Solidification of Metals and Alloys No.22/1995

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
BURBIEŁKO Andriej, KAPTURKIEWICZ Wojciech
MODEL OF POROSITY FORMATION lN CASTlNG
KMiS - 22 01
960
Pobierz
JURA Zbigniew
DEFINITION OF CRYSTALLIZATION HEAT IN ATD METHOD
KMiS - 22 02
590
Pobierz
WlERZBICKA Barbara, MITKO Marian
The Influence of Cooling and Solidifying Conditions on the Microstructure of Al - Si Alloys
KMiS - 22 03
1673
Pobierz
PIETROWSKI Stanisław, WŁADYSIAK Ryszard
THE CRYSTALLIZATION OF SYNTHETIC HYPOEUTECTIC SILUMINS ASSESSMENT WITH ATD METHOD
KMiS - 22 04
571
Pobierz
PIETROWSKI Stanisław, PISAREK Bogusław
THE PRIMARY AND SECONDARY CRYSTALLIZATION OF Cr-Mo CAST IRON IN ESTIMATE BY ATD METHOD
KMiS - 22 05
489
Pobierz
PIETROWSKI Stanisław
ESTIMATION WITH ATD METHOD OF THE CAST IRON WITH THE VERMICULITE GRAPHITE CRYSTALLIZATION
KMiS - 22 06
630
Pobierz
CHMIELA Jerzy, CYBO Jerzy, WYPART Wojciech, SUCHOŃ Jacek
THE MULTIFRACTAL ANALYSIS OF STRUCTURE OF CHILL CAST IRON ROLL CASTING
KMiS - 22 07
963
Pobierz
GUZIK Edward, ASŁANOWICZ Maciej, KLUK Ryszard
USING CORED WIRE IN THE PRODUCTION OF NODULAR CAST IRON
KMiS - 22 08
1002
Pobierz
STUDNICKI Andrzej, JURA Stanisław, PRZYBYŁ Marian, SADOWSKI Krzysztof
STEREOLOGICAL CHANGES OF CARBIDE PHASE IN CHROMIUM CAST IRON
KMiS - 22 09
819
Pobierz
GUZIK Edward
ANALYSIS OF GROWTH OF ORIENTED GRAPHITE EUTECTIC IN CAST IRON
KMiS - 22 10
824
Pobierz
ANKUDOWICZ Bohdan, GRZEGORZEWICZ Tadeusz, MOLL Robert, PIETRASZKO Donata
MODIFYING ACTION OF ZIRCONIUM IN ALUMINIUM-SILICON BRONZES
KMiS - 22 11
790
Pobierz
WARCHALA Tadeusz
POSITIVE ROLE OF BISMUTH IN TECHNOLOGY OF CAST IRON WITH COMPACT AND NODULAR GRAPHITE
KMiS - 22 12
716
Pobierz
WASILEWSKI Przemysław, DUDYK Maksymilian
INFLUENCE OF MODIFICATION AND HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF SUBEUTECTOID SILUMINS
KMiS - 22 13
1495
Pobierz
GŁOWNIA Jan, KALANDYK Barbara, TELEJKO Ireneusz
DEGASSING AND MODIFICATION OF IN-738 AND ŻS6K ALLOYS
KMiS - 22 14
844
Pobierz
ROMANKIEWICZ Ferdynand, RYBAKOWSKI Marek
MODIFICATION OF THE CHOSEN CAST BRASS SAMPLES
KMiS - 22 15
1747
Pobierz
KRAJEWSKI Witold
MODIFICATION OF THE HIGH ALUMINIUM ZINC ALLOYS WITH Zn-Ti MASTER ALLOY
KMiS - 22 16
724
Pobierz
SUCHY Józef, KRÓL Stanisław
ANALYSIS OF SOME SELECTED DEFECTS IN THE SOLIDIFYING STEEL CASTING
KMiS - 22 17
1075
Pobierz
WOŁCZYŃSKI Waldemar
OSCILLATORY STRUCTURES IN DIRECTIONAL SOLIDIFICATION
KMiS - 22 18
569
Pobierz
SZAJNAR Jan, GAWROŃSKI Józef, KANSY Jerzy
UNDERCOOLING AND ACTIVATION ENERGY FOR CRYSTALS GROWTH FROM THE ROTATING LIQUID
KMiS - 22 19
828
Pobierz
GAWROŃSKI Józef, MAZUR Artur
INVESTIGATION AT POSSIBILITY DESIGNATION OF CAST IRON TENDENCIES TO FORMATION OF REFRACTIONAL CAVERNS WITH ATD HELP
KMiS - 22 20
1490
Pobierz
DUDYK Maksymilian
SIMULTANEOUS ANALYSIS OF CRYSTALLIZATION PROCESS BY: ATD AND AED METHOD OF THE AISi9Mg (AK9) ALLOY
KMiS - 22 21
933
Pobierz
SZAJNAR Jan
MODEL CONDITIONS OF COLUMNAR CRYSTALS GROWTH FROM ROTATING LIQUID METAL
KMiS - 22 22
725
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.