Solidification of Metals and Alloys No.11/1987

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
I.Hyla, J. Śleziona
WYTWARZANIE KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH METODAMI ODLEWNICZYMI
KMiS - 11 01
1471
Pobierz
J. Braszczyński
WYBRANE CZYNNIKI FIZYCZNE I TECHNOLOGICZNE ODDZIALUJĄCE NA PROCES WYTWARZANIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW ZBROJONYCH CZĄSTKAMI
KMiS - 11 02
679
Pobierz
J. Braszczyński, M. Mitko, S.Tomczyński
OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW Cu-Pb-Ti-C grafit
KMiS - 11 03
515
Pobierz
J. Braszczyński, S.Tomczyński
STRUKTURA KOMPOZYTU Cu-Pb-Ti-C grafit
KMiS - 11 04
700
Pobierz
Z. Konopka, J. Braszczyński
BADANIE PROCESU KRYSTALIZACJI KOMPOZYTÓW ZBROJONYCH CZĄSTKAMI ZA POMOCĄ METODY ATD
KMiS - 11 05
802
Pobierz
S. Chorzępa
METODY WYTWARZANIA ALUMINIOWYCH KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH Z OBCĄ FAZĄ DROBNODYSPERSYJNĄ
KMiS - 11 06
1600
Pobierz
J. Braszczyński, S. Szumera
KOMPOZYTY Al-Al2O3 OTRZYMYWANE METODĄ UTLENIANIA WEWNĘTRZNEGO ClEKŁEGO STOPU
KMiS - 11 07
467
Pobierz
Z. Konopka
OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI KOMPOZYTU AK9-Pb
KMiS - 11 08
530
Pobierz
Z. Górny
ODLEWY ZBROJONE l WIELOWARSTWOWE
KMiS - 11 09
1964
Pobierz
W. Sakwa
OCENA WYNIKÓW PRAC PROWADZONYCH W MIĘDZYRESORTOWYM PROBLEMIE MR-20 PT. "KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW" ZA OKRES 1981-1985
KMiS - 11 10
450
Pobierz
J. Suchy
KRONIKA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ODLEWNICTWA W ROKU 1985
KMiS - 11 11
450
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.