, A.Micker, M.Tokarski
WPLYW SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PODCZAS KRYSTALIZACJI NA PRZEBIEG STARZENIA STOPU AlMg 8,65
KMiS - 08 02
2117
Pobierz
A.Micker, A.Namysło, A.Nowak, M.Tokarski
STRUKTURA I WŁASNOŚCI NISKOALUMINIOWYCH STOPÓW CYNKU MODYFIKOWANYCH MISZMETALEM
KMiS - 08 03
1157
Pobierz
A.Baranowski, Z.lgnaszak
OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH WYBRANYCH CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
KMiS - 08 04
809
Pobierz
S.Jura
FUNKCJE OPISUJĄCE PROCES KRYSTALIZACJI METALI I STOPÓW
KMiS - 08 05
1351
Pobierz
S.Jura, J.Chmiela
OCENA MECHANICZNYCH WŁASNOŚCI ŻELIWA SZAREGO W ODLEWACH O ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI ŚCIANEK NA PODSTAWIE METODY ATD
KMiS - 08 06
938
Pobierz
S.Jura, A.Sznirch
WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI ŻELIWA NADEUTEKTYCZNEGO NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ZABIELENIE
KMiS - 08 07
1142
Pobierz
J.Gawroński, B.Krajczy, A.Pilarz, J.Szajnar
WPŁYW WIUJĄCEGO REWERSYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WŁASNOŚCI ODULEWÓW Z ALUMINIUM A0
KMiS - 08 08
1073
Pobierz
J.Gawroński
TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ODLEWANIA SUSPENSYJNEGO ŻELIWA WYSOKOCHROMOWEGO
KMiS - 08 09
1389
Pobierz
M.Dudyk, B.Ficek, P.Wasilewski
ODDZIAŁYWANIE PARAMETRÓW PROCESU TOPIENIA NA STAN MODYFIKOWANIA STRUKTURY SILUMINÓW
KMiS - 08 10
771
Pobierz
Z.Byrski, M.Dudyk, P.Wasilewski
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA JAKO MIARA STOPNIA ZMODYFIKOWANIA STOPU AK7 ODLEWANEGO DO FORM PIASKOWYCH
KMiS - 08 11
2171
Pobierz
A.Bylica, W.Orłowicz
MOŻLIWOŚCI ZMIANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO SPOSOBEM WYŻARZANIA W ZAKRESIE TEMPERATUR PRZEMIANY A1
KMiS - 08 12
1017
Pobierz
J.Suchy
KRONIKA KOMISJI ODLEWNICTWA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PAN ZA ROK 1982
KMiS - 08 13
664
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.