Solidification of Metals and Alloys No.16/1990

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
M. Balcer
THE FAST ALGORITHM FOR INVERSE OF A BAND FORM MATRIX
KMiS - 16 01
528
Pobierz
K. Błaszkowski, M.Perzyk
KOMPUTEROWE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE PROCESÓW ODLEWANIA W FORMACH METALOWYCH
KMiS - 16 02
1983
Pobierz
A. Bokota, T. Włodarczyk
ELASTIC-PLASTIC STATES IN REINFORCED INGOT MOULD
KMiS - 16 03
1158
Pobierz
S. Borkowski, T. Warchała
CHARAKTERYSTYKI POWIERZCHNIOWE GRAFITU W ŻELIWIE PO JEGO OBRÓBCE DODATKAMI METALOORGANICZNYMI
KMiS - 16 04
804
Pobierz
A. Burbiełko, W. Kapturkiewicz
CARBIDE FORMATION IN CENTRAL ZONE OF CAST IRON CASTING
KMiS - 16 05
1115
Pobierz
M. Cholewa, J. Gawroński
DYSPERSYJNE KOMPOZYTY ALUMINIOWO GRAFITOWE
KMiS - 16 06
533
Pobierz
D. Xu, Q. Li, R.D. Pehlke
COMPUTER MODELING AND EXPERIMENT OBSERVATIONS ON MACROSEGREGATION FORMED IN HORIZONTALLY COOLED AL-CU INGOTS
KMiS - 16 07
1043
Pobierz
E. Fraś, W. Kapturkiewicz
MODEL OF THE PERITECTIC ALLOY SOLIDIFICATION
KMiS - 16 08
2794
Pobierz
J. Głownia
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MORFOLOGIĘ FAZY Γ’ W STOPACH NA OSNOWIE NIKLU
KMiS - 16 09
1641
Pobierz
R. Grzymkowski
UTILIZATION OF INVERSE PROBLEMS AND R-FUNCTIONS FOR TEMPERATURE FIELDS OF SOURCES IDENTIFICATION
KMiS - 16 10
827
Pobierz
P. Gutowski, J. Kubicki
DETERMINATION OF TESSELLATED STRESSES IN STABLE *) MULTIPHASE CASTING ALLOYS UNDER CYCLIC TEMPERATURE CHANGES
KMiS - 16 11
1107
Pobierz
P.N. Hansen, M. Perzyk, N.Rasmussen
INFLUENCE OF THE EFFECTIVE SPECIFIC HEAT DISTRIBUTION ON FEEDING RESULTS OBTAINED FROM NUMERICAL SIMULATIONS OF CASTING SOLIDIFICATION
KMiS - 16 12
991
Pobierz
Z. Ignaszak, A. Baranowski
PROGNOZOWANIE WAD SKURCZOWYCH W ODLEWACH NA PODSTAWIE WYNIKÓW SYMULACJI KRZEPNIĘCIA
KMiS - 16 13
1593
Pobierz
S. Jura, Z. Jura
KRZYWA KALORYMETRYCZNA I ŹRODŁO CIEPŁA W ANALIZIE TERMICZNEJ I DERYWACYJNEJ PROCESU KRZEPNIĘCIA ŻELIWA
KMiS - 16 14
1848
Pobierz
M. Kaczorowski
METODA LOKALNEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ ODLEWÓW ZE STOPÓW AL-SI
KMiS - 16 15
817
Pobierz
A. Kapusta, A. Wawrzynek
APPLICATION OF RVACHEV'S FUNCTION IN NUMERICAL SIMULATION OF MOVING BOUNDARY PROBLEMS
KMiS - 16 16
1196
Pobierz
J. Kubicki
STRUCTURE OF PROTECTIVE COATING AL-CU OBTAINED BY CASTING METHOD
KMiS - 16 17
907
Pobierz
K. Lewandowski, M. Rączka
ROLA MAGNEZU I KRZEMU W PROCESIE KRYSTALIZACJI GRUBOŚCIENNYCH ODLEWÓW Z ŻELIWA BIAŁEGO
KMiS - 16 18
1029
Pobierz
S. Pietrowski, B.Pisarek
OCENA STRUKTURY ŻELIWA CHROMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD
KMiS - 16 19
589
Pobierz
J. Szajnar
HIPOTEZA WZROSTU KRYSZTAŁÓW SŁUPKOWYCH PRZY KRZEPNIĘCIU ODLEWÓW W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM
KMiS - 16 20
1368
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.