Solidification of Metals and Alloys No.15/1990

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
R. Grzymkowski
PRZYBLIŻONA METODA WYZNACZANIA PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PROCES WYMIANY CIEPŁA NA POWIERZCHNI WLEWKA CIĄGŁEGO
KMiS - 15 01
1053
Pobierz
R. Grzymkowski
OPTYMALIZACJA GRUBOŚCI FORMY ODLEWNICZEJ PRZY ZACHOWANIU ZAŁOŻONEGO PRZEBIEGU PROCESU KRZEPNIĘCIA
KMiS - 15 02
649
Pobierz
J. Mutwil
PRÓBA OKREŚLENIA LEJNOŚCI ŻELIWA SZAREGO NA PODSTAWIE METODY ATD
KMiS - 15 03
874
Pobierz
A. Micker, M. Tokarski
KINETYKA PROCESÓW WYDZIELENIOWYCH W NISKOALUMINIOWYCH ODLEWNICZYCH STOPACH ZN-AL
KMiS - 15 04
790
Pobierz
A. Micker, M. Tokarski
OKREŚLENIE PARAMETRÓW KINETYCZNYCH PRZEMIANY EUTEKTOIDALNEJ W STOPACH ZN-AL
KMiS - 15 05
996
Pobierz
M.Dudyk, B. Ficek, B.Suchanek, P. Wasilewski
TRWAŁA MODYFIKACJA ANTYMONEM SILUMINÓW AlSi6Cu2Mg (AK62) i AlSi8Cu4Mg (AK84)
KMiS - 15 06
1166
Pobierz
A. Bydałek, Z. Lipnicki
CHARAKTERYSTYKA KRZEPNIĘCIA METALU W WARUNKACH WYPEŁNIANIA FORMY
KMiS - 15 07
1591
Pobierz
J. Cybo, S. Jura
EFEKTY WDMUCHIWANIA MIESZANIN PROSZKOWYCH DO CIEKŁEJ STALI W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH I DANYCH BIBLIOGRAFICZNYCH
KMiS - 15 08
678
Pobierz
W. Sakwa
SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU PRAC W PROBLEMIE CPBP 02.09 pt. "KRZEPNIĘCIE I KRYSTALIZACJA METALI - ODLEWNICTWO" W 1988 R.
KMiS - 15 09
977
Pobierz
M. Soiński
KRONIKA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ODLEWNICTWA ODDZIAŁU PAN W KATOWICACH W ROKU 1988
KMiS - 15 10
554
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.