Solidification of Metals and Alloys No.22/1995

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
BURBIEŁKO Andriej, KAPTURKIEWICZ Wojciech
MODEL OF POROSITY FORMATION lN CASTlNG
KMiS - 22 01
1041
Pobierz
JURA Zbigniew
DEFINITION OF CRYSTALLIZATION HEAT IN ATD METHOD
KMiS - 22 02
620
Pobierz
WlERZBICKA Barbara, MITKO Marian
The Influence of Cooling and Solidifying Conditions on the Microstructure of Al - Si Alloys
KMiS - 22 03
1827
Pobierz
PIETROWSKI Stanisław, WŁADYSIAK Ryszard
THE CRYSTALLIZATION OF SYNTHETIC HYPOEUTECTIC SILUMINS ASSESSMENT WITH ATD METHOD
KMiS - 22 04
589
Pobierz
PIETROWSKI Stanisław, PISAREK Bogusław
THE PRIMARY AND SECONDARY CRYSTALLIZATION OF Cr-Mo CAST IRON IN ESTIMATE BY ATD METHOD
KMiS - 22 05
520
Pobierz
PIETROWSKI Stanisław
ESTIMATION WITH ATD METHOD OF THE CAST IRON WITH THE VERMICULITE GRAPHITE CRYSTALLIZATION
KMiS - 22 06
648
Pobierz
CHMIELA Jerzy, CYBO Jerzy, WYPART Wojciech, SUCHOŃ Jacek
THE MULTIFRACTAL ANALYSIS OF STRUCTURE OF CHILL CAST IRON ROLL CASTING
KMiS - 22 07
1014
Pobierz
GUZIK Edward, ASŁANOWICZ Maciej, KLUK Ryszard
USING CORED WIRE IN THE PRODUCTION OF NODULAR CAST IRON
KMiS - 22 08
1059
Pobierz
STUDNICKI Andrzej, JURA Stanisław, PRZYBYŁ Marian, SADOWSKI Krzysztof
STEREOLOGICAL CHANGES OF CARBIDE PHASE IN CHROMIUM CAST IRON
KMiS - 22 09
864
Pobierz
GUZIK Edward
ANALYSIS OF GROWTH OF ORIENTED GRAPHITE EUTECTIC IN CAST IRON
KMiS - 22 10
852
Pobierz
ANKUDOWICZ Bohdan, GRZEGORZEWICZ Tadeusz, MOLL Robert, PIETRASZKO Donata
MODIFYING ACTION OF ZIRCONIUM IN ALUMINIUM-SILICON BRONZES
KMiS - 22 11
814
Pobierz
WARCHALA Tadeusz
POSITIVE ROLE OF BISMUTH IN TECHNOLOGY OF CAST IRON WITH COMPACT AND NODULAR GRAPHITE
KMiS - 22 12
763
Pobierz
WASILEWSKI Przemysław, DUDYK Maksymilian
INFLUENCE OF MODIFICATION AND HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF SUBEUTECTOID SILUMINS
KMiS - 22 13
1585
Pobierz
GŁOWNIA Jan, KALANDYK Barbara, TELEJKO Ireneusz
DEGASSING AND MODIFICATION OF IN-738 AND ŻS6K ALLOYS
KMiS - 22 14
887
Pobierz
ROMANKIEWICZ Ferdynand, RYBAKOWSKI Marek
MODIFICATION OF THE CHOSEN CAST BRASS SAMPLES
KMiS - 22 15
1896
Pobierz
KRAJEWSKI Witold
MODIFICATION OF THE HIGH ALUMINIUM ZINC ALLOYS WITH Zn-Ti MASTER ALLOY
KMiS - 22 16
770
Pobierz
SUCHY Józef, KRÓL Stanisław
ANALYSIS OF SOME SELECTED DEFECTS IN THE SOLIDIFYING STEEL CASTING
KMiS - 22 17
1138
Pobierz
WOŁCZYŃSKI Waldemar
OSCILLATORY STRUCTURES IN DIRECTIONAL SOLIDIFICATION
KMiS - 22 18
605
Pobierz
SZAJNAR Jan, GAWROŃSKI Józef, KANSY Jerzy
UNDERCOOLING AND ACTIVATION ENERGY FOR CRYSTALS GROWTH FROM THE ROTATING LIQUID
KMiS - 22 19
878
Pobierz
GAWROŃSKI Józef, MAZUR Artur
INVESTIGATION AT POSSIBILITY DESIGNATION OF CAST IRON TENDENCIES TO FORMATION OF REFRACTIONAL CAVERNS WITH ATD HELP
KMiS - 22 20
1578
Pobierz
DUDYK Maksymilian
SIMULTANEOUS ANALYSIS OF CRYSTALLIZATION PROCESS BY: ATD AND AED METHOD OF THE AISi9Mg (AK9) ALLOY
KMiS - 22 21
1016
Pobierz
SZAJNAR Jan
MODEL CONDITIONS OF COLUMNAR CRYSTALS GROWTH FROM ROTATING LIQUID METAL
KMiS - 22 22
744
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.