Solidification of Metals and Alloys No.32/1997

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
DEKERT Jan
UDOKUMENTOWANA KONTROLA WYROBÓW l PROCESÓW JAKO ELEMENT WERYFIKACJI SYSTEMU JAKOŚCI W ODLEWNI
KMiS - 32 01
1471
Pobierz
RĄCZKA Marek
WYBRANE ASPEKTY STEROWANIA JAKOŚCIĄ W ODLEWNI POD KĄTEM WYMAGAŃ NORM ISO 9000
KMiS - 32 02
1797
Pobierz
BECHNY Lubomir
NOVE ZLIEVARENSKE TECHNOLÓGIE ZVYSUJUCE AKOST ODLIATKOV
KMiS - 32 03
701
Pobierz
SLADEK Augustin
NIEKTORE ASPEKTY ZVYSOVANIA KVALITY VYROBY V PRESNOM LIATI
KMiS - 32 04
567
Pobierz
CECH Jaroslav, FIALA Dalibor, VALENTA Josef
EXPERTNI SYTEM PRO RODNOCENI TECHNOLOGIĆNOSTI KONSTRUKCE, VAD ODLITKU, KALKULACE S OHLEDEM NA RIZENI JAKOSTI ODLITKU
KMiS - 32 05
687
Pobierz
CECH Jaroslav, ZEMANOVA Sarka
QFD- NOVA METODA RiZENi JAKOSTI VE SLltV ARENSTYl
KMiS - 32 06
785
Pobierz
MORAVEC Jan
MOZNOSTI POZITIA ODLIATKOV V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE U PRODUCENTA
KMiS - 32 07
668
Pobierz
MAJTANIKOVA Eva, HOMĆEK Milan
ANALYZA ZPUSOBILOSTI FORMOVACICH SMESI, JAKO SOUCAST TQM VE SLEVARNE
KMiS - 32 08
377
Pobierz
PATEJUK Aleksy, GABRYLEWSKI Michał
WDRAŻANIE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W POLSKICH FIRMACH
KMiS - 32 09
2422
Pobierz
FUSKOVA Lidmila, CECH Jaroslav, FIALA Dalibor, VALENTA Josef
STATISTICKY SOFTWARE Q-DAS A JEHO POUZITI PRO RIZENI KVALITY VE SLEVARNACH
KMiS - 32 10
436
Pobierz
VARKOLY Ladisłav
ZLIEVARNE A PC TECHNIKA
KMiS - 32 11
457
Pobierz
BORKOWSKI Stanisław, MARCZAK Ryszard
ANALIZA PRZYCZYN NIEZGODNOŚCI ODLEWÓW W OPARCIU O METODĘ ABC
KMiS - 32 12
2056
Pobierz
SOZAŃSKI Lesław
NIEZNORMALIZOWANE METODY BADAŃ W SYSTEMIE JAKOŚCI LA BORA TORXUM
KMiS - 32 13
2044
Pobierz
ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon, MRÓZ Marek
NIENISZCZĄCA KONTROLA W PRODUKCJI ŻELIWA
KMiS - 32 14
1499
Pobierz
ZYCH Jerzy
ZASTOSOWANIE ULTRADŹWIĘKÓW DO BADAŃ I OCENY ZMĘCZENIA CIEPLNEGO ŻELIWA
KMiS - 32 15
940
Pobierz
MITKO Marian
ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE JAKOŚCI ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW METALOWYCH
KMiS - 32 16
1018
Pobierz
SKRBEK Bretislav
POMOC NEDESTRUKTIVNi STRUKTUROSKOPIE JAKOSTI ODLITKU
KMiS - 32 17
393
Pobierz
BESZTAK Leopold, NOWAK Andrzej, POCICA-FILIPOWICZ Anna, LUBOJAŃSKI Ulrych
NAPRAWA AWARYJNA PIERŚCIENIA BIEGOWEGO O DUŻEJ ŚREDNICY
KMiS - 32 18
743
Pobierz
HAVLICEK Frantisek
VYUZITI AKUSTICKE EMISE PRO JAKOST ODLITKU
KMiS - 32 19
614
Pobierz
JURA Zbigniew, JURA Stanisław
FUNKCJE KRYSTALIZACJI STOPU AK9 W METODZIE ATD
KMiS - 32 20
905
Pobierz
DUDYK Maksymilian, CIUĆKA Tomasz, PEZDA Jacek, WASILEWSKI Przemysław
OCENA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE KRZYWYCH METODY ATD I AED
KMiS - 32 21
1385
Pobierz
BINCZYK Franciszek, PODOLSKI Paweł, MENDALA Jacek, SMOLIŃSKI Aleksander, PIĄTKOWSKI Jarosław
OCENA RAFINACJI I MODYFIKACJI SILUMINU AKll METODĄ RÓWNOCZESNEJ ANALIZY TERMICZNEJ DTA I ATD
KMiS 32 - 22
1344
Pobierz
JURA Stanislaw, JURA Zbigniew, ŁABĘCKI Mariusz, SUCHOŃ Jacek
ZMODYFIKOWANA PRÓBA JOMINY
KMiS - 32 23
850
Pobierz
TRBIZAN Milan, SPAJĆ Savo, MRVAR Primoz, MEDVED Jure,
UNTERSUCHUNG DER EUTEKTOIDEN UMWANDLUNG BEIM GUSSEISEN MIT KUGELGRAPHIT MITTELS THERMISCHER ANALYSE UND DILATOMETRIE
KMiS - 32 24
691
Pobierz
HAMPL Jiri, BECHNY Lubomir, SLADEK Augustin, REZNiĆEK Rudolf
URCENIE METALURGICKEJ KVALITY GRAFITICKYCH LIATIN
KMiS - 32 25
837
Pobierz
LONGA Władysław
KRYTYCZNA ANALIZA R. WLODAWERA METODY OBLICZANIA NADLEWÓW
KMiS - 32 26
1850
Pobierz
JEMBEK Richard
SIMULACNI PROGRAM MAGMA
KMiS - 32 27
934
Pobierz
GEDEONOVA Z., TROJĆAK J., BffiKO J., VRABEC P.
VYVOJ A OPTIMALIZACIA TECHNOLOGIE VYROBY TAZKEHO OCELOVEHO ODLIATKU S VYUZITIM POCITACOVEJ SIMULAClE PROCESOV PRI LIATI A TUHNUTI
KMiS - 32 28
920
Pobierz
BOBOK Ludovit, BEHULOVA Maria, SCHUTZOVA Daniela
ZAMERY KATEDRY METALURGIE ZELEZA A ZLIEVARENSTVA HF TU V KOSICIACH V OBLASTI SIMULAClE ZLIEVARENSKYCH PROCESOV
KMiS - 32 29
609
Pobierz
CECH Jaroslav, BOCEK Jan, BOUCNIK Pavel
VYROBA ZDRAVYCH ODLITKU SE ZAMERENIM NA SIMULACI TUHNUTI
KMiS - 32 30
497
Pobierz
PĄCZEK Zbigniew
ZASTOSOWANIE WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI ODLEWNICZEJ
KMiS - 32 31
2383
Pobierz
BOROWIECKI Bogusław
MODEL HYDRAULICZNY PRZEPŁYWU CIEPŁA W KANALE FORMY ODLEWNICZEJ
KMiS - 32 32
759
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.