Solidification of Metals and Alloys No.8/1984

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
B.Mochnacki, J.Suchy
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA METOD NUMERYCZNYCH W PROJEKTOWANIU I STEROWANIU TECHNOLOGIAMI ODLEWNICZYMI W ŚWIETLE PRAC PREZENTOWANYCH NA 50. INT. FOUNDRY CONGRESS (1983)
KMiS - 08 01
595
Pobierz
S.Król, A.Micker, M.Tokarski
WPLYW SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PODCZAS KRYSTALIZACJI NA PRZEBIEG STARZENIA STOPU AlMg 8,65
KMiS - 08 02
1975
Pobierz
A.Micker, A.Namysło, A.Nowak, M.Tokarski
STRUKTURA I WŁASNOŚCI NISKOALUMINIOWYCH STOPÓW CYNKU MODYFIKOWANYCH MISZMETALEM
KMiS - 08 03
1025
Pobierz
A.Baranowski, Z.lgnaszak
OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH WYBRANYCH CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
KMiS - 08 04
788
Pobierz
S.Jura
FUNKCJE OPISUJĄCE PROCES KRYSTALIZACJI METALI I STOPÓW
KMiS - 08 05
1279
Pobierz
S.Jura, J.Chmiela
OCENA MECHANICZNYCH WŁASNOŚCI ŻELIWA SZAREGO W ODLEWACH O ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI ŚCIANEK NA PODSTAWIE METODY ATD
KMiS - 08 06
878
Pobierz
S.Jura, A.Sznirch
WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU KRYSTALIZACJI ŻELIWA NADEUTEKTYCZNEGO NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ZABIELENIE
KMiS - 08 07
1069
Pobierz
J.Gawroński, B.Krajczy, A.Pilarz, J.Szajnar
WPŁYW WIUJĄCEGO REWERSYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WŁASNOŚCI ODULEWÓW Z ALUMINIUM A0
KMiS - 08 08
1025
Pobierz
J.Gawroński
TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ODLEWANIA SUSPENSYJNEGO ŻELIWA WYSOKOCHROMOWEGO
KMiS - 08 09
1315
Pobierz
M.Dudyk, B.Ficek, P.Wasilewski
ODDZIAŁYWANIE PARAMETRÓW PROCESU TOPIENIA NA STAN MODYFIKOWANIA STRUKTURY SILUMINÓW
KMiS - 08 10
749
Pobierz
Z.Byrski, M.Dudyk, P.Wasilewski
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA JAKO MIARA STOPNIA ZMODYFIKOWANIA STOPU AK7 ODLEWANEGO DO FORM PIASKOWYCH
KMiS - 08 11
2003
Pobierz
A.Bylica, W.Orłowicz
MOŻLIWOŚCI ZMIANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO SPOSOBEM WYŻARZANIA W ZAKRESIE TEMPERATUR PRZEMIANY A1
KMiS - 08 12
959
Pobierz
J.Suchy
KRONIKA KOMISJI ODLEWNICTWA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PAN ZA ROK 1982
KMiS - 08 13
656
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.