Solidification of Metals and Alloys No.9/1985

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
J.Sakwa
ZASTOSOWANIE TERMICZNEJ l DERIWACYJNEJ ANALIZY DO OCENY WPŁYWU Mg, P, Cu ORAZ Na i Ti NA PRZEBIEG PROCESU KRYSTALIZACJI STOPU A1Si7Mg
KMiS - 09 01
727
Pobierz
M. Dudyk, B. Ficek, P.Wasilewski
WPŁYW MODYFIKACJI STRONTEM NA SZCZELNOŚĆ l GĘSTOŚĆ SILUMINÓW
KMiS - 09 02
1622
Pobierz
M.Tokarski, A.Micker
OKREŚLENIE KINETYKI ROZPADU PRZECHŁODZONEJ FAZY BETA W ODLEWNICYM STOPIE ZnA18Cu2
KMiS - 09 03
459
Pobierz
M.Radwan, K. Łybacka, K.Gibas, E. Narbutowicz
OCENA STRUKTURY KRYSTALIZACJI ZA POMOCĄ PRAWDOPODOBIEŃSTWA STĘŻEŃ SKŁADNIKÓW STOPÓW
KMiS - 09 04
810
Pobierz
R. Grzymkowski
PRZYBLIŻONA METODA ANALIZY WYMIANY CIEPŁA NA POWIERZCHNI WLEWKA CIĄGŁEGO
KMiS - 09 05
692
Pobierz
A. Bokota
KRZEPNIĘCIE ODLEWU TARCZY W UJĘCIU NUMERYCZNYM
KMiS - 09 06
606
Pobierz
R. Grzymkowski, B. Mochnacki, J. Suchy
NIESTACJONARNY MODEL MONOKRYSTALIZACJI METODĄ VERNEUILA
KMiS - 09 07
550
Pobierz
J. Kidawa- Kukla
WPŁYW SZCZELINY SKURCZOWEJ NA POLE TEMPERATUR WLEWKA I WLEWNICY O PRZEKROJU WIELOKĄTA FOREMNEGO
KMiS - 09 08
677
Pobierz
W. Kapturkiewicz
ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU ZBIEŻNOŚCI WLEWKA NA EFEKTYWNOŚĆ JEGO ZASILANIA
KMiS - 09 09
574
Pobierz
J. Suchy
KRONIKA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ODLEWNICTWA W ROKU 1983
KMiS - 09 10
584
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.